Bài 2: bé lắc lò xo

Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: phạt biểu làm sao sau đấy là không đúng với con lắc lốc xoáy ngang?

A. Vận động của vật dụng là hoạt động thẳng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm con lắc lò xo

B. Vận động của vật là gửi động chuyển đổi đều.

C. Chuyển động của thiết bị là hoạt động tuần hoàn.

D. Chuyển động của vật là 1 dao hễ điều hoà.

Câu 2: Con rung lắc lò xo ngang giao động điều hoà, vận tốc của vật bởi không khi vật chuyển động qua

A. Vị trí cân nặng bằng.

B. địa chỉ vật có li độ rất đại.

C. Vị trí nhưng lò xo không bị biến dạng.

D. Vị trí cơ mà lực bầy hồi của lò xo bằng không.

Câu 3: Một vật nặng treo vào trong 1 lò xo làm lò xo giãn nở ra 0,8cm, mang g = 10m/s2. Chu kỳ xấp xỉ của thiết bị là:

A. T = 0,178s. B. T = 0,057s.

C. T = 222s. D. T = 1,777s

Câu 4: Trong xấp xỉ điều hoà của nhỏ lắc lò xo, vạc biểu làm sao sau đây là không đúng?

A. Sức lực kéo về phụ thuộc vào vào độ cứng của lò xo.

B. Sức lực kéo về nhờ vào vào trọng lượng của thứ nặng.

C. Tốc độ của vật phụ thuộc vào vào trọng lượng của vật.

D. Tần số góc của vật nhờ vào vào trọng lượng của vật.

Câu 5: Con lắc lò xo có vật cân nặng m với lò xo có độ cứng k, giao động điều hoà với chu kỳ

*

Câu 6: bé lắc lò xo xấp xỉ điều hoà, lúc tăng trọng lượng của trang bị lên 4 lần thì tần số giao động của vật

A. Tăng lên 4 lần.

B. Sụt giảm 4 lần.

C. Tăng thêm 2 lần.

D. Sụt giảm 2 lần.

Câu 7: Con lắc lò xo bao gồm vật m = 100g với lò xo k = 100N/m,(lấy π2 = 10) giao động điều hoà với chu kỳ luân hồi là:

A. T = 0,1s. B. T = 0,2s.

C. T = 0,3s. D. T = 0,4s.

Câu 8: nhỏ lắc lò xo có vật m = 200g cùng lò xo k = 50N/m, (lấy π2 = 10) xê dịch điều hoà với chu kỳ luân hồi là

A. T = 0,2s. B. T = 0,4s.

C. T = 50s. D. T = 100s.

Câu 9: Một nhỏ lắc lò xo giao động điều hoà với chu kỳ T = 0,5s, khối lượng của quả nặng nề là m = 400g, (lấy π2 = 10). Độ cứng của xoắn ốc là:

A. K = 0,156N/m. B. K = 32N/m.

C. K = 64N/m. D. K = 6400N/m.

Câu 10: Con rung lắc lò xo ngang dao động với biên độ A = 8cm, chu kỳ T = 0,5s, trọng lượng của đồ là m = 0,4kg, (lấy π2 = 10). Giá trị cực to của lực bọn hồi tính năng vào thiết bị là

A. Fmax = 525N. B. Fmax = 5,12N.

C. Fmax = 256N. D. Fmax = 2,56N.

Câu 11: Một con lắc lò xo tất cả vật nặng cân nặng 0,4kg đã nhập vào đầu lò xo tất cả độ cứng 40N/m. Người ta kéo quả nặng thoát khỏi VTCB một quãng 4cm rồi thả nhẹ mang lại nó dao động. Phương trình xê dịch của vật nặng là:

*

Câu 12: Một nhỏ lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg tích hợp đầu lò xo có độ cứng 40N/m. Bạn ta kéo trái nặng thoát khỏi VTCB một quãng 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Vận tốc cực to của đồ dùng nặng là:

A. Vmax = 160cm/s.

B. Vmax = 80cm/s.

C. Vmax = 40cm/s.

D. Vmax = 20cm/s.

Câu 13: Một nhỏ lắc lò xo bao gồm vật nặng khối lượng 0,4kg đã nhập vào đầu lò xo bao gồm độ cứng 40N/m. Fan ta kéo trái nặng ra khỏi VTCB một quãng 4cm rồi thả nhẹ đến nó dao động. Cơ năng giao động của con lắc là:

A. E = 320J. B. E = 6,4.10-2J.

C. E = 3,2.10-2J. D. E = 3,2J.

Câu 14: con lắc lò xo gồm lò xo k cùng vật m, dao động điều hoà với chu kỳ luân hồi T = 1s. Ao ước tần số xê dịch của con lắc là f’ = 0,5Hz, thì cân nặng của đồ dùng m nên là:

A. M’ = 2m. B. M’ = 3m.

C. M’ = 4m. D. M’ = 5m.

Câu 15: Một con lắc lò xo gồm một quả nặng trĩu có trọng lượng m = 400g với một lò xo có độ cứng k = 40N/m. Tín đồ ta kéo trái nặng ra khỏi VTCB một đoạn bằng 8cm với thả mang đến nó dao động. Phương trình giao động của quả nặng trĩu là

A. X = 8cos(0,1t)(cm).

B. X = 8cos(0,1πt)(cm).

C. X = 8cos(10πt)(cm).

D. X = 8cos(10t)(cm).

Câu 16: Một nhỏ lắc lò xo có quả nặng trọng lượng 1kg với một lò xo bao gồm độ cứng 1600N/m. Khi quả nặng ở VTCB, fan ta truyền mang lại nó vận tốc lúc đầu bằng 2m/s. Biên độ xê dịch của quả nặng nề là

A. A = 5m. B. A = 5cm.

C. A = 0,125m. D. A = 0,125cm.

Câu 17: Một con lắc lò xo có quả nặng khối lượng 1kg và một lò xo có độ cứng 1600N/m. Lúc quả nặng sống VTCB, tín đồ ta truyền đến nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s theo hướng dương trục toạ độ. Phương trình li độ giao động của quả nặng trĩu là:

*

Câu 18: Khi thêm quả nặng m1 vào một trong những lò xo, nó xê dịch với chu kỳ T1 = 1,2s. Khi đính quả nặng trĩu m2 vào một trong những lò xo, nó xê dịch với chu kỳ T2 = 1,6s. Khi đính thêm đồng thời m1 và m2 vào lò xo kia thì chu kỳ xê dịch của chúng là:

A. T = 1,4s. B. T = 2,0s.

C. T = 2,8s. D. T = 4,0s.

Câu 19: khi mắc thứ m vào xoắn ốc k1 thì đồ vật m giao động với chu kỳ T1 = 0,6s, lúc mắc đồ vật m vào xoắn ốc k2 thì đồ dùng m xê dịch với chu kỳ luân hồi T2 =0,8s. Khi mắc đồ gia dụng m vào hệ hai lò xo k1 tiếp nối với k2 thì chu kỳ xấp xỉ của m là:

A. T = 0,48s. B. T = 0,70s.

C. T = 1,00s. D. T = 1,40s.

Câu 20: khi mắc đồ dùng m vào xoắn ốc k1 thì đồ m xê dịch với chu kỳ luân hồi T1 = 0,6s, khi mắc đồ vật m vào lốc xoáy k2 thì đồ vật m xê dịch với chu kỳ luân hồi T2 =0,8s. Lúc mắc thiết bị m vào hệ nhị lò xo k1 song song cùng với k2 thì chu kỳ giao động của m là:

A. T = 0,48s. B. T = 0,70s.

C. T = 1,00s. D. T = 1,40s.

Đáp án:

1B2B3A4B5A6D7B8B9C10B
11A12B13C14C15D16B17C18B19C20A

Hướng dẫn giải:

Câu 1. lựa chọn B. Hướng dẫn: Với bé lắc xoắn ốc ngang vật chuyển động thẳng, giao động điều hoà.

Câu 2. lựa chọn B.

Hướng dẫn: khi vật ở đoạn có li độ cωc đại thì tốc độ của vật bằng không. Cha phương án còn sót lại đều là VTCB, ở VTCB vận tốc của thứ đạt rất đại.

Câu 3. chọn A.

Hướng dẫn: Chu kỳ xê dịch của con lắc lò xo dọc được tính theo công thức 

*
Đổi đơn vị 0,8cm = 0,008m rồi cụ vào công thức(*) ta được T = 0,178s.

Câu 4. lựa chọn B.

Hướng dẫn: khả năng kéo về (lực phục hồi) gồm biểu thức F = - kx không nhờ vào vào khối lượng của vật.

Câu 5. chọn A.

Hướng dẫn: nhỏ lắc lò xo gồm vật trọng lượng m cùng lò xo tất cả độ cứng k, xê dịch điều hoà cùng với chu kỳ 

Câu 6. lựa chọn D. Hướng dẫn: Tần số xấp xỉ của bé lắc là khi tăng trọng lượng của đồ vật lên 4 lần thì tần số của nhỏ lắc sút 2 lần.

Câu 7. chọn B.

Hướng dẫn: con lắc lò xo bao gồm vật khối lượng m và lò xo bao gồm độ cứng k, xấp xỉ điều hoà với chu kỳ luân hồi , rứa m = 100g = 0,1kg; k = 100N/m cùng π2 = 10 ta được T = 0,2s.

Câu 8. lựa chọn B. Phía dẫn: Tương tự câu 7.

Câu 9. chọn C.

Hướng dẫn: áp dụng công thức tính chu kỳ ta suy ra k = 64N/m. (Chú ý đổi 1-1 vị)

Câu 10. lựa chọn B.

Hướng dẫn: Trong nhỏ lắc lốc xoáy ngang lωc đàn hồi tác dụng lên đồ gia dụng khi vật tại vị trí x là F = -kx, lωc

đàn hồi cωc đại gồm độ to Fmax = kA, với , cầm cố A = 8cm = 0,8m; T = 0,5s; m = 0,4kg; π2 = 10 ta

được Fmax = 5,12N.

Câu 11. chọn A.

Hướng dẫn: Vật dao động theo phương trình tổng thể x = Acos(ωt + φ). Tần số góc

= 10rad/s. Từ cách kích thích thuở đầu để khiến cho dao rượu cồn ta gồm Acosφ = 4cm với Asinφ = 0, từ kia tính được A = 4cm, φ = 0. Cầm cố vào phương trình tổng quát ta được x = 4cos(10t)cm.

Câu 12. lựa chọn B.

Hướng dẫn: vận tốc cωc đại trong giao động điều hoà được tính theo định biện pháp bảo toàn cơ năng

vmax = = 0,8m/s = 80cm/s. (Chú ý đổi đơn vị của x0 = 4cm = 0,04m).

Câu 13. lựa chọn C.

Hướng dẫn: bí quyết tính cơ năng của bé lắc lốc xoáy , đổi đơn vị chức năng và cầm số ta

được E = 3,2.10-2J.

Câu 14. chọn C.

Hướng dẫn: bé lắc có lò xo k với vật m giao động với chu kỳ luân hồi , bé lắc bao gồm lò xo k và

vật m’ xê dịch với tần số , kết phù hợp với giả thiết T = 1s, f’ = 0,5Hz suy ra m’ = 4m.

Câu 15. lựa chọn D. Phía dẫn: Xem khuyên bảo và làm tương tω câu 2.64.

Câu 16. lựa chọn B.

Hướng dẫn: Theo bảo toàn cơ năng trong xấp xỉ điều hoà ta tất cả biểu thức tính biên độ giao động = 0,05m = 5cm.

Câu 17. lựa chọn C.

Hướng dẫn: Vật giao động theo phương trình bao quát x = Acos(ωt + φ). Tần số góc = 40rad/s. Từ cách kích thích thuở đầu để tạo nên dao đụng ta bao gồm Acosφ = 0cm cùng - Asinφ = 200cm/s, từ kia tính được A = 5cm, φ = - π/2. Rứa vào phương trình tổng thể ta được x = 5cos(40t - )cm.

Câu 18. chọn B.

Hướng dẫn: Khi nhỏ lắc có cân nặng m1 nó giao động với chu kỳ , khi nhỏ lắc có cân nặng m2 nó xê dịch với chu kỳ luân hồi , khi lắp đồng thời m1 và m2 vào lò xo kia thì chu kỳ xấp xỉ của bọn chúng là, suy ra = 2s.

 

Câu 19. lựa chọn C.

Hướng dẫn: lúc độ cứng của xoắn ốc là k1 thì chu kỳ xấp xỉ của con lắc là ,

khi độ cứng của xoắn ốc là k2 thì chu kỳ xấp xỉ của bé lắc là , khi hai lò xo k1 cùng k2 mắc nối

tiếp thì chu kỳ giao động của bé lắc là cùng với , suy ra = 1s.

Câu chọn A.

Xem thêm: Với Tư Cách Là Một Học Sinh Làm Gì Để Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc ?

Hướng dẫn: lúc độ cứng của xoắn ốc là k1 thì chu kỳ xấp xỉ của nhỏ lắc là , lúc độ

cứng của lò xo là k2 thì chu kỳ dao động của con lắc là , khi hai lò xo k1 cùng k2 mắc song song thì chu kỳ dao động của bé lắc là cùng với k = k1 + k2, suy ra = 0,48s.