Đề thi Toán 8 học tập kì 2 mang mang lại cho các bạn 33 đề kiểm tra gồm đáp án cụ thể kèm theo. Qua đề thi học kì 2 Toán 8 giúp các bạn có thêm nhiều nhắc nhở tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng làm thân quen với cấu trúc đề thi cuối kì 2 sắp tới.

Bạn đang xem: Toán 8 học kì 2


33 đề soát sổ môn Toán lớp 8 học tập kì 2

Đề chất vấn môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 1Đề khám nghiệm môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 2Đề kiểm soát môn Toán lớp 8 học tập kì 2 - Đề 3Đề chất vấn môn Toán lớp 8 học tập kì 2 - Đề 4Đề kiểm tra Toán 8 học kì 2 - Đề 5Đề bình chọn môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 6

Đề kiểm soát môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: cho hai biểu thức:

*
*
với
*


a, Tính quý hiếm của biểu thức B trên x = 2

b, Rút gọn gàng biểu thức A

c, Tìm quý giá nguyên của x để phường = A.B đạt cực hiếm nguyên

Bài 2: Giải các phương trình với bất phương trình sau:

a,
*
b,
*

Bài 3: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình

Một vòi vĩnh nước tan vào bể không có nước. đồng thời đó một vòi vĩnh nước khác chảy trường đoản cú bể ra. Mỗi giờ lượng nước vòi chảy ra bởi 4/5 lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ thì bên phía trong bể đạt mức 1/8 môi trường bể. Hỏi trường hợp bể không tồn tại nước nhưng chỉ mở vòi chảy vào thì sau bao thọ thì đầy bể?

Bài 4: đến tam giác ABC vuông tại A bao gồm AH là con đường cao (H ở trong BC). Gọi D cùng E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng tỏ rằng:

a, AEHD là hình chữ nhật

b,

*

c,

*

d, call M là giao điểm của BE và CD. Chứng tỏ rằng

*

Bài 5: Giải phương trình:

*

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Bài 1:

a, nắm x = 2 (thỏa mãn điều kiện) vào B ta có:

*

b,

*
(điều kiện:
*
)


*

*

*

*

c,

*

Để phường nhận giá trị nguyên thì

*
nhận cực hiếm nguyên hay

*

Ta có bảng:

x + 5-10-5-2-112510
x-15 (tm)-10 (tm)-7 (tm)-6 (tm)-4 (tm)-3 (tm)0 (tm)5 (tm)

Vậy cùng với

*
thì p. = A.B nhận quý giá nguyên

Bài 2:

a,

*
b,
*

Bài 3:

Gọi thời gian vòi rã vào đầy bể là x (giờ, x > 0)

Trong 1 giờ, vòi kia chảy được số phần bể là:

*
bể

Trong 1 giờ, vòi rã ra chỉ chiếm số phần bể là:

*
bể

Sau 6 tiếng thì phía bên trong bể đạt mức 1/8 dung tích bể. Ta tất cả phương trình:

*

Giải phương trình tính ra được x = 8

Vậy thời hạn vòi rã đầy bể là 8 giờ

Bài 4:

a, bao gồm HD vuông góc cùng với AB

*
, HE vuông góc AC
*

Tứ giác ADHE bao gồm 3 góc vuông đề xuất tứ giác ADHE là hình chữ nhật

b, nhì tam giác vuông ADH với AHB gồm góc

*
chung đề nghị hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường phù hợp góc góc


c, minh chứng

*
(cùng phụ với góc
*
) để suy ra nhì tam giác AEH cùng HEC đồng dạng rồi suy ra tỉ số
*

d,

*

*

Do kia AB.AD = AC. AE

Suy ra nhị tam giác ABE với tam giác ACD đồng dạng

*

Bài 5:

Nhận thấy vế mặt trái luôn luôn dương yêu cầu

*

Với

*

Phương trình trở thành: x – 2017 + 2x – 2018 + 3x – 2019 = x – 2020

Hay kết phù hợp với điều kiện

*
suy ra phương trình đã mang lại vô nghiệm

Đề kiểm soát môn Toán lớp 8 học tập kì 2 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Câu 1 ( 2đ) : .Một thầy giáo theo dõi thời gian làm một việc ( tính theo phút) của 30 học sinh lớp 7 (ai cũng làm cho được) và ghi lại bảng sau:

9 7 9 10 9 8 10 5 14 8 10 8 8 8 9 9 10 7 5 14 5 5 8 8 9 7 8 9 14 8

a/ tín hiệu ở đó là gì?

b/ Lập bảng “ tần số”

c/ Tính số trung bình cùng .

d/ search mốt của vệt hiệu.

Câu 2 ( 1 điểm) :

a/ tìm kiếm bậc của đối chọi thức -2x2y3

b/ Tìm những đơn thức đồng dạng trong số đơn thức sau:

5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3

Câu 3 (1,5điểm): mang lại hai đa thức

P(x) = 4x3 + x2 - x + 5.

Q(x) = 2 x2 + 4x - 1.

a/ Tính :P(x) + Q(x)

b/ Tính: P(x) - Q(x)

Câu 4 ( 1,5 điểm) : cho đa thức A(x) = x2 – 2x .

a/ Tính quý giá của A(x) tại x = 2.

b/ Tìm các nghiệm của đa thức A(x).

Câu 5 ( 2 điểm)

a/Trong những tam giác sau ,tam giác như thế nào là tam giác vuông cân,tam giác đầy đủ .
b/ mang đến tam giác ABC tất cả AB = 1 cm, AC = 6cm, . Tìm độ dài cạnh BC ,biết độ dài này là một số nguyên.

Câu 6 (2 đ) : đến tam giác ABC vuông trên A, bao gồm AB = 3cm; AC = 4cm.

a/ Tính độ nhiều năm BC.

b/ hai đường trung con đường AM và BN cắt nhau tại G. Tính độ nhiều năm AG.

Đáp án đề soát sổ học kì 2 môn Toán

Câu

Nội Dung

Thang điểm

Câu1

( 2đ)

a) vết hiệu: thời gian giải một bài bác toán.

0,5

b) Bảng “ tần số”

Thời gian(x)

7

8

9

10

14

Tần số(n)

4

3

9

7

4

3

N=30

0,5

c) Số vừa phải cộng

X = ( 5.4+7.3+8.9+9.7+10.4+14.3) : 30 = 8,6

0.5

d) kiểu mẫu = 8

0,5

Câu 2

(1đ)

a) Bậc của đơn thức -2x2y3 là 5.

b) những đơn thức đồng dạng là 5x2y3 với 11x2y3.

0,5

Câu 3

(1,5đ)

a) P(x) + Q(x) = 4x3 +3x2 + 3x + 4

0,75

b) P(x) – Q(x) = 4x3 – x2 -5x + 6

0,75

Câu 4 1,5đ)

a) A(2) = 22 – 2.2 = 0

0,5

................

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 3

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Câu 1: (3 điểm) Giải những phương trình sau :

a) 2x - 3 = 5

b) (x + 2)(3x - 15) = 0

c)

*

Câu 2: (2 điểm)

a) Giải bất phương trình sau và màn biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = - 2; 5

c) ĐKXĐ: x - 1; x 2

3(x – 2) – 2(x + 1) = 4x - 2

3x – 6 – 2x - 2 = 4x -2

– 3x = 6

x = -2 (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -2

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

2

(2 đ)

a)

*
(h)

- thời gian lúc về là:

*
(h)

- Lập luận để có phương trình:

*

- Giải phương trình được x = 70

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

4

(3,5 đ)

Vẽ hình đúng, bao gồm xác, rõ ràng

a) Xét

*
với
*
 có:

*
 chung

*

b) Áp dụng định lí Pytago trong tam giác

*
 ta có:

*

*

*

c)

*
(vì DE là tia phân giác của
*
)

*

(vì DF là tia phân giác của

*
 )

*

*

*

0,5

0.5

0.5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


Đề đánh giá môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 4

Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: Giải các phương trình sau:

1.

*

2. |3 x|=x+6

Bài 2 :(2,5 điểm) một đội nhóm sản xuất theo kế hoạch hằng ngày phải tiếp tế 50 sản phẩm.Khi tiến hành , hằng ngày tổ cấp dưỡng được 57 sản phẩm.Do kia tổ đã kết thúc trước kế hoạch 1 ngày và còn quá mức 13 sản phẩm .

Xem thêm: Soạn Văn Bài Cách Làm Bài Văn Lập Luận Chứng Minh (Chi Tiết)

Hỏi theo kế hoạch ,tổ phải sản xuất bao nhiêu thành phầm ?

Bài 3:(3 điểm) mang đến hình thang cân nặng ABCD có AB // DC và AB

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số

*

5(2-x)0)

Thời gian đi từ A cho B là :

*

Thời gian đi từ B về A là:

*

Theo đề bài bác ta có phương trình:

*

Giải phương trình được x =180 (nhân)

Quãng con đường AB nhiều năm 180km

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học tập kì 2 - Đề 6

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: (2,0 điểm) giải phương trình:

*

*

Bài 2: (2 điểm)

a/ search x thế nào cho giá tri của biểu thức

*
bởi 2

b/ kiếm tìm x thế nào cho giá trị của nhị biểu thức

*
bằng nhau

Bài 3: (2,0 điểm)

a/ giải bất phương trình: 3(x - 2)(x + 2) 2 + x

b/ Giải phương trình: = I5x - 4I = 4 - 5x

Bài 4: (2,0 điểm) Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Ví như tăng tử số lên 3 đơn vị chức năng và sút mẫu số đi 4 đơn vị chức năng thì được một phân số bởi

*
. Tra cứu phân số ban đầu?

Bài 5: (2,0 điểm) Tam giác ABC có hai tuyến phố cao là AD với BE (D thuộc BC với E thuộc AC).

Chứng minh nhì tam giác DEC cùng ABC là nhị tam giác đồng dạng?

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 8

Câu 1

a/ Giải phương trình:

*

b/ Giải phương trình:

*

Câu 2

*
(loại 2 bởi vì 2 là cực hiếm không xác định)

Vây không tồn tại quý hiếm nào của x thỏa mãn điều kiện của bài bác toán

*

Câu 3;

a/ Giải bất phương trình:

3(x - 2)(x + 2)∠ 3x2 + x ⇔x>-12

b/ Giải phương trình:

*

Câu 4

Gọi x là tử số của phân số (x nguyên)

Mẫu số của phân số là:

*

Theo mang thiết ta bao gồm phương trình:

*

Vây phân số đề nghị tìm là:

*

Câu 5:

Hai tam giác ADC cùng BEC là nhị tam giác vuông gồm góc C chung vì vậy chúng đồng dang

*

Mặt không giống tam giác ABC với tam giác DEC lại sở hữu góc C chung nên chúng đồng dạng với nhau