A. Tổng ôn lý thuyết hóa 12 chương 1

I - Este

1. Este là gì? Danh pháp của Este

C2H5COOH + CH3COOH ⇌ CH3COOC2H5 + H2Otrong điều kiện môi trường nhiệt độ cùng sự xúc tác củaH2SO4

- Công thức tổng quát mắng của este

RCOOH + R′OH ⇌ RCOOR′ + H2Otrong điều kiện môi trường nhiệt độ và sự xúc tác củaH2SO4

Rút ra kết luận: vào axit cacboxylic, este được tạo ra khi nhóm OR" được núm thế mang lại nhóm OH ở nhóm cacboxyl.

Bạn đang xem: Tóm tắt hóa 12

- Este đơn chức bao gồm công thức cấu tạo là:RCOOR′trong đó:

+ R là kí hiệu của gốc hidrocacbon của axit hoặc H

+ R" là kí hiệu của gốc hiđrocacbon của ancol (R≠H)

- Este no đơn chức có công thức cấu tạo bình thường là:

*

- biện pháp gọi tên: thương hiệu của esteđược gọi theo một công thức thương hiệu của gốc hiđrocacbon của ancol kết hợp với thương hiệu gốc axit (tên gốc hiđrocacbon của ancol đứng trước)

+ Gốc của axit tất cả nguồn gốc từ thương hiệu của axit tương ứng, chỉ vắt thế đuôi "ic" thành đuôi "at".

Ví dụ:HCOOCH3: metyl fomat

CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat

2. Tính chất vật lý của este

- Ở trong môi trường điều kiện thường, este thường tồn tại ở dạng chất lỏng hoặc rắn. Vào môi trường nước, este không tan.

- Nhiệt độ sôi của este rất thấp, so với axit đồng phân hoặc những ancol (có khối lượng mol giống nhau) hoặc bằng vềsố lượng nguyên tử cacbon, este bao gồm nhiệt độ sôi thấp hơn rất nhiều.

Ví dụ:

+CH3CH2CH2COOHcó khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ163,50C, với tan nhiều vào môi trường nước

+CH3(CH2)3CH2OH có khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ1320Cvà tan ít trong môi trường nước.

+CH3COOC2H5 gồm khối lượng mol phân tử bằng 88, sôi ở nhiệt độ770Cvà ko tan trong môi trường nước.

=> Lý giải nguyên do: những liên kết hidro không được hình thành trong các phân tử este cùng giữa nước và phân tử este, liên kết hidro rất kém

- Một vào những đặc trưng của este là hương thơm vị. Ví dụ như mùi chuối chín là của isoamyl axetat, mùi dứa của etyl propionat, mùi hương hoa hồng của geranyl axetat,...

3. Tính chất hóa học của este

a, vào điều kiện môi trường axit, este bị thủy phân

C2H5COOH + CH3COOH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

- Đặc trưng của phản ứng của este trong môi trường axit:

+ vào điều kiện môi trường nhiệt độ cùng sự xúc tác củaH2SO4

+ Phản ứng là một phản ứng thuận nghịch với tốc độ phản ứng xảy ra là chậm.

b, vào điều kiện môi trường bazo, este bị thủy phân (Phản ứng xà phòng hóa)

*

- Đặc trưng của phản ứng là chỉ xảy ra trong một chiều dưới điều kiện nhiệt độ mê say hợp.

4. Cách điều chế este

- giải pháp làm bình thường là bằng phương pháp hóa học (este hóa) giữa nhì hợp chất là axit cacboxylic với ancol

RCOOH + R′OH ⇌ RCOOR′ + H2O

- cách làm riêng, đặc trưng của este: mang đến axit cacboxylic tác dụng với ancol tương ứng để tạo ra kết quả là este của ancol ko bền

5. Ứng dụng của este trong cuộc sống

Este gồm một số ứng dụng trong cuộc sống, ví dụ như:

- Este bao gồm vai trò như dung môi để chiết hoặc bóc tách một số chất hữu cơ như etyl axetat, dùng để trộn sơn như butyl axetat,...

- Một số polime của este được cần sử dụng như nguyên liệu để sản xuất một số chất dẻo như vinyl axetat, metyl metacrylat,.... Hoặc là nguyên liệu để làm cho keo dán

- Đặc trưng vật lý của este là bám mùi thơm và không gây độc đề xuất được ứng dụng trong những nền công nghiệp mỹ phẩm, thực phẩm

II - Lipit

1. Khái niệm

- trong tế bào sống của động tốt thực vật, lipit tồn tại dưới dạng một hợp chất hữu. Vào môi trường nước, lipit không có khả năng rã nhưng ngược lại với những môi trường dung môi hữu cơ ko cực, lipit rã nhiều

- Lipit đa số thuộc các este dạng phức tạp. Trong đó bao gồm chất béo, sáp, steroit với photpholipit.

2. Chất béo

- Glixerol tác dụng với axit khủng tạo ra một trieste, được gọi là chất béo

- Chất béo được gọi chung là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

- Một số axit lớn thường gặp vào cuộc sống:

+C17H35COOHhayCH3(CH2)16COOHcó tên gọi là axit stearic

+C17H33COOHcó tên gọi là axit oleic

+C15H31COOHhayCH3(CH2)14COOHcó tên gọi là axit panmitic.

=> Axit béo tất cả một số đặc trưng như sau:

+ Axit béo có dạng là những axit đơn chức chưa mạch cacbon dài

+ Axit mập không phân nhánh

+ Axit béo có thể no hoặc tất cả thể không no

a, Tính chất vật lý của chất béo

- Ở vào môi trường điều kiện thường, chất béo tồn tại ở dạng chất lỏng hoặc tồn tại trong dạngchất rắn. Vào đó:

+R1,R2,R3nếu thuộc gốc hidrocacbon no thì chất bự tồn tại ở dạng chất rắn

+ R1,R2,R3nếu thuộc gốc hidrocacbon không no thì chất lớn tồn tại ở dạng chất lỏng.

- Ở trong môi trường nước, các chất mập đều ko tan nhưng ở trong điều kiện môi trường là một số dung môi hữu cơ vô cực như là benzen, cloroform thì chất phệ tan nhiều.

- So với nước, chất béo nhẹ hơn nước.

b, Tính chất hóa học của chất béo

- Phản ứng của thủy phân trong điều kiện môi trường axitcủa chất béo.

+ trong điều kiện môi trường axit, gồm sự xúc tác của nhiệt độ bằng phương pháp đun nóng, chất khủng phản ứng với nước để cho ra kết quả bao gồm axit mập và glixerol.

(RCOO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3RCOOH + C3H5(OH)3

- Phản ứng của thủy phân vào điều kiện môi trường kiềmcủa chất béo.

+ vào điều kiện môi trường kiềm, tất cả sự xúc tác của nhiệt độ bằng phương pháp đun nóng, chất bự bị thủy phân để tạo thành muối của axit béo và glixerol

*

- Hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit béo bao gồm mặt trong nguyên liệu chủ yếu của xà phòng. Bởi vì đó, thủy phân trong điều kiện môi trường kiềm của chất béo còn tồn tại một thương hiệu gọi không giống là phản ứng xà phòng hóa.

c, Ứng dụng của chất phệ trong cuộc sống

- Chất lớn là một nguồn thức ăn cho con người, chứa một nguồn chất dinh dưỡng quan tiền trọng gồm nhiệm vụ cung cấp năng lượng mang lại hoạtđộng sống của con người.

- Chất to chứa một số nguyên liệu cần thiết gồm vai trò tổng hợp một số chất dinh dưỡng cần thiết mang lại cơ thể con người, đảm bảo được quy trình di chuyển, các chất được hấp thụ, hòa tan trong chất béo.

- vào nền công nghiệp, chất béo có ứng dụng lànguyên liệu để sản xuất xà phòng và glixerol, một số sản phẩm khác như mì sợi, đồ hộp.

III - Khái niệm về xà phòng và những chất giặt rửa tổng hợp

1. Xà phòng

- Xà phòng là một sản phẩm được tạora bởi hỗn hợp của muối natri hoặc hỗn hợp muối kali của axit béo hòa vào với một số chất phụ gia khác.

- Nguyên liệu đểlàm xà chống bao gồm :

+ Thành phần chủ yếu của bánh xà phòng là muối natri của axit panmitic hoặc axit stearic.

+ Một số chất phụ gia như chất độn (làm tăng độ cứng để đúc bánh), chất tẩy màu, chất diệt khuẩn, chất tạo hương.

2. Các sản xuất xà phòng

- biện pháp thứ nhất:

*

Trong đó(RCOO)3C3H5là chất béo vàRCOONalà xà phòng

- phương pháp sản xuất xà phòng thứ hai:

Ankan→axit cacboxylic→muối natri của axit cacboxylic

3. Chất giặt rửa tổng hợp

a, Chất giặt rửa tổng hợp

- Chất giặt rửa tổng hợp bao gồm tất cả những chất có tính năng như xà chống nhưng ko phải là hợp chất của muối natri của axit cacboxylic.

- trong chất giặt rửa tổng hợp, nguyên liệu chính bao gồm muốiNa+hoặcK+của axitđođexylbenzensunfonic

Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là: với những ion nhưCa2+ vàMg2+tuy nhiên chất giặt rửa tổng hợp gây ô nhiễm môi trường bởi đặc điểm cạnh tranh bị phân hủy bởi các sinh vật tự nhiên

b,Phương pháp điều chế

- Chất giặt rửa tổng hợp được tạo thành từ một số chất lấy nguyên liệu từ nguồn dầu mỏ.

Xem thêm: Diện Tích Tam Giác Trong Oxyz, Công Thức Tính Và Bài Tập Ví Dụ

4. Ứng dụng của chất giặt rửa tổng hợp với xà phòng

- Sức căng bề mặt của các chất bẩn bám dính trên quần áo, vải,... Bị làm giảm bởi khả năng củamuối natri tồn tại vào xà phòng tốt trong chất giặt rửa tổng hợp. Bởi vậy, những vết bẩn được loại bỏ khỏi quần áo, chia nhỏ ra thành nhiều phần nhỏ và hòa tan vào nước

- Một vào những ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng là tất cả thể giặt rửa cả vào nước cứng. Lý do bởi vì những muối panmitic giỏi stearat của những kim loại hóa trị II có đặc điểm khó tan vào môi trường nước chứa nhiều ionCa2+vàMg2+nhưng ngược lại trong chất giặt rửa tổng hợp bao gồm thành phần là các muối của axit đođexylbenzensunfonic lại rã được vào nước cứng.