Những hằng đẳng thức đáng nhớ là gì? Ta áp dụng chúng nhằm giải bài xích tập như vậy nào?

Đó là phần lớn đẳng thức đặc biệt và dễ dàng nhớ, nhờ họ sẽ làm bài xích tập rút gọn tốt giải phương trình (tìm x) nhanh hơn, tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Toán 8 hằng đẳng thức đáng nhớ

Đó cũng chính là nội dung kiến thức và kỹ năng của bài xích hôm nay, các bạn cần để ý nắm được 7 hằng đằng thức kỷ niệm để áp dụng giải các dạng bài bác tập.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài 27.

Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) −x³ + 3x² − 3x + 1 = (1 − x)³

b) 8 − 12x + 6x² − x³ = − x³ + 6x² − 12x + 8 = (2 − x)³

Bài 28.

Xem thêm: Một Số Công Thức Vector - Lý Thuyết Tổng Hợp Chương Vectơ Hay, Chi Tiết

Tính quý hiếm của biểu thức:

a) x³ + 12x² + 48x + 64 tại x = 6

Ta vận dụng những hằng đẳng thức đã nhớ để viết lại các biểu thức bên dưới dạng lập phương của tổng hoặc hiệu.