- Chọn bài bác -Bài 1: các định nghĩaBài 2: Tổng với hiệu của nhị vectơBài 3: Tích của vectơ với 1 sốBài 4: Hệ trục tọa độÔn tập chương 1

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải toán 10 Ôn tập chương 1 giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 10 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và phải chăng và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 27 SGK Hình học tập 10): mang lại lục giác đầy đủ ABCDEF trung tâm O. Hãy chỉ ra những vectơ bởi vectơ AB có điểm đầu với điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác.

Bạn đang xem: Toán hình 10 bài ôn tập chương 1

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 27 SGK Hình học tập 10): mang lại hai vectơ a cùng b hầu hết khác vectơ 0. Các xác định sau đúng tuyệt sai?

a, hai vecto cùng hướng thì thuộc phương.

b, nhị vecto b→ với kb→ thuộc phương.

c, hai vecto a→ với (-2)a→ thuộc hướng.

d) nhị vector ngược hướng với vector thứ ba khác vectơ 0→ thì thuộc phương.

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

Bài 3 (trang 27 SGK Hình học tập 10): Tứ giác ABCD là hình gì giả dụ
*

Lời giải:

*
tứ giác ABCD là hình bình hành


*

⇒ tứ giác ABCD là hình thoi.

(Hình bình hành tất cả hai cạnh kề đều nhau là hình thoi)

Bài 4 (trang 27 SGK Hình học tập 10): minh chứng rằng
*

Lời giải:

*


*

Bài 5 (trang 27 SGK Hình học tập 10): cho tam giác phần nhiều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Hãy xác minh các điểm M, N, phường sao cho:

*

Lời giải:

*

a)

*
M là đỉnh còn lại của hình bình hành AOBM.

+ AOBM là hình bình hành ⇒ AM = OB

Mà OB = OA (= bán kính đường tròn) ⇒ AM = AO ⇒ ΔAMO cân nặng tại A (1)

+ AOBM là hình bình hành ⇒ AM//BO

*

Từ (1) với (2) ⇒ ΔAMO gần như ⇒ OM = OA ⇒ M nằm trên phố tròn nước ngoài tiếp ΔABC.

*
phải M là điểm ở chính giữa cung

b) chứng tỏ tương trường đoản cú phần a) ta có: N là điểm chính giữa cung BC.


c) phường là điểm ở trung tâm cung CA.

Bài 6 (trang 27 SGK Hình học 10): đến tam giác phần đa ABC gồm cạnh bởi a. Tính:


*

Lời giải:

*

Vẽ hình bình hành ABDC, gọi H là giao điểm của AD với BC.

*

+ Hình bình hành ABDC tất cả AB = AC ⇒ ABDC là hình thoi ⇒ AD ⊥ BC trên H.

+ H là trung điểm BC ⇒ bảo hành = BC/2 = a/2.

+ ΔABH vuông tại H nên:

*

+ H là trung điểm AD ⇒ AD = 2. AH = a√3.

*

Bài 7 (trang 28 SGK Hình học tập 10): cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kỳ. Chứng minh rằng:

*

Lời giải:

Áp dụng quy tắc tía điểm ta có:

*

Bài 8 (trang 28 SGK Hình học 10): mang đến tam giác OAB. Hotline M, N theo lần lượt là trung điểm của OA với OB. Tìm các số m, n sao cho:

*

Lời giải:

*
*

Bài 9 (trang 28 SGK Hình học tập 10):
minh chứng rằng nếu như G cùng G’ theo lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC cùng A’B’C’ thì
*

Lời giải:

+ G là trọng tâm ΔABC

*

Khi kia

*

Bài 10 (trang 28 SGK Hình học tập 10): Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, các xác minh sau đúng giỏi sai?

a, nhì vecto đối nhau thì chúng có hoành độ đối nhau.

b, Vecto a→ ≠ 0→ cùng phương với vecto i→ nếu như a→ gồm hoành độ bởi 0.

c, Vecto a→ có hoành độ bằng 0 thì thuộc phương với vecta j→

Lời giải:

a) Đúng.

Hai vec tơ đối nhau thì chúng gồm hoành độ đối nhau với tung độ đối nhau.

*

b) Sai.

Sửa lại: Vec tơ a→ cùng phương với vec tơ i→ nếu a→ tất cả tung độ bằng 0.

*

c) Đúng.

*

Bài 11 (trang 28 SGK Hình học 10):

*

Lời giải:

*

Bài 12 (trang 28 SGK Hình học tập 10):

*

Lời giải:

*

Bài 13 (trang 28 SGK Hình học 10): vào các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

a) Điểm A nằm tại trục hoành thì bao gồm hoành độ bởi 0.

b) p. Là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ còn khi hoành độ của p bằng vừa phải cộng các hoành độ của A với B.

c) trường hợp tứ giác ABCD là hình bình hành thì mức độ vừa phải cộng những tọa độ tương xứng của A và C bằng trung bình cộng các tọa độ tương ứng của B cùng D.

Lời giải:

a) Sai

Sửa lại: Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0.

b) Sai

Ví dụ: A(2; 6), B(–4; 0) có trung bình cộng những hoành độ bằng –1.

P(–1; 3) là trung điểm của AB

P(–1; 2) không hẳn trung điểm của AB

P(–1; 0) chưa phải trung điểm của AB.

c) Đúng

ABCD là hình bình hành buộc phải giao điểm O của AC và BD bên cạnh đó là trung điểm của AC và BD

O là trung điểm của AC

*

O là trung điểm của BD

*

*

Bài 1 (trang 28 SGK Hình học 10): cho tứ giác ABCD. Số các vectơ khác 0→ bao gồm điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6; (C) 8 ; (D) 12

Lời giải:

Chọn lời giải (D) 12.

Các vec tơ kia là:

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 2 (trang 29 SGK Hình học 10): mang lại lục giác phần đông ABCDEF có tâm O. Số các vectơ không giống 0→ thuộc phương cùng với gồm điểm đầu với điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:

(A) 4 ; (B) 6; (C) 7 ; (D) 8

Lời giải:

Chọn đáp án (B) 6.

Các vec tơ kia là:

*


Các bài xích giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 3 (trang 29 SGK Hình học tập 10): đến lục giác những ABCDEF bao gồm tâm O. Số các vectơ bằng vectơ có điểm đầu cùng điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng:

(A) 2 ; (B) 3; (C) 4 ; (D) 6

Lời giải:

Chọn đáp án (A) 2.

Các vec tơ đó là

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 4 (trang 29 SGK Hình học tập 10): đến hình chữ nhật ABCD gồm AB = 3, BC = 4. Độ dài của vectơ
*
là:

(A) 5 ; (B) 6; (C) 7 ; (D) 9

Lời giải:

Chọn đáp án (A) 5.

Giải ưa thích :

Hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 3, BC = 4

*

Các bài bác giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 5 (trang 29 SGK Hình học tập 10): Cho bố điểm biệt lập A, B, C. Đẳng thức làm sao sau đấy là đúng?

*

Lời giải:

Chọn lời giải (C)

Giải thích:

Theo quy tắc ba điểm:

*

*
cùng với D là đỉnh sót lại của hình bình hành ABDC.

*

*
cùng với D là đỉnh còn lại của hình bình hành ABCD.

Các bài giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 6 (trang 29 SGK Hình học tập 10): mang đến hai điểm tách biệt A cùng B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời (C)

Giải thích:

I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB

*

Các bài giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 7 (trang 29 SGK Hình học 10): mang lại tam giác ABC gồm G là trọng tâm, I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng?

*

Lời giải:

lựa chọn C

*

Các bài xích giải bài Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 8 (trang 29 SGK Hình học tập 10): cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng?

*

Lời giải:

Chọn A

*

Các bài giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 9 (trang 29 SGK Hình học 10): Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy mang đến hình bình hành OABC, C nằm trong Ox. Xác minh nào sau đấy là đúng?

(A) có tung độ không giống 0;

(B) A với B bao gồm tung độ không giống nhau;

(C) C bao gồm hoành độ bằng 0;

(D) xA + xC – xB = 0.

Lời giải:

Chọn giải đáp (D)

Giải thích:

C nằm tại Ox buộc phải C(c; 0)

(A) sai:

ABCD là hình bình hành nên

*

Vậy tất cả tung độ bởi 0.

(B) không đúng :

bao gồm tung độ bởi 0 phải yB – yA = 0 ⇒ yA = yB .

(C) sai vì chưng C nằm tại Ox thì C tất cả tung độ bằng 0.

(D) đúng:

Vì OABC là hình bình hành nên:

*

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 10 (trang 30 SGK Hình học tập 10): mang lại
*

Khẳng định nào dưới đây đúng?

*

Lời giải:

– chọn C

*

*

*

Các bài giải bài xích Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 11 (trang 30 SGK Hình học 10): mang lại tam giác ABC tất cả A(3; 5), B(1; 2), C(5; 2). Trung tâm của tam giác ABC là:

(A) G1(-3; 4) ; (B) G2(4; 0)

(C) G3(√2; 3) ; (D) G4(3; 3)

Lời giải:

– chọn D

Trọng tâm tam giác ABC có tọa độ

*


Các bài giải bài bác Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 12 (trang 30 SGK Hình học tập 10): Cho bốn điểm A(1; 1), B(2; -1), C(4; 3), D(3; 5). Chọn mệnh đề đúng:

(A) Tứ giác ABCD là hình bình hành;

(B) Điểm G(2 ; 5/3) là trung tâm của tam giác BCD ;

*

Lời giải:

Chọn giải đáp (A) Tứ giác ABCD là hình bình hành.

Giải mê say :

Do A(1 ; 1) ; B(2 ; –1)

*

C(4 ; 3) ; D(3 ; 5)

*

Vậy

*
phải ABCD là hình bình hành.

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 13 (trang 30 SGK Hình học 10): Trong mặt phẳng Oxy cho tứ điểm A(-5; -2), B(-5; 3), C(3; 3), D(3; -2). Xác định nào dưới đây đúng:

*

(B) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật;

(C) Điểm I(-1;1) là trung điểm AC;

*

Lời giải:

Chọn đáp án (B) Tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

Giải thích:

*

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 14 (trang 30 SGK Hình học 10): mang đến tam giác ABC. Đặt
*

Các cặp vector nào cùng phương?

*

Lời giải:

Chọn giải đáp (C)

Giải thích hợp :

*

Các bài giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 15 (trang 30 SGK Hình học 10): Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD gồm gốc O là tâm của hình vuông và các cạnh của nó tuy nhiên song với những trục tọa độ. Xác minh nào sau đó là đúng?

*

Lời giải:

Chọn đáp án (A)

Giải thích:

*

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 16 (trang 31 SGK Hình học tập 10): mang lại M(3; -4). Kẻ MM1 vuông góc với Ox, MM2 vuông góc với Oy. Xác minh nào sau đấy là đúng?

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời (D)

Giải đam mê :

*

Các bài bác giải bài bác Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 17 (trang 31 SGK Hình học 10): Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy đến A(2; -3), B(4; 7). Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:

(A) (6; 4) ; (B) (2; 10)

(C) (3; 2) ; (D) (8; -21)

Lời giải:

Chọn đáp án (C) (3 ; 2)

Giải đam mê :

Điểm A(2 ; –3) ; B(4 ; 7), trung điểm I gồm tọa độ là

*
tuyệt I(3; 2).

Các bài bác giải bài Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 18 (trang 31 SGK Hình học tập 10): Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho A(5; 2), B(10; 8). Tọa độ vectơ
*
là:

(A) (15; 10) ; (B) (2; 4)

(C) (5; 6) ; (D) (50; 16)

Lời giải:

Chọn đáp án (C) (5; 6).

Giải thích:

*

Các bài giải bài xích Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 19 (trang 31 SGK Hình học tập 10): trong tam giác ABC bao gồm B(9; 7), C(11; -1), M và N lần lượt là trung điểm của AB cùng AC. Tọa độ của vectơ là:

(A) (2; -8) ; (B) (1; -4)

(C) (10; 6) ; (D) (5; 3)

Lời giải:

Chọn câu trả lời (B) (1 ; –4).

Giải thích:

*

M là trung điểm AB, N là trung điểm AC đề xuất MN là đường trung bình của ΔABC.

⇒ MN // BC đề xuất thuộc hướng với

*

Mà MN = 50% . BC bắt buộc

*

B(9 ; 7), C(11 ; –1)

*

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 20 (trang 31 SGK Hình học 10): Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho tư điểm: A (3; 2), B(7; 1), C(0; 1), D(-8; -5).

Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) cùng đối nhau;

(B) cùng thuộc phương dẫu vậy ngược hướng;

(C) với cùng phương và thuộc hướng;

(D) A, B, C, D thuộc cùng một con đường thẳng.

Lời giải:

Chọn lời giải (B)

Giải thích:

*

Vậy

*
bắt buộc và thuộc phương dẫu vậy ngược hướng.

Các bài bác giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 21 (trang 31 SGK Hình học tập 10): Cho tía điểm A(-1; 5), B(5; 5), C(-1; 11). Xác minh nào sau đó là đúng?

*

Lời giải:

Chọn lời giải (C)

Giải thích:

*

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 22 (trang 32 SGK Hình học tập 10): mang đến
*
. Tọa độ của vec tơ
*
là:

(A) (-4; 6) ; (B) (2; -2) ;

(C) (4; -6) ; (D) (-3; -8).

Lời giải:

Chọn (B)

*

Các bài giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 23 (trang 32 SGK Hình học tập 10): đến
*
. Tọa độ của vec tơ
*
là:

(A) (-4; 6) ; (B) (2; -2) ;

(C) (4; -6) ; (D) (-3; -8)

Lời giải:

Chọn đáp án (C) (–6; 9)

Giải say mê

*

Các bài xích giải bài xích Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 24 (trang 32 SGK Hình học 10): mang lại
*
. Nhì vec tơ a→ cùng b→ cùng phương trường hợp số x là :

cùng phương giả dụ số x là:

(A) -5 ; (B) 4 ;

(C) 0 ; (D) -1

Lời giải:

Chọn giải đáp (C)

Giải say mê :

a→ (-5; 0) thuộc phương cùng với i→

b→ thuộc phương với a→ ⇔ b→ thuộc phương cùng với i→ ⇔ b→ (4; 0).

Các bài xích giải bài bác Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 25 (trang 32 SGK Hình học 10):

*

(A) x = -15 ; (B) x = 3 ;

(C) x = 15 ; (D) x = 5.

Lời giải:

Chọn lời giải (C) x = 15

Giải thích:

*

Các bài bác giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 26 (trang 32 SGK Hình học tập 10): cho A(1; 1), B(-2; -2), C(7; 7). Xác minh nào đúng?

(A) G(2; 2) là giữa trung tâm tam giác ABC;

(B) Điểm B trung tâm hai điểm A và C;

(C) Điểm A chính giữa hai điểm B với C;

(D) hai vec tơ thuộc hướng.

Lời giải:

Chọn giải đáp (C) Điểm A ở giữa hai điểm B với C

Giải ham mê :

*

*
buộc phải hai vec tơ cùng phương ⇒ A, B, C trực tiếp hàng.

+ (A) sai bởi A, B, C trực tiếp hàng yêu cầu ΔABC ko tồn tại.

+ (B) sai bởi xB A C phải A nằm trong lòng B với C.

+ (C) đúng

+ (D) sai vày -2

Các bài giải bài xích Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 27 (trang 32 SGK Hình học tập 10): những điểm M(2; 3), N(0; -4), P(-1; 6) thứu tự là trung điểm những cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ đỉnh A của tam giác là:

(A) (1; 5) ; (B) (-3; -1) ;

(C) (-2; -7) ; (D) (1; -10).

Xem thêm: Just A Head Up Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Head Up Trong Câu Tiếng Anh

Lời giải:

Chọn giải đáp (B) (–3 ; –1)

Giải say đắm :

M là trung điểm BC yêu cầu ta có:

*

N là trung điểm CA nên ta có:

*

P là trung điểm của AB cần ta bao gồm

*

Giải hệ phương trình

*
ta được xA = -3

Giải hệ phương trình

*
ta được yA = -1

Vậy A(–3 ; –1).

Các bài bác giải bài bác Ôn tập chương một phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 28 (trang 32 SGK Hình học 10): cho tam giác ABC bao gồm gốc tọa độ O là trọng tâm, A(-2; 2), B(3; 5). Tọa độ của đỉnh C là:

(A) (-1; -7) ; (B) (2; -2) ;

(C) (-3; -5) ; (D) (1; 7).

Lời giải:

Chọn giải đáp (A) (–1 ; –7)

Giải thích hợp :

O là trung tâm tam giác ABC

*

Vậy C(–1 ; –7)

Các bài bác giải bài Ôn tập chương một trong những phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 29 (trang 32 SGK Hình học tập 10): xác định nào trong các xác minh sau đây là đúng?

(A) nhị vec tơ cùng thuộc hướng ;

(B) Vec tơ là vec tơ đối của

*
;

(C) nhì vec tơ cùng cùng phương ;

(D) hai vec tơ

*
*
ngược hướng.

Lời giải:

Chọn giải đáp (A) hai vec tơ và cùng hướng.

Giải đam mê :

(A) đúng bởi cùng mọi ngược hướng với i→ yêu cầu a→ và b→ thuộc hướng.

(B) Sai. Vec tơ đối của là vec tơ

*
.

(C) Sai. với không thuộc phương bởi giả sử u→ với v→ cùng phương thì tồn tại k nhằm

*

(D) Sai. Vị a→ = 3b→ bắt buộc a→ cùng b→ thuộc hướng.

Các bài bác giải bài bác Ôn tập chương 1 phần Câu hỏi trắc nghiệm:

Bài 30 (trang 32 SGK Hình học 10): trong hệ trục
*
, tọa độ của vec tơ
*
là :

(A) (0; 1) ; (B) (-1; 1) ;