Bài 1. Điện tích – Định điều khoản cu lông – bài bác 3 trang 9 SGK đồ dùng Lý 11 Nâng cao. Cho biết trong 22,41 khí Hidrô nghỉ ngơi 0°c với dưới áp suất 1 atm thì có

 Cho biết vào 22,4 l khí Hidrô làm việc 0°C và bên dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử Hidrô. Mỗi nguyên tử Hiđrô bao gồm 2 hạt có điện là prôtôn cùng êlectron. Hãy tính tổng các điện tích dương với tổng những điện tích âm trong 1cm3 khí Hidrô. 

*

Trong 1 cm3 (hay 10-3 l) khí Hiđro bao gồm số nguyên tử Hiđro là :

(n = 10^ – 3 over 22,4 m imes 2 m imes 6,02 m imes 10^23 = 5,375.10^19)Quảng cáo

Mỗi điện tích dương là e = 1,6.10-19 (C)

Tổng các điện tích dương: q = ne = 8,6 (C)

Tổng những điện tích âm: q = -8,6 (C)


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 2 trang 9 SGK đồ vật Lý lớp 11 Nâng cao, nên chọn lựa phương án đúng
Bài tiếp theoBài 4 trang 9 Lý 11 Nâng cao, Tính lực can dự tĩnh điện
Danh sách bài xích tập
Bài 4 trang 9 Lý 11 Nâng cao, Tính lực địa chỉ tĩnh điện
Bài 2 trang 9 SGK thứ Lý lớp 11 Nâng cao, nên chọn lựa phương án đúng
Bài 1 trang 8 SGK thiết bị Lý 11 Nâng cao, nên lựa chọn phát biểu đúng.

Bạn đang xem: Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là


Câu C2 trang 8 SGK trang bị Lý lớp 11 Nâng cao, Từ các biểu thức xác định lực lôi cuốn và lực Cu-lông cho...
Câu C1 trang 7 SGK vật dụng Lý 11 Nâng cao, bởi sao khi thanh sắt kẽm kim loại nhiễm điện bởi vì hưởng ứng sinh hoạt thí nghiệm
Bài 1.10 trang 5 SBT trang bị Lý 11:10.Hai quả cầu kim loại nhỏ, đồng nhất nhau, chứa những điện tích cùng
Xem theo môn học
Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Câu 7 trang 13 SGK Hình học 11 Nâng cao, Qua phép đối xứng trục
Qua phép đối xứng trục . Câu 7 trang 13 SGK Hình học 11 cải thiện - bài xích 3. Phép đối xứng trục...
Câu 3 trang 54 SGK Lý 11, hiện tượng đoản mạch xảy ra lúc nào và rất có thể gây ra những mối đe dọa gì?...
Định cơ chế ôm đối với toàn mạch - Câu 3 trang 54 SGK vật lí 11. Hiện tượng đoản mạch xẩy ra khi nào...
Lập dàn ý phân tích bài thơ rối rít của Xuân Diệu, Lập dàn ý, cầm tắt, soạn bài bác phân tích bài xích thơ Vội...
Vội kim cương - Xuân Diệu - Lập dàn ý phân tích bài xích thơ nôn nả của Xuân Diệu. Lập dàn ý, nắm tắt, soạn...
Speaking trang 40 Unit 5 Sách bài bác tập Anh 11 mới: Tổng hợp những bài tập vào phần Speaking trang 40
Tổng hợp những bài tập trong phần Speaking - trang 40 Unit 5 Sách bài xích tập (SBT) giờ đồng hồ anh 11 mới. Speaking - trang...

Xem thêm: Show Anh Là Gì Trên Facebook, Show Là Gì, Nghĩa Của Từ Show


Lý thuyết hệ thống hóa về hiđrocacbon, khối hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng
Hệ thống hóa về hiđrocacbon - kim chỉ nan Hệ thống hóa về hiđrocacbon. Hệ thống hóa những loại hiđrocacbon quan lại trọng......