Mời quý thầy cô cùng các em học viên tham khảo tài liệu50 câu trắc nghiệm ôn tập Chương 1 Hình học 11 bao gồm đáp án. Các thắc mắc được tổng hợp và phân theo máy từng cấp độ từ dễ cho khó, nhằm mục tiêu giúp các em ôn tập hiệu quả. Hy vọng đây sẽ là tư liệu hữu ích dành riêng cho các em.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 11 chương 1 có đáp án


Câu 1.Cho hình thoi ABCD có tâm O (như hình vẽ), trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào dưới đây đúng?

*

A. Phép quay vai trung phong O, góc (fracpi 2)biến tam giác OBC thành tam giác OCD

B. Phép vị tự tâm O, tỷ số k = - 1 biến tam giác ABD thành tam giác CDB

C. Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow AD )biến tam giác ABD thành tam giác DCB

D. Phép vị tự trung khu O, tỷ số k = 1 trở thành tam giác OBC thành tam giác ODA

Lời giải

Đáp án B

p án A sai vì B không thành C qua phép vươn lên là hình

p án C sai bởi D không thành B qua phép vươn lên là hình

p án D sai vì phép vị trường đoản cú tỷ số k = 1 là phép đồng nhất

Câu 2.Cho (overrightarrow v left( - 1;5 ight))và điểm M"(4;2). Biết M" là ảnh của M qua phép tịnh tiến (T_overrightarrow v ).Tìm M.

A. M(-4;10). B. M(-3;5). C. M(3;7). D. M(5;-3).

Lời giải

Đáp án D

Ta bao gồm (T_overrightarrow mv ( mM) m = M" Rightarrow left{ eginarrayl mx = x" - a\y = y" - bendarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl mx = 5\y = - 3endarray ight.)vậy M(5;-3).

Câu 3.Cho hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song d cùng d". Trong các xác minh sau khẳng định nào đúng?

A. Cả ba xác định trên những đúng

B. Tất cả đúng một phép tịnh tiến phát triển thành dthành d"

C. Bao gồm vô số phép tịnh tiến vươn lên là d thành d"

D. Phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow v) có giá vuông góc với đường thẳng d biến chuyển d thành d"

Lời giải

Đáp án C

Câu 4.Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow u left( 1;2 ight))biến A(2;5) thành điểm?

A. A"(3;-7). B. A"(3;7). C. A"(-3;5). D. A"(-3;-7)

Lời giải

Đáp án B

Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u left( a,b ight))biến A(x;y) thành (A"left( x + a;y + b ight)).

Câu 5.Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( - 3;2 ight))biến điểm A(1;3) thành

điểm A" gồm tọa độ:

A. (1;3) B. (-4;-1) C. (-2;5) D. (-3;5)

Câu 6.Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ toạ độ Oxy cho véctơ (overrightarrow v = left( - 1;2 ight))điểm A(3;5). Tìm tọa độ của những điểm A" là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo (overrightarrow v).

A. A"(2;7) B. A"(-2;7) C. A"(7;2) D. A"(-2;-7)

Lời giải

Đáp án A

Giả sử(A"left( a;b ight) = T_overrightarrow v left( A ight) Rightarrow overrightarrow AA" = overrightarrow v Leftrightarrow left{ eginarrayla - 3 = - 1\b - 5 = 2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = 2\b = 7endarray ight. Rightarrow A"left( 2;7 ight))

Câu 7. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy đến véctơ (vec v = left( l; - 2 ight))và điểm A(3;1). Ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo véctơ (vec v) là điểm A" tất cả tọa độ

A. A"(-2;-3) B. A"(2;3) C. A"(4;-1) D. A"(-1;4)

Lời giải

Đáp án C

Ta có:(T_vec vleft( A ight) = A" Rightarrow overrightarrow Amkern 1mu A" = vec v Leftrightarrow A"left( 4; - 1 ight))

Câu 8.Cho điểm M(2;-3) với (overrightarrow v = left( 4;1 ight)). Tìm kiếm tọa độ điểm M" là ảnh của M qua phép tịnh tiến (overrightarrow v).

A. M"(-2;-4). B. M"(6;-2). C. M"(2;4). D. M"(-2;6).

Lời giải

Đáp án B

Ta có: M" là hình ảnh của M qua phép tịnh tiến (overrightarrow v)nên: (left< eginarraylx_M" = x_M + 4 = 6\x_M" = y_M + 1 = - 2endarray ight. Rightarrow M"left( 6; - 2 ight)).

Câu 9.Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vecto (overrightarrow v = left( - 3;2 ight))biến điểm A(1;3) thành điểm A" gồm tọa độ

A. (1;3).

B. (-4;-1).

C. (-2;5).

D. (-3;5).

Lời giải

Đáp án C

Ta có (left{ eginarraylx_A" = - 3 + 1 = - 2\y_A" = 2 + 3 = 5endarray ight.)suy ra A"(-2;5).

Câu 10.Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ , cho hai tuyến phố thẳng (left( d_1 ight):2x - 3y + 1 = 0)và (left( d_2 ight):x + y - 2 = 0).Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến hóa d1 thành d2

A. Vô số B. 0 C. 1 D. 4

Lời giải

Đáp án B

Các vector chỉ phương của (d1) với (d2): (overrightarrow u_1 = left( 3;2 ight),overrightarrow u_2 = left( 1;1 ight) Rightarrow overrightarrow u_1 e koverrightarrow u_2 Rightarrow left( d_1 ight))không song song cùng với (d2)

Phép tịnh tiến thay đổi đường thằng thành mặt đường thẳng song song với bao gồm nó. Vì vậy ko lâu dài phép tịnh tiến trở nên (d1) thành (d2)

-- xem không hề thiếu nội dung 50 câu trắc nghiệm ôn tập Chương 1 Hình học 11 tất cả đáp ánở phần coi online hoặc cài đặt về --

Trên trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung50 câu trắc nghiệm ôn tập Chương 1 Hình học 11 tất cả đáp án. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi những em chọn công dụng xem online hoặc đăng nhập vào trang slovenija-expo2000.comđể tải tài liệu về sản phẩm công nghệ tính.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mua Hàng Chính Hãng Trên Shopee Nói Không Với Fake

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các emhọc sinh lớp11ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.