Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

A. Lý thuyết

1. Cộng hai phân thức cùng chủng loại thức

Muốn cùng hai phân thức cùng chủng loại thức ta cộng những tử thức với nhau, không thay đổi mẫu thức.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 5 chương 2

Ta có thể viết như sau: 

*

Ví dụ: Cộng nhị phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có: 

*

*

+ cộng hai phân thức 

*

Ta có: 

*

2. Cộng hai phân thức tất cả mẫu thức khác nhau

Muốn cùng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng chủng loại thức rồi cộng các phân thức gồm cùng mẫu thức vừa tra cứu được.

Ta hoàn toàn có thể viết như sau: 

*

Ví dụ 1: Cộng nhị phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có: 2x - 2 = 2(x - 1); x2 - 1 = (x - 1)(x + 1) ⇒ MTC = 2(x - 1)(x + 1).

Khi kia ta có: 

*

*

*

Chú ý: Phép cộng phân thức bao gồm các tính chất sau:

Giao hoán: 

*

Kết hợp: 

*

Ví dụ 2: Cộng những phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

B. Một vài dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: triển khai phép tính

Phương pháp: Sử dụng những quy tắc cùng (trừ) những phân thức và các tính chất trên.

Ta rất có thể làm theo công việc sau:

Bước 1: Quy đồng chủng loại thức.

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Các Phép Tu Từ Phép Điệp Và Phép Đối, Soạn Bài: Thực Hành Các Phép Tu Từ

Bước 2: triển khai phép cộng (trừ) những phân thức thuộc mẫu: cùng hoặc trừ tử cùng với tử, mẫu bình thường giữa nguyên.