Bài 2.

Bạn đang xem: Toán tổng hiệu

An với Bình bao gồm 70 viên bi, hiểu được nếu Bình gồm thêm 16 viên bi thì đôi bạn có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi các bạn có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp sản xuất có hai tổ công nhân, tổ Một có không ít hơn tổ hai 18 công nhân, hiểu được nếu nhà máy có thêm 8 công nhân thì đơn vị máy sẽ sở hữu 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân tất cả bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân của nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhị là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhì số tất cả hiệu bởi 47, hiểu được nếu lấy số trước tiên cộng số vật dụng hai rồi cộng hiệu của bọn chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài ta có:

Số trước tiên + Số trang bị hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhị số đề xuất tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số lớn bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn đề nghị tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé bỏng cần tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng khu đất hình chữ nhật gồm chu vi 102m. Chiều dài hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x đôi mươi = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhị bao gạo trọng lượng tổng cộng 147kg, hiểu được nếu kéo ra ở bao gạo đầu tiên 5kg và bao gạo sản phẩm hai 22kg thì số gạo sót lại ở nhì bao gạo bằng nhau. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải câu hỏi bằng nhì cách?

Giải:

*

Số gạo bao vật dụng hai nhiều hơn thế bao thứ nhất là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao đầu tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo ngơi nghỉ bao đầu tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thiết bị hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao lắp thêm nhất: 65kg

Bao đồ vật hai: 82kg.

Bài 7. nhị hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, biết rằng nếu cung ứng hộp bi đầu tiên 8 viên bi và tiếp tế hộp sản phẩm công nghệ hai 17 viên bi thì hao hộp bao gồm số bi bằng nhau. Hỏi mỗi hộp bao gồm bao nhiêu viên bi? Hãy giải việc bằng hai cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu thêm vào hộp thứ nhất 8 viên bi và cung ứng hộp thứ hai 17 viên bi thì tổng số bi của nhị hộp đã là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi đó số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp thứ nhất là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp sản phẩm hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm công nghệ nhất: 82 viên bi

Hộp sản phẩm công nghệ hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp thứ nhất nhiều rộng số bi của hộp sản phẩm hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp trước tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp trước tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp trang bị hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm nhất: 82 viên bi

Hộp sản phẩm công nghệ hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm hai số gồm tổng bởi 412, hiểu được nếu thêm một chữ số 3 vào phía trái số bé bỏng thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có khá nhiều hơn số bé bỏng một chữ số với tổng hai số bởi 412. Vậy số lớn yêu cầu là số gồm 3 chữ số cùng số bé bỏng phải là số gồm 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhì số cần tìm là 300

Hai lần số nhỏ xíu là:

412 – 300 = 112

Số nhỏ bé là:

112 : 2 = 56

Số lớn là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhị số lẻ có tổng bởi 176, biết rằng ở thân chúng còn có 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ đề nghị tìm và gồm số 4 số lẻ trung tâm chúng thì ta được 6 số lẻ tiếp tục tiếp.

Hai số lẻ liên tục hơn hèn nhau 2 đối chọi vị. Vậy hiệu của nhì số lẻ cần tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé bỏng cần tìm kiếm bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ bé cần tìm kiếm là:

166 : 2 = 83

Số lớn phải tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. cha hơn con 31 tuổi, hiểu được bốn năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 51 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi? bố bao nhiêu tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai tía con hiện nay là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện nay là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện giờ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng thể tuổi hiện nay của bà, của Huệ với của Hải là 80 tuổi. Bí quyết nay hai năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Hiệu cùng Hải là 54 tuổi, Huệ to hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện thời mỗi người bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng cộng tuổi của Huệ và Hải tăng nhì tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhiều hơn thế nữa tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà hơn tổng số tuổi của Huệ cùng Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà bây chừ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ cùng Hải hiện nay là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện nay là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ luyện

Bài 1. Một người bán tốt 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong các số đó số gạo tẻ nhiều hơn thế số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi loại gạo bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. gồm hai xe chở xi-măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi từng xe chở từng nào bao xi măng, biết rằng xe thứ nhất chở thấp hơn xe vật dụng hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 46cm, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 15m. Tính diện tích s hình đó.

Bài 4. Ba lớp 4A, 4B, 4C có toàn bộ 100 học tập sinh. Hiểu được lớp 4B nhiều hơn thế lớp 4A là 1 học viên nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi từng lớp tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng cộng tuổi của hai bà bầu con là 44 tuổi. Tính tuổi hiện nay của từng người.

Bài 6. Nhị thùng có tất cả 80l dầu. Sau thời điểm đổ 5l dầu từ bỏ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu sinh sống thùng đầu tiên hơn thùng sản phẩm công nghệ hai là 10l dầu. Hỏi ban sơ mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhị số lẻ thường xuyên là 716. Tìm hai số đó.

Bài 8. Tổng nhì số chẵn bởi 480. Tìm nhị số đó, biết thân chúng có 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cùng của hai số chẵn là 35. Tìm nhị số đó, biết thân chúng bao gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán (Các Sở Gd&Đt Trong Cả Nước), Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 bé vịt, ngan và ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan với ngỗng, số ngan nhiều hơn thế nữa số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó bao gồm bao nhiêu bé ngan, vịt, ngỗng?.