slovenija-expo2000.com xin giới thiệu tới độc giả Hình lăng trụ là gì? Lăng trụ tam giác đều, tứ giác đều, lục giác.Bạn đang xem: Hình lăng trụ là gì ngôn từ tài liệu đang giúp chúng ta học giỏi Toán 12 công dụng hơn. Mời chúng ta tham khảo.Bạn đang xem: Lăng trụ tứ giác đầy đủ là hình gì

Để tiện thể trao đổi, share kinh nghiệm về huấn luyện và học tập tập các môn học lớp 12, slovenija-expo2000.com mời những thầy cô giáo, các bậc bố mẹ và chúng ta học sinh truy cập nhóm riêng giành cho lớp 12 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 12. Rất mong mỏi nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bạn đang xem: Tính chất lăng trụ đều

1. Hình lăng trụ

Định nghĩa: Hình lăng trụ là một trong những đa diện gồm tất cả hai lòng là hai nhiều giác đều bằng nhau và ở trên nhì mặt phẳng tuy vậy song, các mặt mặt là hình bình hành, các lân cận song tuy nhiên hoặc bằng nhau

Tính chất: Hình hộp là hình lăng trụ tất cả đáy là hình bình hành

Thể tích: thể tích hình lăng trụ bằng diện tích của dưới mặt đáy và khoảng cách giữa hai dưới mặt đáy hoặc là chiều cao.

V = B.h

Trong đó:

B: diện tích mặt dưới của hình lăng trụ

H: chiều cao của của hình lăng trụ

V: thể tích hình lăng trụ

2. Hình lăng trụ đứng

Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có bên cạnh vuông góc với phương diện đáy.

Tính chất:

- Hình lăng trụ đứng bao gồm tất cả ở bên cạnh vuông góc với nhì đáy,- Hình lăng trụ đứng có toàn bộ mặt mặt là các hình chữ nhật.

Một số dạng lăng trụ đứng sệt biệt

a. Hình hộp đứng

Định nghĩa: Hình hộp đứng là hình vỏ hộp có sát bên vuông góc với khía cạnh đáy.

Tính chất: Hình hộp đứng tất cả 2 đáy là hình bình hành, 4 mặt xung quanh là 4 hình chữ nhật.

b. Hình vỏ hộp chữ nhật

Định nghĩa: Hình vỏ hộp chữ nhật là hình vỏ hộp đứng bao gồm đáy là hình chữ nhật.

Tính chất: Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt là 6 hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật gồm 12 cạnh, 8 đỉnh với 6 mặt.

+ các đường chéo cánh có hai đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình vỏ hộp chữ nhật đồng quy tại một điểm

+ diện tích s của nhì mặt đối diện trong hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau

+ Chu vi của nhì mặt đối diện trong hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau

Thể tích khối vỏ hộp chữ nhật:

*

c. Hình lập phương

+ Khối lập phương là hình nhiều diện đều các loại 4; 3. Những mặt là hình vuông, từng đỉnh là đỉnh tầm thường của 3 mặt.

+ Khối lập phương tất cả 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

Thể tích khối lập phương:

*

3. Hình lăng trụ đều

Định nghĩa: Hình lăng trụ đông đảo là hình lăng trụ đứng gồm đáy là đa giác đều.

Tính chất:

Hai lòng là hai nhiều giác đều bằng nhau do đó những cạnh đáy bởi nhau. Sát bên vuông góc với khía cạnh đáy. Các mặt bên là những hình chữ nhật.

Ví dụ: các lăng trụ đầy đủ thường chạm chán như là lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, hình lăng trụ lục giác đều, …

4. Lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, lăng trụ lục giác đều

Định nghĩa:

- Hình lăng trụ tam giác những là hình lăng trụ có hai lòng là 2 hình tam giác đều.

- Hình lăng trụ tứ giác rất nhiều là hình lăng trụ đều phải có đáy là hình vuông.

- Hình lăng trụ ngũ giác phần nhiều là hình lăng trụ đều phải sở hữu đáy là hình ngũ giác.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Sách Kết Nối Tri Thức, Với Cuộc Sống (Năm Học 2021

- Hình lăng trụ lục giác gần như là hình lăng trụ đều sở hữu đáy là lục giác.

Hình lăng trụ tam giác đều

Hình lăng trụ tứ giác đều

Hình lăng trụ ngũ giác đều

Hình lăng trụ lục giác đều

5. Bài xích tập trắc nghiệm Lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, lăng trụ lục giác đều

Câu 1: những mặt bên của một chén diện phần đa là hình gì?

A. Tam giác cân C. Hình vuông
B. Tam giác đều D. Hình vuông

Câu 2: Hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ bao gồm đáy là tam giác vuông trên A, cạnh AB = 1, BC =

*

, bên cạnh A’A =
*

. Thể tích khối lăng trụ kia là: