Bài viết này nhắc lại định nghĩa, tính chất, các định lý của nguyên hàm. Và phương pháp tổng quát khi tìm nguyên hàm.

Bạn đang xem: Tính chất nguyên hàm

* Những gì nêu dưới đây bao gồm trong sách giáo khoa Giải tích 12. Dưới đây chỉ bắt tắt lý thuyết Nguyên hàm.

Định nghĩa nguyên hàm

Kí hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của R.

Cho hàm số f(x) xác định trên K.

Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) bên trên K nếu F"(x) = f(x) với mọi x ∈ K.

* Định lí

a) Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) bên trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số G(x) = F(x)+C cũng là một nguyên hàm của hàm số f(x) trênK.

b) Ngược lại, nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì mọi nguyên hàm của f(x) trên K đều có dạng F(x) + C với C là một hằng số tùy ý.

Kí hiệu họ nguyên hàm của hàm số f(x) là ∫f(x)dx

Khi đó : ∫f(x)dx =F(x) + C , C ∈ R.

Tính chất của nguyên hàm

∫f(x)dx = F(x) + C, C ∈ R.

Xem thêm: Tải Game Caro Miễn Phí - Tải Game Cờ Caro Miễn Phí Về Điện Thoại Android

∫kf(x)dx =k ∫f(x)dx (với k là hằng số khác 0)

∫(f(x) ± g(x)) = ∫f(x)dx ± ∫g(x)dx

Sự tồn tại nguyên hàm:

* Định lí: Mọi hàm số f(x) liên tục trên K đều tất cả nguyên hàm bên trên K.

Dưới đây là bảng nguyên hàm các hàm số thường gặp:


*

Bảng nguyên hàm


Phương pháp tìm nguyên hàm

a) kiếm tìm nguyên hàm theo bảng công thức nguyên hàm

b) Phương pháp biến đổi số

Định lí 1: Nếu f(u)du = F(u)+ C cùng u=u(x) là hàm số có đạo hàm liên tục thì: f(u(x))(x) = F(u(x)) + C

Hệ quả: Nếu u= ax +b (a≠0) thì ta gồm f(ax+b)dx = F(ax+b) + C