Bài có đáp án. Câu hỏi và bài bác tập Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài bác 35 Benzen với đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác. Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, gồm phần xem công dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.
Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 benzen có đáp án

Câu 1: Benzen có tính chất:

A. Dễ dàng tham gia làm phản ứng thế, cạnh tranh tham gia phản ứng cộng và bền với những chất oxi hóaB. Khó khăn tham gia bội phản ứng thế, dễ tham gia bội nghịch ứng cộngC. Khó thế, cạnh tranh cộng cùng bền với các chất oxi hóaD. Dễ thế, dễ cùng và bền với những chất oxi hóa

Câu 2: dãy đồng đẳng của benzen có công thức thông thường là:

A. C$_n$H$_2n+2$B. C$_n$H$_2n-2$C. C$_n$H$_2n-4$D. C$_n$H$_2n- 6$

Câu 3: Benzen tính năng với Cl$_2$ gồm ánh sáng, nhận được hexancloran. Bí quyết của hexancloran là

A. C$_6$H$_6$Cl$_2$B. C$_6$H$_6$Cl$_6$C. C$_6$H$_5$ClD.C$_6$Cl$_6$

Câu 4: hóa học nào sau đây có công dụng tham gia trùng hợp tạo nên polime?

A. Benzen

B. Toluen

C. PropanD. Striren

Câu 5: Toluen gồm phản ứng thế ở nhân thơm tương tự benzen tuy thế khác cùng với benzen ngơi nghỉ chỗ:

A. Bội nghịch ứng của toluen xảy ra chậm hơn và chỉ bao gồm một thành phầm duy nhấtB. Làm phản ứng của toluen xẩy ra chậm hơn và thường sẽ có hai sản phẩmC. Phản bội ứng của toluen xảy ra thuận tiện hơn và thường có hai thành phầm thế vào địa chỉ ortho và paraD. Phản nghịch ứng của toluen xảy ra nhanh hơn cùng chỉ tất cả một sản phẩm duy nhất

Câu 6: Hãy chọn 1 dãy các chất trong các các dãy chất sau để điều chế hợp chất nitrobenzen?

A. C$_6$H$_6$, dung dịch HNO$_3$ đặcB. C$_6$H$_6$, dung dịch HNO$_3$ đặc, dung dịch H$_2$SO$_4$ đặcC. C$_7$H$_8$, dung dịch HNO$_3$ đặcD. C$_7$H$_8$, hỗn hợp HNO$_3$ đặcdung dịch H$_2$SO$_4$ đặc

Câu 7: tất cả hổn hợp C$_6$H$_6$ cùng Cl$_2$ bao gồm tỉ lệ mol 1: 1,5. Trong đk có xúc tác Fe, sức nóng độ, năng suất 100%. Sau đó thu được mọi chất gì? bao nhiêu mol?

A. 1 mol C$_6$H$_5$Cl; 1 mol HCl; 1 mol C$_6$H$_4$Cl$_2$B. 1,5 mol C$_6$H$_5$Cl; 1,5 mol HCl; 0,5 mol C$_6$H$_4$Cl$_2$C. 1 mol C$_6$H$_5$Cl; 1,5 mol HCl; 0,5 mol C$_6$H$_4$Cl$_2$D. 0,5 mol C$_6$H$_5$Cl; 1,5 mol HCl; 0,5 mol C$_6$H$_4$Cl$_2$

Câu 8: Trong bội nghịch ứng ankyl hóa benzen bên dưới đây, sản phẩm thu được rất có thể là chất nào?

C$_6$H$_6$ + R-Cl$oversetAlCl_3, t^circ ightarrow$ ?

A. Monoankyl benzenB. Điankyl benzenC. Triankyl benzenD. Cả A, B, C

Câu 9: lúc đốt cháy 1 mol ankyl benzen thì:

A. N$_CO_2$= n$_H_2O$B. N$_H_2O$= (n+3)n$_CO_2$C. N$_CO_2$ D. N$_CO_2$ = (n+3)n$_H_2O$

Câu 10: Benzen, strizen, naphtalen, chất nào bị lão hóa với dung dịch tím?

A. Cả ba chấtB. StrirenC. NaphtalenD. Benzen với naphtalen

Câu 11: Cho các thành phần hỗn hợp A gồm những hơi và khí: 0,3 mol benzen, 0,2 mol striren va 1,4 mol hidro vào một trong những bình kín, có chất xúc tác Ni. Đun rét bình bí mật một thời gian, thu được hỗn hợp B gồm những chất: xiclohexan, etyl xclohexan, benzen, etylbenzen, strizen cùng hidro. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp B trên, rồi mang đến hấp thụ hết sản phẩm cháy vào trong bình đựng hỗn hợp nước vôi gồm dư, để hấp thụ hết thành phầm cháy. Độ tăng khối lượng bình đựng nước vôi là:

A. 205,4 gamB. 149,6 gamC. 340 gamD. 47 gam

Câu 12: dãy đồng đẳng của striren bao gồm công thức tổng thể là:

A. C$_n$H$_2n-6$B. C$_n$H$_2n-8$C. C$_n$H$_2n-10$D. C$_n$H$_2n-6-2k$

Câu 13: phản bội ứng nào sau đây minh chứng benzen có đặc thù của hidrocacbon không no?

A. Phản ứng với hỗn hợp KMnO$_4$B. Phản ứng cùng với brom khan xuất hiện bột FeC. Phản bội ứng cùng với clo chiếu sángD. Phản nghịch ứng nitro hóa

Câu 14: lựa chọn dãy hóa chất phù hợp để pha chế toluen?

A. C$_6$H$_5$Br, Na, CH$_3$BrB. C$_6$H$_6$, AlCl$_3$, CH$_3$ClC. C$_6$H$_6$, Br$_2$ khan, CH$_3$Br, bột sắt, NaD. Toàn bộ đều đúng

Câu 15: hóa chất để phân biệt: benzen, axetilen, striren là:

A. Hỗn hợp BromB. Hỗn hợp Brom, hỗn hợp AgNO$_3$/NH$_3$C. Dung dịch AgNO$_3$D. Cu(OH)$_2$, dung dịch AgNO$_3$/NH$_3$

Câu 16: cho sơ thiết bị sau:

*

Các đội X, Y tương xứng với sơ đồ vật trên là:

A. X(-CH$_3$), Y(-Cl)B. X(-CH$_3$), Y(-NO$_2$)C. X(-Cl), Y(-CH$_3$)D. Cả A, B, C số đông đúng

Câu 17: Thể tích bầu không khí cần dùng làm đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol benzen và 0,2 mol striren là ( đo sống đktc):

A. 84 lítB. 61,6 lítC. 224 lítD. 308 lít

Câu 18: Trong quy trình sản xuất benzen tự hexan, năng suất 50%. Để tiếp tế 19,5kg benzen yêu cầu lượng hexan là:

A. 1075 kgB. 21,5 kgC. 43 kgD. 19,5 kg

Câu 19: phản bội ứng nào dưới đây không tạo ra thành etylbenzen?

A. Benzen + etyl bromua$oversetAlCl_3 ightarrow$B. Toluen+ metyl bromua$oversetAlCl_3 ightarrow$C. Benzen + etilen$oversetAlCl_3 ightarrow$D. Strizen + H$_2$$oversetAlCl_3 ightarrow$

Câu 20: Benzen có nhiều ứng dụng vào thực tế, nó là một trong hóa hóa học rất đặc biệt trong hóa học, tuy nhiên benzen cũng là một trong những chất khí cực kỳ độc. Khí benzen bước vào cơ thể, nhân thơm có thể bị lão hóa theo những bề ngoài phức tạp, và hoàn toàn có thể gây nên ung thư. Trước đây, trong số phòng thử nghiệm hữu cơ, vẫn hay sử dụng benzen làm cho dung môi, nay để hạn chế những ảnh hưởng do dung môi, fan ta tahy benzen bằng toluen vì toluen:

A. Phải chăng hơnB. Không độcC.

Xem thêm: Có 2236 Bài Hát Có Chữ M Ột Kết Thúc, Bài Thơ Về Chữ M

Là dung môi giỏi hơnD. Dễ dẫn đến oxi hóa thành sản phẩm ít độc rộng