Hệ thống lý thuyết Toán 11 qua Sơ đồ bốn duy Toán 11 chương 1 Đại số chi tiết nhất. Tổng vừa lòng loạt bài xích hướng dẫn lập Sơ đồ bốn duy Toán 11 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ tứ duy toán 11 chương 1 đại số - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

1. Sơ đồ bốn duy toán 11 chương 1 đại số ngắn nhất

*

2. Sơ đồ bốn duy toán 11 chương 1 đại số cụ thể (kèm video)

*

Video sơ đồ bốn duy toán 11 chương 1 đại số

B. Cầm tắt công thức toán 11 chương 1 đại số - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác


I. Bí quyết lượng giác

*

*

*

*

*

*

*

*

*

II. Hàm con số giác

*

*

*

III. Phương trình lượng giác

*

*

*

*

*

*

*

*

*

C. Các dạng toán về Phương trình lượng giác và phương thức giải

 Dạng 1: Giải phương trình lượng giác cơ bản

* Phương pháp

- Dùng các công thức nghiệm khớp ứng với từng phương trình.

Bạn đang xem: Toán 11 chương 1

Dạng 2: Giải một số phương trình lượng giác chuyển được về dạng PT lượng giác cơ bản

* Phương pháp

- Dùng các công thức biến đổi để mang về phương trình lượng giác đã mang đến về phương trình cơ bản như Dạng 1.

Dạng 3: Phương trình hàng đầu có một hàm con số giác

* Phương pháp

- Đưa về dạng phương trình cơ bản, ví dụ: 

*

Dạng 4: Phương trình bậc hai gồm một hàm số lượng giác

* Phương pháp

♦ Đặt ẩn phụ t, rồi giải phương trình bậc hai đối với t, ví dụ:

 + Giải phương trình: asin2x + bsinx + c = 0;

 + Đặt t=sinx (-1≤t≤1), ta có phương trình at2 + bt + c = 0.

* giữ ý: Khi để t=sinx (hoặc t=cosx) thì phải tất cả điều kiện: -1≤t≤1

Dạng 5: Phương trình dạng: asinx + bcosx = c (a,b≠0).

* Phương pháp

 

*

 - Đưa PT về dạng phương trình bậc 2 đối với t.

* giữ ý: PT: asinx + bcosx = c, (a≠0,b≠0) có nghiệm khi c2 ≤ a2 + b2

Dạng bao quát của PT là: asin + bcos = c, (a≠0,b≠0).

Xem thêm: Tuổi Thìn Là Tuổi Con Gì ? Người Tuổi Thìn Hợp Với Tuổi Nào, Kỵ Tuổi Nào?

Dạng 6: Phương trình đối xứng cùng với sinx với cosx: a(sinx + cosx) + bsinx.cosx + c = 0 (a,b≠0).