Tổng hợp cỗ 37 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11: những quy tắc tính đạo hàm bao gồm đáp án chi tiết, chính xác nhất giúp những em củng rứa kiến thức, luyện giải những dạng bài xích tập thành thạo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm đạo hàm


Để giúp những em học sinh lớp 11 học tập công dụng môn Toán, chúng tôi đã tổng đúng theo 37 câu trắc nghiệm Toán 11: các quy tắc tính đạo hàm có đáp án và gợi ý giải bỏ ra tiết, chắc hẳn rằng các em sẽ rèn luyện kỹ năng giải Toán một giải pháp nhanh và đúng mực nhất. Mời những em học sinh và thầy cô tham khảo tài liệu: 37 câu trắc nghiệm Toán 11: các quy tắc tính đạo hàm trên đây.

Bộ 37 câu trắc nghiệm Toán 11: các quy tắc tính đạo hàm

Câu 1: 

Cho hàm số f(x) khẳng định trên R bởi vì f(x) = 2x2 + 1. Cực hiếm f'(-1) bằng:

A. 2

B. 6

C. - 4

D. 3

Đáp án: 

Ta có : f'(x) = 4x ⇒ f'(-1) = -4.

Chọn lời giải C

Câu 2: 

Cho hàm số f(x) = -x4 + 43 -32 + 2x + 1 xác định trên R. Cực hiếm f'(-1) bằng:

A. 4

B. 14

C. 15

D. 24

Đáp án: 

Chọn lời giải D

Câu 3: 

Đạo hàm của hàm số f(x) = (x2 + 1)4 tại điểm x = -1 là:

A. -32

B. 30

C. - 64

D. 12

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 4: 

Cho hàm số y = x3 - 3x2 - 9x - 5. Phương trình y' = 0 gồm nghiệm là:

A. -1; 2.

B. -1; 3.

C. 0; 4.

D. 1; 2.

Đáp án: 

Chọn giải đáp B

Câu 5: 

Với . Thì f'(-1) bằng:

A. 1

B. -3

C. -5

D. 0

Đáp án: 

Chọn giải đáp D

Câu 6: 

Cho hàm số f(x) khẳng định trên R bởi . Quý giá f'(0) bằng

A. 0

B. 2

C. 1

D. Không tồn tại.

Đáp án: 

Chọn giải đáp D

Câu 7: 

Cho hàm số y = -4x3 + 4x. Để y' ≥ 0 thì x nhận những giá trị thuộc tập nào tiếp sau đây ?

Đáp án: 

Chọn câu trả lời B

Câu 8: 

Tìm m để các hàm số  có y' ≤ 0 , ∀ x ∈ R.

A. M ≤ √2

B. M ≤ 2

C. M ≤ 0

D. M

Đáp án: 

Chọn đáp án C

Câu 9: 

Cho hàm số , đạo hàm của hàm số tại x = 1 là:

A. Y'(1) = -4.

B. Y'(1) = -3.

C. Y'(1) = -2.

D. Y'(1) = -5.

Đáp án: 

Chọn câu trả lời D

Câu 10: 

Đạo hàm của hàm số y = (x3 - 2x2)2016 là:

A. Y' = 2016(x3 - 2x2)

B. Y' = 2016(x3 - 2x2)2015(3x2 - 4x).

C. Y' = 2016(x3 - 2x2)(3x2 - 4x).

D. Y' = 2016(x3 - 2x2)(3x2 - 2x).

Đáp án: 

Chọn câu trả lời B

Câu 11: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: 

Đáp án: 

Chọn giải đáp C

Câu 12: 

Cho hàm số . Đạo hàm của hàm số là biểu thức như thế nào sau đây?

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 13: 

Cho hàm số . Đạo hàm của hàm số là:

Đáp án: 

Chọn đáp án C

Câu 14: 

Đạo hàm của  bằng:

Đáp án: 

Chọn giải đáp A

Câu 15: 

Đạo hàm của hàm số là 

Đáp án: 

Chọn giải đáp C

Câu 16: 

Cho . Giải bất phương trình f'(x) > g'(x)

Đáp án: 

Chọn câu trả lời B

Câu 17: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn giải đáp D

Câu 18: 

Cho hàm số: .Giải phương trình : y' = 2

A. S = 0; 1

B. S = 0; -1

C. S = 1; -1

D. S = -1; 0; 1

Đáp án: 

Chọn lời giải B

Câu 19: 

Tính đạo hàm cuả hàm số 

Đáp án: 

Chọn giải đáp A

Câu 20: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 21: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Đáp án: 

Chọn đáp án B

Câu 22: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Đáp án: 

Chọn lời giải A

Câu 23: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 24: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn câu trả lời A

Câu 25: 

Cho . Giải bất phương trình f'(x) > g'(x).

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 26: 

Cho hàm số  đạo hàm của hàm số trên x = 1 là:

A. - 4

B. - 5

C. - 3

D. -2

Đáp án: 

Chọn câu trả lời B

Câu 27: 

Cho hàm số . Tính y'(0) bằng:

A. 1/2

B. 1/3

C. 1

D. 2

Đáp án: 

Chọn đáp án A

Câu 28: 

Cho hàm số y = 4x - √x. Nghiệm của phương trình y’ = 0 là

Đáp án: 

Chọn đáp án C

Câu 29: 

Giải bất phương trình f'(x) ≥ 0 với f(x)= 2x3 - 3x2 + 1

Đáp án: 

Chọn đáp án D

Câu 30: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: 

Đáp án: 

Chọn lời giải D

Câu 31: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: 

Đáp án: 

Chọn giải đáp A

Câu 32: 

Đạo hàm của hàm số  bằng biểu thức như thế nào sau đây?

Đáp án: 

Chọn lời giải B

Câu 33: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn câu trả lời D

Câu 34: 

Cho hàm số .Để x = một là nghiệm của bất phương trình f'(x) ≤ 1 khi còn chỉ khi:

A. M ≥ 1

B. M ≤ -1

C. -1 ≤ m ≤ 1

D. M ≥ -1

Đáp án: 

Chọn câu trả lời D

Câu 35: 

Tìm m để những hàm số y = (m - 1)x3 - 3(m + 2)x2 - 6(m + 2)x + 1 có y' ≥ 0, ∀ x ∈ R

A. M ≥ 3

B. M ≥ 1

C. M ≥ 4

D. Đáp án khác

Đáp án: 

Chọn đáp án D

Câu 36: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Xem thêm: Lá Tía Tô Trị Bệnh Gì - Công Dụng Chữa Bệnh Của Lá Tía Tô

Đáp án: 

Chọn lời giải D

Câu 37: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn câu trả lời A

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới phía trên để download hướng dẫn trả lời bộ 37 câu hỏi trắc nghiệm những quy tắc tính đạo hàm file word, pdf trọn vẹn miễn phí.