Một số bài bác tập điền số, điền dấu giành riêng cho học sinh lớp 1 tự làm luyện tập kiểm tra kiến thức môn Toán: cộng trừ, nhớ số.

Bạn đang xem: Toán lớp 1 điền số

Bài 1. Tính :

a) 74 – 34 + 10 =

b) 60 + 10 – 50 =

c) 53 + 15 – 88 =

d) 90 + 9 – 98 =

e) 54 – 23 – 14 + 63 =

f) 12 + 17 + 14 + 8 + 3 + 6 =

g) 74 + 54 + 44 – 50 – 40 – 70 =

Bài 2. Điền số say đắm hợp vào chỗ chấm:

a) 14 là số liền trước của số…………

b) Số bộ nhất gồm hai chữ số là………

c) 81 là số liền sau của số …………

d) tía chục que tính là ……… que tính.

Bài 3. Điền số ham mê hợp vào ô trống

a65482918
b201000
a + b8558493828
a – b45025

Bài 4. Viết số bộ nhất có một chữ số ……….

Viết số lớn nhất bao gồm hai chữ số ……….

Viết số liền trước số lớn nhất có hai chữ số………..

Viết số liền sau số bộ nhất có hai chữ số…………

Bài 5. Điền dấu >; bài bác 6. Điền số phù hợp hợp vào ô trống

*

Bài 7. Điền số ham mê hợp vào ô trống?

*

Bài 8. Điền số thích hợp hợp vào ô trống?

*

Bài 9. Điền số mê say hợp vào ô trống?

*

Bài 10. Điền số say đắm hợp vào ô trống?

*

Bài 11. Điền số ưng ý hợp vào ô trống

*

Bài 12.

Xem thêm: Làm Đề Toán 12 Có Đáp Án - Đề Thi & Kiểm Tra Toán Lớp 12

Điền số vào các hình

*

Bài 13. Điền số ưa thích hợp vào ô trống

*

* Download (click vào để tải về): Bài tập điền số, điền dấu – Toán lớp 1