Tích phân từng phần (tptp) với phương pháp đổi trở thành số là hai trong các phương pháp tính tích phân. TPTP được áp dụng khi biểu thức dưới vết tích phân chứa 2 loại hàm số khác nhau trong 4 các loại hàm số: logarit, nhiều thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng đều có khi cách thức này được dùng trong số bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện những hàm số khả tích bên trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề nặng nề như bọn họ tưởng phải không nào. Hãy chũm chắc “thần chú” và bảng nguyên hàm nhằm xử nhanh dạng toán này nhé.