Trong bài viết này, cửa hàng chúng tôi sẽ share tới bạn đọc về kim chỉ nan cấp số nhân, tính chất cấp số nhân, công thức tính cấp số nhân và những dạng bài tập về cung cấp số hiền khô cơ bạn dạng đến nâng cấp để các bạn cùng tham khảo nhé


Cấp số nhân là gì?

Cấp số nhân là một trong dãy số thoả mãn điều kiện tính từ lúc số hạng sản phẩm công nghệ hai, mỗi số hạng rất nhiều là tích của số hạng đứng tức thì trước nó với một số trong những không đổi. Hằng số này được call là công bội của cấp số nhân.

Bạn đang xem: Tổng cấp số nhân

Vì vậy, một cung cấp số nhân tất cả dạng: a, ar, ar2, ar3, ar4,…trong kia r là công bội cùng a là số hạng đầu tiên.

Công bội q

q = (Un+ 1)/Un

Trong đó: q là công bội của cấp cho số nhân.

Tính chất cấp cho số nhân

uk2=uk–1.uk+1, ∀k≥2

Số hạng tổng quát: un=u1.qn–1, n≥2

Khi q = 0 thì dãy là U1; 0; 0;…; 0;… với Sn = U1 ( Sn : Tổng n số hạng đầu).

Khi q = 1 thì dãy tất cả dạng U1; U1; U1;…;U1;…và Sn = n.U1.

Khi U1 = 0 thì với mọi q, cung cấp số nhân gồm dạng 0; 0; 0;…; 0;…và Sn = 0.

Công thức tổng quát cấp số nhân

Nếu (Un) là cấp cho số nhân với công bội q, ta bao gồm công thức tróc nã hồi: un+1=q.un, ∀n≥1,n ∈ N∗ (Với: N* là tập hợp các số trường đoản cú nhiên to hơn 0.)

Ngoài ra, chúng ta có thẻ tham khảo: Trung bình cùng là gì? cách làm tính mức độ vừa phải cộng chuẩn chỉnh 100%

Tổng n số hạng trước tiên của một cấp số nhân

Giả sử có cấp số nhân (un) với công bội q. Với mỗi số nguyên dương n gọi sn là tổng n số hạng thứ nhất của nó. Ta tất cả công thức như sau:

sn = u1 + u2 + …+ Un = u1(1 – qn)/(1 – q)

Nếu q = 1 thì cấp cho số nhân là sn = n.u1

Tổng của cung cấp số nhân lùi vô hạn

Nếu cấp cho số nhân có công bội thỏa mãn nhu cầu -1 nhỏ hơn q và q bé dại hơn 1 thì cấp cho số nhân được hotline là lùi vô hạn.

Sn = u1(1 – qn)/(1 – q) = u1(qn -1)/(q – 1)

Trong đó: Sn là tổng n số hạng đầu tiên.

Các dạng bài tập về cấp số nhân

Dạng 1: nhận thấy cấp số nhân

Bước 1: Tính q = (Un + 1) / Un ,∀ n ≥ 1

Bước 2: Kết luận:

Nếu q là số không đổi thì hàng (Un) là cấp số nhân.Nếu q biến hóa theo n thì hàng (Un) ko là cấp số nhân.

Ví dụ 1: Một cung cấp số nhân gồm số hạng trước tiên là 3 và công bội là 2. Viết 6 số hạng đầu tiên.

Lời giải:

6 số hạng trước tiên là 3, 6, 12, 24, 48, 96.

Ví dụ 2: Một cấp cho số nhân có số hạng sản phẩm công nghệ hai và thứ năm trang bị tự là 10, 1250.a) tìm số hạng thiết bị nhất.b) Viết 6 số hạng đầu tiên.

Lời giải

a) call r là công bội của cấp cho số nhân. Tỷ số của số trang bị năm với số đồ vật hai là r(5 – 2) = r3 giỏi r3 = 1250 : 10 = 125 = 53. Từ đó r = 5. Số đầu tiên là 10 : 5 = 2.

b) 2, 10, 50, 250, 1250, 6250.

Dạng 2: tìm kiếm công bội của cấp cho số nhân

Sử dụng các đặc điểm của cấp số nhân, biến đổi để tính công bội của cấp số nhân.

Ví dụ: Cho cấp số nhân Un có U1 = 2, U2 = 4. Tính công bội q.

Áp dụng phương pháp ta có: q = U2 / U1 = 4 / 2 = 2.

Dạng 3: kiếm tìm số hạng của cung cấp số nhân

Sử dụng phương pháp tính số hạng tổng thể Un = U1.qn – 1, n ≥ 2.

Ví dụ: Cho cung cấp số nhân un cùng với u1 = 3, q = -1/2. Kiếm tìm u7

Giải:

Áp dụng phương pháp Un = U1.qn – 1 suy ra u7 = u1.q7-1 = 3 . (-1/2)6 = (3/64)

Dạng 4: Tính tổng cung cấp số nhân của n số hạng đầu tiên trong dãy

Để tính tổng của cung cấp số nhân cùng với n số hạng thứ nhất trong hàng số, ta sử dụng công thức:

*


Dạng 5: Tìm cung cấp số nhân

Tìm các yếu tố xác minh một cung cấp số nhân như: số hạng đầu U1, công bội q.

Xem thêm: Có Nên Mua Iphone Xs Max 1 Sim Và 2 Sim Khác Gì Nên Mua Phiên Bản Nào?

Tìm cách làm cho số hạng bao quát Un = U1.qn – 1, n ≥ 2.

*

Hy vọng với những tin tức mà cửa hàng chúng tôi vừa share có thể giúp chúng ta nắm được kim chỉ nan về cấp số nhân là gì trường đoản cú đó áp dụng giải bài tập nhé