Đề chất vấn học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 đem về cho các bạn 7 đề thi có đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các bạn lớp 7 có thêm nhiều gợi nhắc tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức làm thân quen với cấu tạo đề thi học tập kì 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 kì 2


Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 Toán 7

Cấp độ công ty đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Vận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

- xác định dấu hiệu.

- Lập bảng tần số.

- tìm kiếm mốt, tìm cực hiếm trung bình của vệt hiệu.

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 1,5
Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số.

- nhận ra đơn thức đồng dạng, nghiệm của nhiều thức, quý hiếm của đa thức.

- Biết tìm bậc của 1-1 thức, nhiều thức, đa thức thu gọn.

- Thu gọn đa thức.

- Cộng, trừ hai nhiều thức.

- tìm nghiệm của nhiều thức.

- cộng đa thức.

Số câu3 3 33 113
Số điểm0.75 0.75 0,751,5 14,75
Tỉ lệ %7.5% 7,5% 7,5%15% 10%47,5%

3. Tam giác

- Tam giác cân.

- Định lí Pitago.

- những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tam giác đều.

Xác định độ dài 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh hai tam giác bởi nhau, tam giác vuông.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0.25

0,25

2

2,5

Tỉ số %

2,5%

2,5%

20%

25%

4. Dục tình giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác.

Biết khoảng cách từ giữa trung tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng tính chất của đường vuông góc và đường xiên.

Số câu 1 12
Số điểm 0.25 11,25
Tỉ số % 2.5% 10%12,5%

Tổng số câu

4

1

10%

5

1.25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề bình chọn học kì 2 Toán 7

Câu 1: Đơn thức nào tiếp sau đây đồng dạng với đơn thức

*

*

*

*

D. -3xy

Câu 2: Đơn thức

*
 có bậc là :

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 3: Bậc của đa thức

*
 là :

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 4: quý hiếm x=2 là nghiệm của nhiều thức:

A. F(x)=2+x

B. F(x)=x-2

*

D. F(x)=x(x+2)

Câu 5: tác dụng phép tính

*

*

*

*

*

Câu 6. giá bán tri biểu thức

*
 tai x=2 với y=1 là:

A. 12

B. -9

C. 18

D. -18

Câu 7. Thu gọn đa thức

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 8. Số làm sao sau đây là nghiệm của đa thức

*

*


*

*

*

Câu 9: Đa thức

*

A. Không có nghiệm

B. Có nghiệm là -1

C. Gồm nghiệm là 1

D. Tất cả 2 nghiệm

Câu 10: Độ nhiều năm hai cạnh góc vuông tiếp tục lần lượt là 3cm cùng 4cm thì độ lâu năm cạnh huyền là :

*

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 11: Tam giác phần lớn là tam giác có

A. Nhì cạnh bởi nhau

B. Cha góc nhọn

C. Tía cạnh bởi nhau

D. Một góc bằng

Câu 12: giả dụ AM là đường trung đường và G là trung tâm của tam giác ABC thì :

A. AM=AB

B. AM=AG

*

*

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1:( 1,5 điểm). Điểm thi đua trong các tháng của một năm học của lớp 7A được liệt kê vào bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) dấu hiệu điều tra là gì?

b) Lập bảng tần số. Tìm mốt của lốt hiệu.

c) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho hai nhiều thức

*

a. Thu gọn và sắp xếp hai đa thức P(x) và Q(x)

b. Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) cùng N(x) = P(x) – Q(x)

c. Search nghiệm của nhiều thức M(x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC bao gồm AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) minh chứng tam giác ABC vuông tại A.

b)Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), tự D vẽ DE vuông góc BC (E ở trong BC). Chứng tỏ DA = DE.


c) ED giảm AB trên F. Minh chứng DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

A

B

B

C

C

D

D

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm).

Câu

Nội dung bắt buộc đạt

Điểm

1

a)

Dấu hiệu điều tra là: Điểm thi đua hồi tháng của lớp 7A.

0.25

b)

Lập chính xác bảng “ tần số” dạng ngang hoặc dạng cột:

giá trị (x)

70

80

90

Tần số (n)

2

5

2

Mốt của dấu hiệu là: 80

0.75

c)

Tính số điểm trung bình thi đua của lớp 7A là:

*

0.5

2

a)

Thu gọn hai đơn thức P(x) cùng Q(x)

*

*

0.5

0.5

b)

Tính tổng hai nhiều thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

*

N(x) = P(x) -Q(x) - ()

*

*

*

0.25

0.25

0.25

0.25

c)

x + 2=0

x = -2

Đa thức M(x) gồm hai nghiệm

0.25

0.25

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 7

Cấp độ

nhà đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Thống kê

- nhận thấy được một số trong những khái niệm về bảng tần số, dấu hiệu thống kê.

Số câu

2(C1,2)

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

2. Biểu thức đại số.

- nhận biết được đối kháng thức, nhiều thức; đối chọi thức đồng dạng, thông số của đa thức; bậc của đối kháng thức, đa thức; biện pháp thu gọn 1-1 thức, nhiều thức; giải pháp kiểm tra một quý hiếm x là nghiệm của nhiều thức

- Hiểu phương pháp tình quý giá của nhiều thức tại giá bán trị mang đến trước của biến;

- gọi về nghiệm của nhiều thức để tìm thông số chưa biết.

- Cộng, trừ hai nhiều thức một biến.

- tìm kiếm nghiệm của nhiều thức.

- Tính quý hiếm của đa thức

Số câu

8(C3,4,5,6,7,

8,9,11)

2(C10,12)

1(C17)

1(C19)

12

Số điểm

2

0,5

2

1

5,5

Tỉ lệ %

20%

5%

20%

10%

55%

3. Quan hệ giữa các yếu tố vào tam giác, tam giác vuông bởi nhau.

- nhận ra số đo góc ko kể tam giác, thế được độ lâu năm 1 cạnh của tam giác bằng bất đẳng thức tam giác

- Biết vẽ hình, ghi GT, KL của bài bác toán; chỉ ra các yếu tố nhằm hai tam giác vuông bởi nhau.

Số câu

2(C13, 16)

(C18a)

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Tỉ số %

5%

10%

15%

4. Các đường đồng quy trong tam giác

- biết cách tính số đo góc liên quan đến đường phân giác của tam giác; độ dài con đường trung tuyến.

- minh chứng các yếu ớt tố tương quan đến các đường đồng quy trong tam giác.

Số câu

2(C14,15)

(C18bcd)

2

Số điểm

0,5

2

2,5

Tỉ số %

5%

20%

25%

Tổng số câu

12

3

30%

5

4

40%

1

3

30%

19

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề thi học kì 2 Toán 7

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên gọi khác làA. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng trưng bày thực nghiệm của vết hiệu;

C. Bảng lốt hiệu;

D. Bảng giá trị dấu hiệu.

Câu 2: Vấn đề hay hiện tượng lạ mà người khảo sát quan tâm tìm hiểu gọi là:A. Tần số;

C. Giá trị;

B. Giá trị trung bình;

D. Vết hiệu.

Câu 3: trong những biểu thức sau đâu là đối chọi thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: Khẳng định sau đó là sai ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai đơn thức đồng dạng;

B.- 3x2y3và 3x2y3 làhai đơn thức đồng dạng;

C. (xy)2và 3x2y2là hai 1-1 thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là hai 1-1 thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng những hệ số của nhiều thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
gồm bậc là

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của đa thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: Giá trị x = 2 là nghiệm của nhiều thức

*

*

C. N(x) = x(x + 2);

*

Câu 9: hiệu quả thu gọn solo thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: quý giá biểu thức 3x2y + 3y2x trên x = -2 cùng y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn nhiều thức phường = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. X3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 bao gồm một nghiệm x = -1. Khi đó thông số a có mức giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 10cm, BC = 5cm. Như vậy:A: Cạnh AC có độ dài bằng 12 cm hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC bao gồm độ dài bằng 5cm;

C: Cạnh AC bao gồm độ dài bằng 12cm;

D: Cả ba trường đúng theo trên phần đa đúng.

Câu 14: mang đến tam giác ABC tất cả B = 60o. Đường phân giác của góc A với góc C cắt nhau trên I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;

B. 120o;

C. 100o;

D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông trên đỉnh A và gồm AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung tuyến AM bao gồm độ lâu năm là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;

C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng


A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho hai nhiều thức

*
*

a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x)

b) Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) với N(x) = P(x) – Q(x)

c) search nghiệm của nhiều thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC tất cả AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

b) Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), trường đoản cú D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Chứng minh DA = DE.

Xem thêm: Bài Tập Tô Số Cho Bé 5 Tuổi, Download Vở Tập Tô Số Cho Bé Mẫu Giáo Pdf

c) ED giảm AB trên F. Minh chứng DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm giá trị của nhiều thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm) (Mỗi câu làm cho đúng được 0,25 điểm)