Ở 20oC cân nặng riêng của Au là 19,32 g/cm3. Vào tinh thể Au, các nguyên tử Au là hồ hết hình ước chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần còn lại là các khe trống rỗng giữa những quả cầu. Trọng lượng mol của Au là 196,97. Bán kính nguyên tử sấp xỉ của Au nghỉ ngơi 20oC là:
Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155

Tổng số phân tử proton, nơtron, electron trong nhì nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong những số ấy tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế tổng số hạt không sở hữu điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn thế của X là 12. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo lần lượt là


Tổng số proton, notron, electron vào nguyên tử của nhị nguyên tố X với M lần lươt là 52 cùng 82. M với X sinh sản hơp chất MXa, vào phân tử của hơp hóa học đó tổng thể pronton của các nguyên tử là 77. Xác minh công thức của MXa.

Biết vào X gồm tỉ lệ notron: proton≤1,22.


Ở 20oC khối lượng riêng của fe là 7,85 g/cm3. Trả thiết trong tinh thể các nguyên tử sắt là đều hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần sót lại là những khe rỗng giữa các quả ước và khối lượng nguyên tử fe là 55,85 đvC thì bán kính gần đúng của một nguyên tử fe ở ánh nắng mặt trời này là


Cho các phát biểu sau:

(1). Tất cả các phân tử nhân nguyên tử phần đông được kết cấu từ những hạt proton cùng notron.

(2). Trọng lượng nguyên tử tập trung nhiều phần ở lớp vỏ.

(3). Trong nguyên tử số electron ngay số proton.

(4). Trong hạt nhân nguyên tử hạt với điện là proton cùng electron.

(5). Vào nguyên tử, hạt electron có cân nặng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Số tuyên bố đúng là


Một nguyên tử có tổng số phân tử là 46. Trong những số ấy tỉ số hạt mang điện tích đối với hạt không với điện là 1,875. Trọng lượng tuyệt đối của nguyên tử kia là:

(Cho biết me = 9,109.10-31 kg ; mp = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Oxit X tất cả công thức R2O. Tổng số phân tử cơ phiên bản (p, n, e) trong X là 92, trong các số đó số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang điện là 28. X là chất nào dưới đây (biết rằng trong phân tử nhân nguyên tử oxi gồm 8 proton và 8 nơtron) ?


Ở đk thường, crom có cấu trúc mạng lập phương vai trung phong khối trong những số ấy thể tích của những nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. Trọng lượng riêng của crom là 7,2 gam/cm3. Giả dụ coi nguyên Cr có những thiết kế cầu thì bán kính gần đúng của nó là:
Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Ecological Là Gì, Nghĩa Của Từ Ecological, Ecological Là Gì, Nghĩa Của Từ Ecological

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam