Bài tập trắc nghiệm phần loài kiến thức chương 1 hình học tập lớp 10 khá nhiều dạng. Bài viết dưới trên đây tổng hợp tất cả các câu hỏi, bài tập bên dưới dạng trắc nghiệm để tăng cường mức độ hiểu bài tương tự như thử thách sự phát âm bài của những em. Cỗ tài liệu bao gồm các thắc mắc trọng tâm, đặc thù và cơ phiên bản cho chương 1 hình học tập 10, những em rất cần phải nắm rõ để áp dụng vào những chương sau.Bạn đã xem: Trắc nghiệm hình học 10 chương 1

TẢI XUỐNG PDF ↓


*

*

*

*

*

Hệ thống bài tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm lý thuyết hình học 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là 1 trong những đoạn thẳng:

A. Có hướng. B. được đặt theo hướng dương, phía âm.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 10 chương 1

C. Bao gồm hai đầu mút. D. Thỏa cả ba tính chất trên.

Câu 2. Nhì véc tơ tất cả cùng độ dài cùng ngược hướng hotline là:

A. Hai véc tơ bởi nhau.

B. Nhị véc tơ đối nhau.

C. Nhì véc tơ thuộc hướng.

D. Nhì véc tơ thuộc phương.

Câu 3. Nhì véctơ đều bằng nhau khi nhì véctơ đó có:

A. Thuộc hướng và tất cả độ dài bằng nhau.

B. Song song và gồm độ dài bởi nhau.

C. Thuộc phương và gồm độ dài bằng nhau.

D. Thỏa mãn nhu cầu cả ba đặc điểm trên.

Câu 4. Ví như hai vectơ đều nhau thì:

A. Cùng hướng và cùng độ dài. B. Cùng phương.

C. Thuộc hướng. D. Có độ dài bằng nhau.

Câu 5. Điền từ phù hợp vào vết (…) sẽ được mệnh đề đúng. Nhị véc tơ ngược hướng thì …

A. Bằng nhau.

B. Thuộc phương.

C. Cùng độ dài.

D. Cùng điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng:

A. Nhị vectơ thuộc phương với một vectơ thứ tía thì thuộc phương.

B. Hai vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ tía khác 0 thì cùng phương.

C. Hai vectơ thuộc phương với một vectơ thứ cha thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ tía thì cùng hướng.

Câu 14. Chọn xác minh đúng.

A. Nhì véc tơ cùng phương thì bằng nhau.

B. Nhì véc tơ ngược phía thì gồm độ dài không bởi nhau.

D. Hai véc tơ thuộc hướng và cùng độ nhiều năm thì bằng nhau.

Trắc nghiệm tổng nhị véc tơ

Câu 93. Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn MA + MB + centimet = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành dấn AC và BC có tác dụng hai cạnh.

B. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành dấn AB và AC làm cho hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành thừa nhận AB với BC làm cho hai cạnh.

D. Giữa trung tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của nhì véc tơ

Câu 9. Cho tía vectơ a b c , và rất nhiều khác vectơ – không. Trong số ấy hai vectơ a b, thuộc hướng, hai vectơ a c, đối nhau. Xác minh nào tiếp sau đây đúng ?

A.Hai vectơ b với c thuộc hướng.

B.Hai vectơ b cùng c ngược hướng.

C.Hai vectơ b cùng c đối nhau.

D.Hai vectơ b với c bằng nhau.

Câu 34. đến tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn nhu cầu MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AC với BC làm cho hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành nhận AB với AC làm cho hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhấn AB với BC làm cho hai cạnh.

D. Giữa trung tâm tam giác ABC.

Câu 46. Cho tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn điều kiện MA + MB – MC = 0 thì M phải vừa lòng mệnh đề nào?

A. M là vấn đề sao mang đến tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là trung tâm tam giác ABC . C. M là điểm sao đến tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M ở trong trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của nhì véc tơ với một số

Câu 32: cho tam giác ABC, tập hợp các điểm M thế nào cho độ nhiều năm MA + MB + MC = 6 là:

A.một đường thẳng đi qua giữa trung tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn bao gồm tâm là giữa trung tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 6 .

C.đường tròn tất cả tâm là trọng tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 2 .

D.đường tròn có tâm là trung tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ với hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nhị vectơ u = (2; 1) với v = (1;2) đối nhau.

B. Nhì vectơ u = (2; 1) và v = (1;2)đối nhau.

C. Hai vectơ u = (2; 1) cùng v = (2;1)đối nhau.

D. Nhị vectơ u = (1;2) và v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: trong hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: Top 6 Ứng Dụng Của Môn Toán Cao Cấp 2 022, Ứng Dụng Của Toán Cao Cấp 1 Trong Kinh Tế

D. (1;1)

Câu 7: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy đến A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn những em sẽ xem và sở hữu xuống tư liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi mong mỏi rằng cỗ tài liệu này để giúp ích với tạo kết quả lớn cho việc rèn luyện để phát âm thật rõ về chương vectơ này, bên trên đây những là những bài tập cơ bản và đặc trưng của chương, cùng cũng là gốc rễ cho câu hỏi tôi luyện kĩ năng làm những bài tập nâng cấp hơn.