Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Trắc nghiệm Địa Lí 11 bài xích 1 (có đáp án): Sự tương phản bội về trình độ phát triển kinh tế - xóm hội (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 bài bác 1 (có đáp án): Sự tương bội nghịch về chuyên môn phát triển kinh tế tài chính - xóm hội (phần 1)


Câu 1: nguyên nhân chủ yếu khiến cho sự tương làm phản về trình độ chuyên môn phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội giữa đội nước cải tiến và phát triển với đang cải tiến và phát triển là


A. Yếu tắc chủng tộc cùng tôn giáo.

B. Quy mô dân sinh và cơ cấu tổ chức dân số.

C. Trình độ khoa học – kĩ thuật.

D. Điều kiện tự nhiên và thoải mái và tài nguyên thiên nhiên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải ham mê : Các nước trên nhân loại có sự khác biệt về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xóm hội đề xuất được chia làm hai nhóm nước: cải cách và phát triển và sẽ phát triển. Những nhóm nước bao gồm sự tương phản rất rõ về chuyên môn phát triển tài chính - buôn bản hội, sự tương làm phản này nhà yếu là vì sự không giống nhau về chuyên môn khoa học tập – kĩ thuật, chất lượng nguồn lao động,…


Câu 2: Ý nào tiếp sau đây không bắt buộc là bộc lộ về trình độ phát triển tài chính - xã hội của những nước phát triển?

A. Đầu tư ra quốc tế nhiều

B. Dân sinh đông cùng tăng nhanh

C. GDP trung bình đầu fan cao

D. Chỉ số trở nên tân tiến ccon người ở tầm mức cao


Quảng cáo
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải ưng ý : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bản.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm địa 11 bài 1


Câu 3: biểu thị về trình độ chuyên môn phát triển tài chính - xã hội của những nước đang cải tiến và phát triển không bao gồm

A. Nợ quốc tế nhiều

B. GDP trung bình đầu tín đồ thấp

C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao

D. Chỉ số cách tân và phát triển con người ở mức thấp

Hiển thị đáp án

Câu 4: Nước nào sau đây thuộc các nước công nghiệp mới (NICs)?

A. Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp

B. Pháp, Bô-li-vi-a, nước ta

C. Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô

D. Hàn Quốc, Bra-xin, Ác-hen-ti-na

Hiển thị đáp án

Câu 5: Điểm biệt lập trong cơ cấu tổ chức GDP phân theo quanh vùng kinh tế của nhóm nước cải tiến và phát triển so với nhóm nước đang cải tiến và phát triển là:

A. Tỉ trọng quanh vùng III rất cao

B. Tỉ trọng khu vực II rất thấp

C. Tỉ trọng quanh vùng I còn đang cao

D. Bằng vận về tỉ trọng giữa các khoanh vùng

Hiển thị đáp án

Câu 6 Điểm khác hoàn toàn trong tổ chức cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước đang cải cách và phát triển so với đội nước cải tiến và phát triển là:

A.Khu vực I tất cả tỉ trọng hết sức thấp

B.Khu vực III gồm tỉ trọng rất cao

C.Khu vực I gồm tỉ trọng còn cao

D.Khu vực II gồm tỉ trọng vô cùng cao

Hiển thị đáp án

Cho bảng số liệu:

GDP bình quân đầu tín đồ của một trong những nước trên nhân loại năm 2013

(Đơn vị: USD)

*

Câu 7. nhận xét nào sau đó là đúng?

A.Các nước cách tân và phát triển có GDP/người gần như trên 60 ngàn USD

B.GDP/người chênh lệch bự giữa những nước cách tân và phát triển và đang phát triển

C.Các nước sẽ phát triển không có sự chênh lệch các về GDP/người

D.Không bao gồm sự chênh lệch các về GDP/người giữa những nhóm nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải mê say :

- những nước trở nên tân tiến có GDP/người đa số trên 40 nghìn USD.

- các nước đang cải tiến và phát triển có sự chênh lệch nhiều về GDP/người. Chẳng hạn, nước Ê-ti-ô-pi-a có bình quân là 505 USD nhưng lại Cô-lôm-bi-a là 7831 USD, có nghĩa là gấp 15,5 lần.

- GDP/người chênh lệch béo giữa những nước cải tiến và phát triển và đang phát triển. Những nước phát triển đều có GDP/người trên 40 ngàn USD, còn các nước đang phát triển còn không tới 10 ngàn USD.


Câu 8. Biểu đồ tương thích nhất biểu lộ GDP/người của những nước Thụy ĐIển, Hoa Kì, Ấn Độ, Ê-ti-ô-pi-a là

A.Biểu đồ cột

B.Biểu trang bị đường

C.Biểu đồ dùng tròn

D.Biểu vật dụng miền

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải say mê : địa thế căn cứ vào bảng số liệu, yêu mong đề bài bác thì biểu đồ cột là biểu đồ phù hợp nhất biểu đạt GDP/người của những nước Thụy Điển, Hoa Kì, Ấn Độ với Ê-ti-ô-pi-a.


Câu 9. nhấn xét nào sau đó là đúng?

A.GDP/người của Hoa Kì vội vàng 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a.

B.GDP/người của THụy Điển cấp 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a

C.GDP/người của Thụy Điển vội vàng 169,1 lần của Ê-ti-ô-pi-a

D.GDP/người của Hoa Kì vội vàng 9,6 lần của Ấn Độ

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích hợp :

- GDP/người của Hoa Kì cấp 105 lần của Ê-ti-ô-pi-a; 35,4 lần Ấn Độ.

- GDP/người của Thụy Điển cấp 119,6 lần Ê-ti-ô-pi-a.


Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực của Thụy Điển với Ê-ti-ô-pi-a năm 2013

(Đơn vị: %)

*

Dựa vào bảng số liệu vấn đáp các câu hỏi 10,11:

Câu 10. Biểu đồ biểu lộ rõ nhất tổ chức cơ cấu GDP của Thụy Điển cùng Ê-ti-ô-pi-a là:

A.Biểu thiết bị cột B.Biểu đồ đường

C. Biểu đồ vật tròn D.Biểu đồ miền

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải mê thích : căn cứ vào bảng số liệu và yêu mong đề bài (thể hiện tại cơ cấu) thì biểu đồ vật tròn là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tổ chức cơ cấu GDP của Thụy Điển với Ê-ti-ô-pi-a.


Câu 11. dìm xét nào tiếp sau đây không đúng?

A.Khu vực III của Thụy Điển tất cả tỉ trọng cao

B.Khu vực I của Thụy Điển gồm tỉ trọng rất thấp

C.Cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a bao gồm sự chênh lệch

D.Cơ cấu GDP của Thụy Điển đặc trưng cho team nước đã phát triển

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích hợp : Qua bảng số liệu, rút ra dấn xét sau:

- quanh vùng II, III của Thụy Điển cao hơn của Ê-ti-ô-pi-a. Còn quanh vùng I của Thụy Điển thấp hơn của Ê-ti-ô-pi-a.

- quanh vùng III của Thụy Điển chỉ chiếm tỉ trọng rất cao (72,7%), còn khu vực I chỉ chiếm tỉ trọng hết sức thấp (1,4%) -> Cơ cấu kinh tế tài chính của Thụy Điển đặc thù cho đội nước vẫn phát triển.

- khu vực I của Ê-ti-ô-pi-a chiếm tỉ trọng cao (45,0%), vào khi quanh vùng II, III chiếm tỉ trọng không cao, tuyệt nhất là khoanh vùng II (11,9%).


Câu 12. Nguyên nhân cơ bạn dạng tạo bắt buộc sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo quanh vùng kinh tế giữa đội nước cách tân và phát triển và đang cải cách và phát triển là

A.Trình độ cải tiến và phát triển kinh tế

B.Sự đa dạng chủng loại về tài nguyên

C.Sự nhiều chủng loại về yếu tố chủng tộc

D.Sự đa dạng về mối cung cấp lao động

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải ưng ý : bởi vì sự không giống nhau về trình độ chuyên môn phát triển kinh tế tài chính giữa các nước nên đã tạo nên sự khác nhau cơ bản về tổ chức cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giữa nhóm nước cải cách và phát triển và vẫn phát triển. Các nước cải tiến và phát triển có quanh vùng I chiếm phần tỉ trọng rất bé dại và khoanh vùng II, III chiếm phần tỉ trọng cực kỳ lớn; còn các nước đang cải cách và phát triển thì ngược lại.


Câu 13. Ở đội nước vạc triển, tín đồ dân bao gồm tuổi thọ vừa phải cao, nguyên nhân chủ yếu hèn là do:

A.Môi trường sống ham mê hợp

B.Chất lượng cuộc sống đời thường cao

C.Nguồn nơi bắt đầu gen di truyền

D.Làm việc và ngủ ngơi hợp lí

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải đam mê : Ở đội nước phân phát triển, fan dân có tuổi thọ vừa phải cao, vì sao chủ yếu hèn là do chất lượng cuộc sống cao, những dịch vụ y tế, quan tâm sức khỏe khoắn phát triển.


Câu 14. lục địa có huổi thọ vừa phải của tín đồ dân thấp nhất trái đất là

A. Châu Âu B. Châu Á

C. Lục địa châu mỹ D. Châu Phi

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Châu Phi được xem là lục địa nghèo, đa số các nước kém phát triển tập trung ở châu lục này. Kinh tế kém cách tân và phát triển kéo từ đó là các phúc lợi làng mạc hội, y tế, âu yếm sức khỏe mạnh còn nhiều hạn chế dẫn cho tuổi thọ mức độ vừa phải của tín đồ dân khôn cùng thấp (thấp nhất cầm cố giới).


Câu 15. mang đến bảng số liệu:

*

Nhận xét nào tiếp sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

A.Chỉ số HDI của tất cả các nước đều tăng

B.Chỉ số HDI của các nước có sự cố gắng đổi

C.Các nước cải tiến và phát triển có chỉ số HDI cao

D.Các nước đang cải tiến và phát triển chỉ số HDI còn thấp

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải đam mê : Qua bảng số liệu trên, ta tất cả nhận xét sau:

- quan sát chung, tất cả các nước đều phải sở hữu chỉ số HDI tăng (trừ Nhật phiên bản – bớt nhẹ).

- các nước cải cách và phát triển có chỉ số HDI cao và nước đang cải tiến và phát triển có chỉ số HDI thấp.


Câu 16: Đặc trưng của cuộc phương pháp mạng kỹ thuật và technology hiện đại là xuất hiện và cải tiến và phát triển nhanh chóng

A.Công nghiệp khai thác

B.Công nghiệp dệ may

C.Công nghệ cao

D.Công nghiệp cơ khí

Hiển thị đáp án

Câu 17. vào các công nghệ trụ cột sau, công nghệ nào giúp cho những nước dễ dàng liên kết cùng nhau hơn?

A.Công nghệ năng lượng

B.Công nghệ thông tin

C.Công nghệ sinh học

D.Công nghệ vật dụng liệu

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích hợp : công nghệ thông tin tạo nên các vi mạch, chip điện tử có tốc độ cao,… nâng cao năng lực của con người trong truyền tải, xử lí, lưu lại trữ thông tin và giúp con người ở những quốc gia, khu vực vực không giống nhau kết nối cùng với nhau tiện lợi hơn.


Câu 18.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Năm 2020, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Nền tài chính tri thức được dựa trên

A.Tri thức và kinh nghiệm tay nghề cổ truyền

B.Kĩ thuật và kinh ngiệm cổ truyền

C.Công thế lao cồn cổ truyền

D.Tri thức, kĩ thuật và công nghệ cao

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải say mê : Mục 3, SGK/9 địa lí 11 cơ bản.


Giới thiệu kênh Youtube slovenija-expo2000.com


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.slovenija-expo2000.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, slovenija-expo2000.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học giỏi 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.slovenija-expo2000.com