- Chọn bài bác -Bài 1: Lũy thừaBài 2: Hàm số lũy thừaBài 3: LôgaritBài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgaritBài 5: Phương trình mũ cùng phương trình lôgaritBài 6: Bất phương trình mũ với bất phương trình lôgaritBài ôn tập chương II

Xem cục bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Sách giải toán 12 bài 3: Lôgarit giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 12 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài 3 trang 61: tìm x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Bạn đang xem: Toán 12 logarit

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có những số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) không có số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 vị 3x > 0,2y > 0 với tất cả x, y.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 62: Hãy chứng tỏ các tính chất trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα cùng với α = loga⁡⁡b. Từ khái niệm ta tất cả aα = b bắt buộc aloga⁡⁡b = aα = b.

Đặt loga⁡aα = b. Theo quan niệm aα = ab đề xuất α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.


Lời giải:

*

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 63: mang lại b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 cùng so sánh các kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 64: đến b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 – log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 và so sánh các kết

Lời giải:

*

Tìm một hệ thức contact giữa ba hiệu quả thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

Xem thêm: Top 17 Bài Phân Tích Hai Câu Thực Bài Thương Vợ Của Nhà Thơ Tú Xương

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. Loga⁡b

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không thực hiện máy tính, hãy tính:

*

Lời giải:


*

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):
Rút gọn gàng biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh những cặp số sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) cho a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.