Spinning Đang download tài liệu...
tải file Word
mua file PDF
Tài liệu này miễn phí download xuống

Xem phía dẫn


0 bạn hãy đăng nhập để reviews cho tư liệu này
Bài tập trắc nghiệm GTLN cùng GTNN của hàm số bao gồm đáp án hay.docx
*
0

5 - Rất có ích 0


4 - tốt 0


3 - mức độ vừa phải 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không hữu dụng 0


Mô tả


www.thuvienhoclieu.com

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

Câu 1:

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

(

)

3

2

2

4

1

f

x

x

x

x

=

-

-

+

trên đoạn

1;3 .

Bạn đang xem: Trắc nghiệm gtln gtnn của hàm số

A.

1;3

67

max

.

27

f

x

B.

1;3

max

2.

f

x



C.

1;3

max

7.

f

x



D.

1;3

max

4.

f

x



Câu 2:

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

3

2

2

3

12

2

f

x

x

x

x

bên trên đoạn

1; 2 .

A.

1;2

max

6.

f

x

B.

1;2

max

10.

f

x

C.

16 cm

D.

1;2

max

11.

f

x

Câu 3:

gọi

,

M m

thứu tự là giá chỉ trị lớn nhất và giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của hàm số

3

2

2

3

1

f

x

x

x

trên

đoạn

1

2;

2

. Tính

P

M m

.

A.

5

P



.

B.

1

P

.

C.

4

P

.

D.

5

P

.

Câu 4:

hiểu được hàm số

3

2

3

9

28

f

x

x

x

x

 

đạt giá trị nhỏ tuổi nhất bên trên đoạn

0; 4

tại

0

x

.

Tính

0

2018.

P

x

 

A.

3.

P

B.

2019.

P

C.

2021.

P

D.

2018.

P

Câu 5:

Xét hàm số

3

2

4

2

3

3

f

x

x

x

x



bên trên

1;1

. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.

Hàm số có mức giá trị nhỏ nhất tại

1

x



và giá trị lớn nhất tại

1

x

.

B.

Hàm số có mức giá trị bé dại nhất tại

1

x

và giá trị lớn số 1 tại

1

x



.

C.

Hàm số có mức giá trị nhỏ nhất tại

1

x



nhưng không tồn tại giá trị béo nhất.

D.

Hàm số không tồn tại giá trị nhỏ tuổi nhất nhưng có mức giá trị lớn nhất tại

1

x

.

Câu 6:

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số

4

2

2

5

f

x

x

x

bên trên đoạn

2; 2 .

A.

2;2

max

4.

f

x



B.

2;2

max

13.

f

x

C.

2;2

max

14.

f

x

D.

2;2

max

23.

f

x

Câu 7:

mang lại hàm số

4

2

2

4

10

f

x

x

x



. Tìm giá trị lớn nhất

M

cùng giá trị nhỏ tuổi nhất

m

của

hàm số trên đoạn

0; 2 .

A.

10;

6.

M

m



B.

12;

6.

M

m



C.

10;

8.

M

m



D.

12;

8.

M

m



Câu 8:

(ĐỀ MINH HỌA năm nhâm thìn – 2017) Tìm giá bán trị bé dại nhất của hàm số

2

3

1

x

f

x

x

bên trên đoạn

2; 4

.

A.

2;4

min

6

f

x

.

B.

2;4

min

2

f

x



.

C.

2;4

min

3

f

x



.

D.

2;4

19

min

3

f

x

.

Câu 9:

Tập giá trị của hàm số

9

f

x

x

x

 

cùng với

2; 4

x

là đoạn

;

a b

. Tính

P

b

a

 

.

A.

6

P

.

B.

13

2

P

.

C.

25

4

P

.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Em Bé Chừng 3 Tuổi Tập Đi, Please Wait

D.

1

2

P

.

www.thuvienhoclieu.com

Trang 1

giữa trung tâm luyện thi vào lớp 10 môn Toán phần Hình học


trọng tâm luyện thi vào lớp 10 môn Toán phần Đại số


Dạng việc bất đẳng thức hay và nặng nề trong kì thi tuyển sinh lớp 10 siêng Toán


những chuyên đề đạt điểm trên cao ôn thi vào lớp 10 môn toán


CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP vào KỲ THI THPTQG


TÓM TẮT LÝ THUYẾT TOÁN 12


Powerpoint lí giải ôn thi vào 10 môn toán - đại số


ý tưởng kinh nghiệm TOÁN thực tế 8


BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông VÀ thpt CHUYÊN TOÁN


-Chủ đề 1-Hàm số-Mức độ dấn biết-câu hỏi.pdf


-Chủ đề 1-Hàm số-Mức độ nhận biết-đáp án.pdf


-Chủ đề 1-Hàm số-Mức độ thông hiểu-câu hỏi.pdf


-Chủ đề 1-Hàm số-Mức độ thông hiểu-đáp án.pdf


-Chủ đề 1-Hàm số-Mức độ vận dụng-câu hỏi.pdf


-Chủ đề 1-Hàm số-Mức độ vận dụng-đáp án.pdf


-Chủ đề 1-Hàm số-Mức độ VDC-câu hỏi.pdf


-Chủ đề 1-Hàm số-Mức độ VDC-đáp án 2.pdf


-Chủ đề 1-Hàm số-Mức độ VDC-đáp án 1.pdf


-Chủ đề 2-Logarit-Mức độ thừa nhận biết-câu hỏi.pdf


-Chủ đề 2-Logarit-Mức độ nhấn biết-đáp án.pdf