Sự khác hoàn toàn chính - đặc điểm vật lý và hóa học

Tính chất của trang bị chất hoàn toàn có thể được phân thành hai loại khủng là đặc thù hóa học tập và tính chất vật lý. Nếu thành phần chất hóa học của một hóa học bị biến hóa khi một tính chất rõ ràng bị rứa đổi, thì đặc thù đó là 1 trong tính hóa học hóa học. Tuy thế nếu những đổi khác của một gia sản không làm biến đổi thành phần chất hóa học của chất đó thì gia tài đó là 1 trong tính hóa học vật lý. Sự khác hoàn toàn chính thân các đặc điểm vật lý và hóa học là tính hóa học vật lý rất có thể được quan tiếp giáp mà ko làm biến đổi thành phần hóa học của một hóa học trong khi đặc thù hóa học rất có thể được quan sát bằng cách thay thay đổi phần chất hóa học của chất.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của chất la gì

Các quanh vùng chính được bảo hiểm

1. Tính chất vật lý là gì - Định nghĩa, ví dụ 2. đặc điểm hóa học là gì - Định nghĩa, lấy ví dụ 3. Sự khác hoàn toàn giữa các tính chất vật lý cùng hóa học - đối chiếu sự biệt lập chính

Các thuật ngữ chính: nước ngoài hình, Điểm sôi, tính chất hóa học, trực thuộc tính mở rộng, trực thuộc tính chuyên sâu, Điểm rét chảy, đặc thù vật lý, ở trong tính

Tính hóa học vật lý là gì

Tính hóa học vật lý là tính chất hoàn toàn có thể đo được nhưng mà không làm biến hóa thành phần chất hóa học của đồ dùng chất. Những đặc thù này có thể được sử dụng để trình bày sự xuất hiện và size của vật chất. Những đặc thù vật lý này cũng có thể được thực hiện để quan liền kề và so sánh những dạng vật chất khác nhau.

Tính chất vật lý rất có thể được tra cứu thấy chủ yếu ở hai nhiều loại là thuộc tính sâu xa và trực thuộc tính mở rộng. Tính siêng sâu là những đặc điểm vật lý không phụ thuộc vào lượng chất. Thuộc tính mở rộng nhờ vào vào lượng chất. Điều này tức là tính chất biến đổi lớn khi số lượng chất được chũm đổi.

Các nằm trong tính tương quan đến sự lộ diện của hóa học là những thuộc tính chuyên sâu. Ví dụ, màu sắc là một tài sản chuyên sâu. Điểm lạnh chảy và điểm sôi của một chất được cố định và thắt chặt (được đo bằng những giá trị tiêu chuẩn) chỉ dựa vào vào một số loại chất, không phụ thuộc vào vào lượng chất. Mật độ cũng là một thuộc tính sâu xa không phụ thuộc vào vào lượng chất vì chưng nó được xác định là khối lượng của một đơn vị thể tích.

Hình 1: màu xanh lá cây của Copper Sulfate là trong những tính hóa học vật lý của nó

Tính chất mở rộng phụ thuộc vào lượng chất đang rất được xem xét. Các tính chất này biến hóa khi lượng vật dụng chất chũm đổi. Ví dụ, khối lượng là một đặc điểm vật lý bởi nó được đo mà lại không làm thay đổi thành phần chất hóa học của một chất. Trọng lượng là một tài sản rộng thoải mái vì nó là thước đo lượng chất. Tương tự, khối lượng, chiều nhiều năm hoặc kích cỡ khác được thay đổi khi lượng vật chất bị thay đổi được coi là thuộc tính mở rộng.

Tính hóa chất là gì

Tính chất hóa học là tính chất rất có thể được đo bằng phương pháp thay thay đổi phần hóa học của một chất. Thành phần hóa học của một hóa học giống như bản sắc của hóa học đó; nếu thành phần chất hóa học bị nắm đổi, hóa học này thay đổi một chất khác. Tính chất hóa học đo lường và tính toán những thay đổi hóa học nhưng mà một chất có thể trải qua khi nó bị làm phản ứng hóa học. Do đó, cấu trúc của mẫu yêu cầu được chuyển đổi để các đặc điểm hóa học trở yêu cầu rõ ràng.

Tính hóa chất của trang bị chất hoàn toàn có thể được xác định bằng phương pháp quan sát phản ứng của các chất so với axit, bazơ, nước hoặc những hóa hóa học khác. Ví dụ, trường hợp một chất thế thể rất có thể phản ứng với chất oxy hóa hoặc hóa học khử, thì tâm trạng oxy hóa của những nguyên tố trong hóa học đó bị ráng đổi. Vì vậy trạng thái oxy hóa là 1 trong tính chất hóa học. Tương tự như như vậy, có không ít tính chất hóa học khác như độ phản ứng của những nguyên tố, độ âm điện, số phối trí, entanpy của quy trình đốt, v.v.

*

Hình 2: kỹ năng phản ứng của một trong những kim loại

Tính hóa chất của một chất tất cả mối quan lại hệ ngặt nghèo với các liên kết hóa học tất cả trong hóa học đó. Để biến hóa danh tính của một chất, chúng ta phải hình thành các liên kết hóa học bắt đầu hoặc phá vỡ những liên kết hóa học hiện nay có. Do đó, câu hỏi quan tiếp giáp các tính chất hóa học đã luôn bao gồm sự trao đổi năng lượng giữa những chất và xung quanh.

Sự biệt lập giữa các đặc điểm vật lý cùng hóa học

Định nghĩa

Tính chất vật lý: đặc điểm vật lý là tính chất hoàn toàn có thể đo được mà lại không làm chuyển đổi thành phần chất hóa học của thứ chất.

Tính hóa học hóa học: đặc thù hóa học tập là tính chất rất có thể được đo bằng cách thay biến đổi phần chất hóa học của một chất.

Thành phần hóa học

Tính hóa học vật lý: đặc điểm vật lý có thể được đo nhưng không chuyển đổi danh tính của một chất.

Tính hóa học hóa học: tính chất hóa học tập được đo bằng phương pháp thay đổi tính danh của một chất.

Trái phiếu hóa học

Tính hóa học vật lý: đặc điểm vật lý không tồn tại mối quan hệ trực tiếp với những liên kết hóa học của một chất.

Tính chất hóa học: tính chất hóa học có quan hệ trực tiếp với liên kết hóa học.

Lượng chất

Tính hóa học vật lý: Các đặc thù vật lý có thể có hoặc không nhờ vào vào lượng chất.

Tính hóa học hóa học: tính chất hóa học tập không phụ thuộc vào lượng chất.

Ví dụ

Tính hóa học vật lý: Ví dụ cho các tính hóa học vật lý bao hàm khối lượng, mật độ, màu sắc sắc, khối lượng, v.v.

Tính hóa học hóa học: lấy ví dụ về đặc thù hóa học bao gồm khả năng phản nghịch ứng của hóa chất, tâm lý oxy hóa, số phối trí, v.v.

Xem thêm: Soạn Bài Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh Ngắn Nhất

Phần kết luận

Tính chất vật lý và hóa học của các chất rất quan trọng đặc biệt trong slovenija-expo2000.comệc xác minh và phân tích các hợp hóa học hóa học. đặc thù vật lý không giống với tính chất hóa học tập của một chất. Sự khác biệt chính giữa các tính chất vật lý cùng hóa học là các đặc điểm vật lý hoàn toàn có thể được quan gần kề mà không làm biến hóa thành phần hóa học của một chất trong khi đặc điểm hóa học hoàn toàn có thể được quan liêu sát bằng cách thay đổi thành phần hóa học của một chất.

tài liệu tham khảo:

1. Các đặc thù vật lý và hóa học của thứ chất. Chất hóa học LibreTexts, Libretexts, 21 mon 7 năm 2016,