Trắc nghiệm Sinh học 12 bài bác 2 gồm đáp án năm 2021

Với bộ Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 2 tất cả đáp án năm 2021 sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học cùng ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi THPT đất nước môn Sinh học đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh 12 bài 2

*

BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

A/ ARN VÀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ

Câu 1: Phân tử nào tiếp sau đây mang bộ bố đối mã (anticôdon)?

mARNADNtARNrARN

Đáp án:

Phân tử có bộ tía đối mã là: tARN

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 2: Đối mã quánh hiệu bên trên phân tử tARN được gọi là

anticodon. Triplet.axit amin. Codon.

Đáp án:

Đối mã quánh hiệu bên trên phân tử tARN được hotline là anticodon.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 3: Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ tía có trên

phân tử tARNmạch cội của genphân tử rARNphân tử mARN

Đáp án:

Bộ ba đối mã nằm ở phân tử tARN; bộ tía đối mã liên kết bổ sung với bộ cha mã hóa bên trên phân tử mARN.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 4: Ở sinh thứ nhân thực, ARN không đảm nhận tính năng nào sau đây?

Mang axit amin tham gia quy trình dịch mã.Phân giải prôtêin.Làm khuôn tổng hòa hợp chuỗi pôlipeptit.Cấu làm cho ribôxôm

Đáp án:

Ở sinh vật nhân thực, ARN không đảm nhận tính năng phân giải protein.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Ở sinh đồ nhân thực, ARN đảm nhận công dụng nào sau đây?

Mang axit amin tham gia quá trình dịch mã.Cấu làm cho ribôxôm.Làm khuôn tổng hợp chuỗi pôlipeptit.Cả ba chức năng trên

Đáp án:

Ở sinh thiết bị nhân thực, ARN đảm nhận cả ba chức năng A, B, C.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 6: Cho các đặc điểm:

1. Được kết cấu bởi một mạch poliribônuclêôtit.

2. Đơn phân là adenine, timin, guanin, xitorin.

3. Cấu trúc theo hiệ tượng đa phân.

4. Trong cấu tạo có uraxin mà không tồn tại timin.

Số điểm lưu ý chung tất cả cả làm việc 3 các loại ARN là

421 3

Đáp án:

Các điểm chung có ở 3 ARN là: (1),(3),(4).

Ý (2) sai vị trong ARN không có timin

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 7: Trong các điểm lưu ý sau, có bao nhiêu điểm lưu ý chung của bố loại ARN là tARN, mARN, rARN?

1. Chỉ gồm một chuỗi polinucleotid. 2. Cấu tạo theo chế độ đa phân. 3. Các đơn phân hoàn toàn có thể liên kết theo vẻ ngoài bổ sung.4. Có 4 loại solo phân.

Phương án đúng:

4231

Đáp án:

Đặc điểm phổ biến của bố loại ARN là tARN, mARN, rARN là: (1), (2), (4).

(3) Sai vì mARN là một mạch đơn, thẳng -> không có đoạn có link bổ sung.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 8: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?

mARN có cấu trúc mạch kép, vòng, có 4 loại đơn phân A, T, G, X.mARN có cấu trúc mạch kép, bao gồm 4 loại đối chọi phân A, T, G, XmARN có cấu tạo mạch đơn, có 4 loại đối chọi phân A, U, G, XmARN có cấu tạo mạch đơn, thẳng, tất cả 4 loại solo phân A, U, G, X

Đáp án:

mARN có kết cấu mạch đơn, thẳng, có 4 loại solo phân A, U, G, X

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 9: mARN không có đặc điểm nào bên dưới đây?

có kết cấu mạch đơn.gồm 4 loại đối chọi phân A, T, G, X.gồm 4 loại solo phân A, U, G, X.có cấu tạo mạch thẳng.

Đáp án:

B sai bởi vì trong ARN không có timin.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 10: Nhận định nào dưới đây đúng về tARN?

Thành phần chính kết cấu nên ribôxômCó đầu 5" liên kết với axit aminChỉ có cấu tạo mạch đơnMang bộ tía đối mã khớp cùng với bộ bố mã sao bên trên mARN

Đáp án:

Nhận định đúng là tARN với bộ ba đối mã khớp cùng với bộ bố mã sao trên mARN

A sai bởi rARN là thành phần chính cấu tạo nên ribôxôm.

B sai do tARN có đầu 3" liên kết với axit amin.

C sai do tARN có cấu tạo dạng chùy, vẫn có đoạn gồm 2 mạch, có link hiđrô.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Điều làm sao sau đây là không đúng khi nói về tARN?

Mỗi bộ phận tARN hoàn toàn có thể mang nhiều nhiều loại axit amin không giống nhau.Đầu 3’AXX 5’ sở hữu axit amin.Trong phần tử tARN có links cộng hóa trị và links hiđrô.Có cấu trúc dạng thùy.

Đáp án:

A sai, mỗi tARN chỉ mang một loại aa.

*

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 12: Phiên mã là quy trình tổng hợp yêu cầu phân tử:

PrôtêinADNARNADN và ARN

Đáp án:

Phiên mã là quá trình tổng hợp lên những phân tử ARN

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 13: Có thế call phiên mã là quy trình tổng hợp:

mARNrARNtARNARN

Đáp án:

Phiên mã là quá trình tổng phù hợp lên những phân tử ARN (mARN, tARN, rARN).

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 14: Quá trình tổng hợp ARN phụ thuộc khuôn chủng loại của ADN được gọi là:

Quá trình giải mãQuá trình dịch mãQuá trình tái bảnQuá trình phiên mã

Đáp án:

Quá trình tổng hợp ARN nhờ vào khuôn chủng loại của ADN được gọi là quy trình phiên mã.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 15: Làm khuôn chủng loại cho quy trình phiên mã là trọng trách của

mARN.tARNMạch mã hoá.Mạch mã gốc

Đáp án:

Làm khuôn mẫu là trọng trách của: mạch mã gốc

Đáp án nên chọn là: D

Câu 16: Thành phần nào tiếp sau đây không tham gia vào quá trình phiên mã?

mARN.ADN polimeraza.ADN.Nuclêôtit.

Đáp án:

ADN polimeraza không thâm nhập vào quy trình phiên mã.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Loại enzim nào tiếp sau đây tham gia vào quá trình phiên mã?

ADN pôlimeraza. Ligaza.ARN pôlimerazaRestrictaza.

Đáp án:

Enzim gia nhập vào quá trình phiên mã là ARN pôlimeraza.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 18: Enzim nào tiếp sau đây xúc tác cho quá trình phiên mã?

ARN pôlimeraza.amilaza.ADN pôlimeraza ligaza

Đáp án:

ARN pôlimeraza gồm vai trò xúc tác cho quy trình phiên mã.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 19: Trong quá trình phiên mã không tồn tại sự gia nhập trực tiếp của thành phần làm sao sau đây?

ADNADN pôlimeraza.Các nuclêôtit A, U, G, XARN pôlimeraza.

Đáp án:

Phiên mã không tồn tại sự thâm nhập của ADN pôlimeraza.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 20: Trong quá trình tổng hợp ARN không xẩy ra hiện tượng nào sau đây?

G bên trên mạch gốc liên kết với X của môi trường nội bàoX trên mạch gốc link với G của môi trườngA trên mạch gốc link với T của môi trườngT bên trên mạch gốc links với A của môi trường

Đáp án:

Trong quy trình tổng vừa lòng ARN không xảy ra hiện tượng A trên mạch gốc liên kết với T của môi trường

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 21: Trong quy trình tổng hòa hợp ARN xảy ra hiện tượng như thế nào sau đây?

U của môi trường nội bào link với T bên trên mạch gốcT của môi trường thiên nhiên nội bào liên kết với A trên mạch gốcA của môi trường thiên nhiên nội bào link với U bên trên mạch gốcU của môi trường xung quanh nội bào liên kết với A bên trên mạch gốc

Đáp án:

Trong quá trình tổng hợp ARN xảy ra hiện tượng U của môi trường xung quanh nội bào liên kết với A bên trên mạch gốc.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22: Cho những sự kiện ra mắt trong quy trình phiên mã:

1. ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN trên vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).

2. ARN polimeraza dính vào vùng điều hòa làm gen dỡ xoắn để lộ ra mạch gốc tất cả chiều 3’ – 5’.

3. ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc của gen gồm chiều 3’ – 5’ để kéo dãn dài chuỗi polinucleotit.

4. Lúc ARN polimeraza dịch chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu xong thì quá trình phiên mã giới hạn lại.

Trình tự đúng của những sự kiện ra mắt trong quá trình phiên mã là:

(2) → (3) → (1) → (4)(1) → (4) → (3) → (2)(1) → (2) → (3) → (4)(2) → (1) → (3) → (4)

Đáp án:

Trình từ đúng là: (2) → (1) → (3) → (4)

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 23: Cho các sự kiện diễn ra trong quy trình phiên mã:

(1) ARN polimeraza trượt theo chiều 3’ – 5’ trên mạch mã gốc của gen nhằm tổng hợp kéo dãn dài chuỗi polinucleotit.

(2) ARN polimeraza bước đầu tổng hợp mARN tại vị trí bắt đầu phiên mã.

(3) ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp mặt tín hiệu hoàn thành thì quy trình phiên mã ngừng lại.

(4) ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mạch gốc gồm chiều 3’ – 5’.

Trình từ bỏ đúng của những sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã là:

(2) → (3) → (1) → (4)(1) → (4) → (3) → (2)(1) → (2) → (3) → (4)(4) → (2) → (1) → (3)

Đáp án:

Trình tự đúng là: (4) → (2) → (1) → (3)

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 24: Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng về quy trình phiên mã nghỉ ngơi sinh thiết bị nhân thực?

(1) ra mắt theo nguyên tắc bán bảo tồn.

(2) Enzyme gia nhập vào quá trình này là enzyme ARN polimeraza.

(3) ra mắt chủ yếu trong nhân của tế bào

(4) thừa trình diễn ra theo nguyên tắc bổ sung cập nhật ( A-U, G-X).

3124

Đáp án:

Các thừa nhận xét đúng là: (2), (3)

Ý (1) sai vị phiên mã không theo nguyên tắc buôn bán bảo tồn.

Ý (4) sai vị còn liên kết bổ sung T - A.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 25: Trong đa số phát biểu dưới đây về quy trình phiên mã của sinh vật, số phát biểu đúng về quy trình phiên mã của sinh đồ vật nhân thực là

(1) chỉ gồm một mạch của gen tham gia vào quá trình phiên mã.

(2) enzim ARN polimeraza tổng đúng theo mARN theo hướng 5’ – 3’.

(3) mARN được tổng hợp cho đâu thì quy trình dịch mã ra mắt đến đó.

(4) ra mắt theo hiệ tượng bổ sung.

(5) đầu tiên tổng hợp các đoạn ARN ngắn, sau đó nối lại với nhau xuất hiện ARN hoàn chỉnh.

1243

Đáp án:

Các tuyên bố đúng là: (1) (2) (4)

(3) Sai bởi mARN được tổng hợp kết thúc trong nhân tế bào được vận chuyển ra ngoài tế bào chất thì quy trình dịch mã diễn ra.

(5) Sai vì ARN được tổng hòa hợp liên tục bao hàm các trình tự mã hóa và không mã hóa.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

B/ CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ

Câu 1: Một đoạn mạch mã nơi bắt đầu của gen bao gồm trình tự những nuclêôtit như sau:

3’… AAATTGAGX…5’

Biết quá trình phiên mã bình thường, trình tự các nuclêôtit của đoạn mARN tương ứng là

3’…UUUAAXUXG…5’3’…GXUXAAUUU…55’…TTTAAXTGG…3’5’…TTTAAXTXG…3’

Đáp án:

Quá trình tổng thích hợp mARN là quy trình phiên mã, ARN được tổng thích hợp theo nguyên tác bổ sung cập nhật A mạch gốc links với U tự do; G mạch gốc link với X trường đoản cú do, X mạch gốc liên kết với G tự do, T mạch gốc links với A trường đoản cú do.

Từ đó ta có:

Mạch mã gốc: 3"… … AAATTGAGX …5"

mARN được tổng vừa lòng 5"... ....UUUAAXUXG…3"

Đáp án cần chọn là: B

Chú ý

Chiều của mARN hoàn toàn có thể được viết ngược để bẫy, HS buộc phải chú ý.

Câu 2: Một đoạn phân tử ADN sinh sống sinh thứ nhân thực có trình từ nuclêôtit bên trên mạch có mã cội là: 3"… AAAXAATGGGGA…5". Trình từ bỏ nuclêôtit trên mạch mARN được tổng vừa lòng từ đoạn & nay là:

5"... GTTGAAAXXXXT…3"5"... AAAGTTAXXGGT…3"5"... UUUGUUAXXXXU…3"5"... GGXXAATGGGGA…3"

Đáp án:

Quá trình tổng vừa lòng mARN là quá trình phiên mã, ARN được tổng hợp theo nguyên tác bổ sung cập nhật A mạch gốc links với U tự do; G mạch gốc links với X trường đoản cú do, X mạch gốc links với G trường đoản cú do, T mạch gốc link với A trường đoản cú do

Từ kia ta có

Mạch mã gốc: 3"… AAAXAATGGGGA…5"

mARN được tổng thích hợp 5"... UUUGUUAXXXXU…3"

Đáp án cần chọn là: C

Chú ý

Chiều của mARN có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS bắt buộc chú ý.

Câu 3: Nếu mã gốc gồm đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN tương xứng là:

5’ AUG UAX XXG XGA UUU 3’3’ ATG TAX XXG XGA TTT 5’3’ AUG UAX XXG XGA UUU 5’5’ ATG TAX XXG XGA TTT 3’

Đáp án:

ARN polimerase tổng thích hợp mARN theo chiều từ 5’-3’ nên mã gốc gồm đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN khớp ứng là 5’ AUG UAX XXG XGA UUU 3’.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Chú ý

Chiều của mARN có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS phải chú ý.

Câu 4: Cho đoạn mạch cội của gene là: 3’ AGX TTA GXA 5’, đoạn mARN tương ứng do gen này tổng vừa lòng là:

5’UXG AAU XGU 3’5’ TXG AAT XGT 3’5’AGX UUA GXA 3’3’ AGX UUA GXA 5’

Đáp án:

Mạch mã cội của gen: 3’ AGX TTA GXA 5’

→ mARN: 5’ UXG AAU XGU 3’.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Chú ý

Chiều của mARN hoàn toàn có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS đề nghị chú ý.

Câu 5: Trình tự sau đây được ghi trong ngân hàng dữ liệu gen là một phần của lôcut mã hoá trong một cỗ gen:

5"...AGG-AGG-TAG-XAX-XTT-ATG-GGG-AAT-GXA-TTA-AAX-...3".

Bộ bố ATG được in đậm là cỗ ba mở đầu của ren ở locut này. Trình từ bỏ nào bên dưới đây hoàn toàn có thể là một phần của mARN được sao mã khớp ứng với locut đó?

5" ...AGG-AGG-UAG-XAX-XUU-AUG-GGG-AAU-GXA-UUA-AAX-... 3"5" ...UXX-UXX-AUX-GUG-GAA-UAX-XXX-UUA-XGU-AAU-UUG-... 3"5" ...AXA-AAU-UAX-GUA-AGG-GUA-UUU-XXA-XGA-UGG-AGG-... 3"5" ...UGU-UUA-AUG-XAU-UXX-XAU-AAA-GGU-GXU-AXX-UXX-... 3"

Đáp án:

Ta thấy bộ ba khởi đầu gen là: 5’ATG 3’ nên đó là mạch té sung.

Mạch mã gốc của gen này còn có trình từ (tính từ bỏ bộ cha mở đầu) 3’ TXX-TXX- …- TAX – XXX- TTA – XGT- AAT….5’

Đoạn mARN có trình tự: 5’…AGG – AGG - … - AUG – GGG – AAU- GXA - …3’

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Chú ý

Chiều của mARN có thể được viết ngược để bẫy, HS đề xuất chú ý.

Câu 6: Một đoạn ADN có trình từ mạch mã nơi bắt đầu như sau:

3’ ATG TAX GTA GXT…….. 5’.

Hãy viết trình tự các nuclêôtit vào mARN sơ khai được tổng thích hợp từ gene trên:

5’ UAXAUGXAUXGA 3’…AUGXAUXGA…5’TAXATGXATXGA3’AUGUAXGUAGXU…

Đáp án:

Đoạn mạch gốc tất cả trình tự:

3’ ATG TAX GTA GXT…….. 5’.

Đoạn mARN được dịch mã ra:

5’ UAX AUG XAU XGA …….. 3’

Đáp án nên chọn là: A

Chú ý

Chiều của mARN hoàn toàn có thể được viết ngược để bẫy, HS buộc phải chú ý.

Câu 7: Một chuỗi ADN có trình từ mạch nơi bắt đầu : 5"-ATGGXATXA-3". Ví như chuỗi này được phiên mã, chuỗi ARN chế tác thành sẽ như vậy nào?

5’- AUGGXAUXA -3’5’- UGAUGXXAU -3"5’- TAXXGTAGT -3"5"- UAXXGUAGU -3"

Đáp án:

Áp dụng nguyên tắc bổ sung A-U; G-X; T-A ta có

Mạch mã gốc: 3’- AXTAXGGTA - 5’

mARN 5"-UGAUGXXAU -3 "

Đáp án phải chọn là: B

Chú ý

Chiều của mARN hoàn toàn có thể được viết ngược nhằm bẫy, HS bắt buộc chú ý.

Câu 8: Trình tự phù hợp với trình tự các nucleotit của phân tử mARN được phiên mã từ là 1 gen gồm đoạn mạch bổ sung cập nhật 5’AGXTTAGXA 3’ là:

3’UXGAAUXGU5’3’AGXUUAGXA5’5’UXGAAUXGU3’5’AGXUUAGXA3’

Đáp án:

Gen gồm mạch bổ sung có trình tự như sau: 5’AGXTTAGXA 3’

Trình từ nucleotit bao gồm trong phân tử mARN là: 5’AGXUUAGXA 3’

Đáp án nên chọn là: D

Chú ý

Trình từ bỏ nuclêôtit của mARN tương tự như trình từ bỏ mạch bổ sung của ADN chỉ cầm T bằng U.

Câu 9: Trình tự cân xứng với trình tự những nucleotit của phân tử mARN được phiên mã từ 1 gen có đoạn mạch bổ sung 5’ TXGAATXGT 3’ là:

3’UXGAAUXGU5’3’AGXUUAGXA5’5’UXGAAUXGU3’5’AGXUUAGXA3’

Đáp án:

Gen bao gồm mạch bổ sung có trình từ như sau5’ TXGAATXGT3’

Trình từ bỏ nucleotit bao gồm trong phân tử mARN là: 5’UXGAAUXGU3’

Đáp án buộc phải chọn là: C

Chú ý

Trình từ bỏ nuclêôtit của mARN giống như trình trường đoản cú mạch bổ sung chỉ nỗ lực T bằng U.

Câu 10: Nếu một phân tử mARN gồm tỉ lệ những loại nucleotit là 15% A, 20% G, 30% U cùng 35% X. Thì tỉ lệ thành phần % những loại nucleotit vào phân tử ADN phiên mã phải mARN sẽ là bao nhiêu?

15% A, 20% X, 30% T, 35% G22,5% T, 22,5% A, 27,5% G, 27,5% X.17,5 % G, 17,5% A, 32,5% T, 32,5% X.35% G, 20% X, 30% A, 15% T.

Đáp án:

Tính nhanh:

A=T=

*
=22,5%; G=X=
*
=27,5%

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 11: Nếu một phân tử mARN có tỉ lệ các loại nucleotit là 15% A, 30% G, 20% U với 35% X. Thì tỉ lệ thành phần % các loại nucleotit vào phân tử ADN phiên mã yêu cầu mARN chính là bao nhiêu?

15% A, 20% X, 30% A, 35% G.22,5% T, 22,5% A, 27,5% G, 27,5% X.17,5 % T, 17,5% A, 32,5% G, 32,5% X.35% G, 20% X, 30% A, 15% T.

Đáp án:

Tính nhanh:

A=T=

*
=17,5%; G=X=
*
=32,5%

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 12: Ở sinh thiết bị nhân sơ, 1 phân tử tARN tất cả tỉ lệ những loại nuclêôtit A:U:G:X=2:3:5:7. Phân tử ADN được dùng làm khuôn để tổng hợp bắt buộc phân tử tARN bao gồm tỉ lệ A/G là:

5/125/172/53/7

Đáp án:

Phân tử ARN có ti lệ các loại nuclêôtit là A:U:G:X=2:3:5:7

Phân tử ADN được sử dụng làm khuôn để tổng hợp gồm tỉ lệ A/G là:

*
=5/12

Đáp án phải chọn là: A

Câu 13: Một gen dài 2040 Å. Khi ren sao mã 1 lần, đã tất cả 200 rG và 150 rX theo lần lượt vào xúc tiếp với mạch gốc. Con số từng một số loại nuclêôtit của gen nói bên trên là

A = T =G = X = 300A = T = G = X = 600A = T = 250 và G = X = 350A = T = 350 và G = X = 250

Đáp án:

Số nuclêôtit của ren là: N = 2040 : 3,4 × 2 = 1200

Số nuclêôtit loại G = rG + rX = 200 + 150 = 350

Số nuclêôtit các loại A = 600 – 350 = 250

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Một gen dài 2040 Å. Khi ren sao mã 1 lần, đã tất cả 200 rG cùng 100 rX theo lần lượt vào tiếp xúc với mạch gốc. Con số từng loại nuclêôtit của ren nói bên trên là:

A = T =G = X = 300A = T = G = X = 600A = T = 250 cùng G = X = 350A = T = 350 và G = X = 250

Đáp án:

Số nuclêôtit của gene là: N = 2040 : 3,4 × 2 = 1200nu

Số nuclêôtit một số loại G = rG + rX = 200 + 100 = 300nu

Số nuclêôtit một số loại A = 600 – 300 = 300 nu

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Một phân tử mARN nhiều năm 3060Å được tách bóc ra từ vi trùng E.coli gồm tỉ lệ những loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 25%, 20%, 35% cùng 20%. Tính theo lý thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi các loại của gen đang tổng thích hợp ra phân tử mARN bên trên là:

G = X = 400, A = T = 500G = X = 540, A = T = 360G = X = 420, A = T = 480G = X = 360, A = T = 540

Đáp án:

Ta gồm mARN gồm chiều nhiều năm là 3060 Å => 900 ribonuclêôtit

rA = Tg = 0,25 x 900 = 225

rU = Ag = 0,35 x 900 = 315

rG = Xg = 0,2 x 900 = 180

rX = Gg = 0,2 x 900 = 180

Số lượng nuclêôtit mỗi các loại trong ren tổng hợp buộc phải phân tử đó là:

A = T = Tg + Ag = 540

G = X = Gg + Xg = 360

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 16: Một phân tử mARN lâu năm 2040Å được tách bóc ra từ vi khuẩn E. coli bao gồm tỉ lệ những loại nuclêôtit A, G, U với X theo thứ tự là 20%, 15%, 40% và 25%. Tín đồ ta sử dụng phân tử mARN làm cho khuôn nhằm tổng hợp tự tạo một đoạn ADN bao gồm chiều dài bằng chiều nhiều năm phân tử: ARN. Tính theo lí thuyết, con số nuclêôtit từng loại yêu cầu phải cung ứng cho quá trình tổng đúng theo một đoạn ADN trên là:

G = X= 320, A = T = 280G = X = 240, A = T = 360G = X = 360, A = T = 240G = X = 280, A = T = 320

Đáp án:

Số nu của phân tử mARN là: 2040 : 3,4 = 600 (nu)

Số nu A = 120, U = 240, G = 90, X = 150

Số nu mỗi loại trên ADN là:

A = T = A (mARN) + U (mARN) = 120 + 240 = 360

G = X = G (mARN) + X (mARN ) = 90 + 150 = 240

Đáp án nên chọn là: B

Câu 17: Một phân tử mARN của sinh vật dụng nhân sơ có chiều lâu năm 0,51 µm, với tỉ lệ các loại nuclêôtit adenine, guanine, xitozin theo lần lượt là 10%,20%,20%. Bạn ta thực hiện phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một phân tử ADN bao gồm chiều dài tương đương. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit từng loại đề nghị phải cung ứng cho quá trình tổng hợp trên là:

G= X = 450; A= T = 300G= X = 600; A= T = 900G= X = 300; A= T = 450G= X = 900; A= T = 600

Đáp án:

Ta bao gồm số một số loại nuclêôtit vào phân tử mARN của sinh đồ nhân sơ là:

*
= 1500

Số nuclêôtit các loại trong phân tử mARN là:

A = 0.1 x 1500 = 150

G = 0.2 x 1500 = 300

X = 0.2 x 1500 = 300

U = 0.5 x 1500 = 750

Ta có chiều nhiều năm của gen bằng với chiều lâu năm của phân tử ADN và mARN bởi nhau

→ Số nuclêôtit vào phân tử ADN là:

A = T = (A + U) = (750 + 150) = 900

G + X = 300 + 300 = 600

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 18: Một phân tử mARN nhiều năm 5100Å, tất cả Am – Xm = 300, Um – Gm = 200. Số nuclêôtit của gen tổng thích hợp phân tử mARN này là:

A = T = 750, G = X = 500A = T = 900, G = X = 500A = T = 500, G = X = 1000A = T = 1000, G = X = 500

Đáp án:

mARN gồm 5100Å → N (mARN) =(5100Å : 3,4) = 1500.

Am - Xm = 300, Um - Gm = 200

→ Am - Xm + Um - Gm = (Am + Um) - (Xm + Gm) = 500

→ A - G = 500, A +G = 1500 → A = T = 1000, G =X = 500.

Đáp án phải chọn là: D

Câu 19: Một phân tử mARN gồm chiều dài 2142 Å và tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4. áp dụng phân tử mARN này làm cho khuôn để phiên mã ngược tổng hợp yêu cầu phân tử ADN mạch kép. Giả dụ phân tử ADN được tổng hợp tất cả chiều dài bằng chiều dài bởi phân tử ARN này thì số nuclêôtit mỗi loại của ADN là

A = 140, T = 70, G = 280, X = 140A = T = 420, G = X = 210A = 70, T = 140, G = 140, X = 280A = T = 210, G = X = 420

Đáp án:

Phân tử mARN lâu năm 2142 Å → tất cả tổng số nu là 630 nu

tỷ lệ A : U : G : X = 1:2:2:4

→ Vậy A = 70, U = G = 140 và X = 280

Phiên mã ngược thành ADN, chuỗi ADN này có: A = T = 70+140 = 210

G = X = 140 + 280 = 420

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 20: Ở vi khuẩn, một gen tiến hành 3 lần phiên mã đòi hỏi môi trường cung cấp số lượng nuclêotit những loại: A=525, U=1560, G=1269, X=858. Con số nuclêotit từng một số loại của gene là

A = T = 695, G=X= 709A = T = 709, G = X = 695A = 175, T = 520, G = 423, X = 286A = 520, T= 175, G= 286, X=360

Đáp án:

A’ = K . Am = K . T cội → T gốc =175

U’ = K . Um = K . A gốc → A gốc = 520

G’ = K . Gm = K . X cội → X cội = 423

X’ = K . Xm = K . G cội = > G cội = 286

A = T = A nơi bắt đầu + T nơi bắt đầu = 695

G = X = G gốc + X cội = 709

Đáp án phải chọn là: A

Câu 21: Một gen của vi trùng dài 510 (nm), mạch 1 bao gồm A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4. Ren phiên mã tạo ra một mARN bao gồm nucleotit các loại A là 150. Số nucleotit các loại G môi trường cung cấp cho quy trình phiên mã là

Đáp án:

Gen dài 510nm → N= 3000; A1+T1+X1+G1= 1500

→ A1= 150, T1= 300; G1= 450; X1= 600.

rA=150 → T gốc = 150 → mạch 2 là mạch gốc → số G môi trường cung ứng cho phiên mã = X2= 450

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 22: Một gen của vi khuẩn dài 510 (nm), mạch 1 có A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4. Gene phiên mã tạo thành một mARN gồm nucleotit loại A là 300. Số nucleotit các loại G môi trường cung ứng cho quy trình phiên mã là

600.900.450.1200.

Đáp án:

Gen lâu năm 510nm → N= 3000; A1+T1+X1+G1= 1500

→ A1= 150, T1= 300; G1= 450; X1= 600

rA=300 → T cội = 300 → mạch 1 là mạch nơi bắt đầu số G môi trường cung ứng = X1= 600

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 23: Một gen bao gồm chiều lâu năm 0,408 µm đã tổng hợp được một phân tử mARN bao gồm tỉ lệ các loại ribonuclêôtit như sau: G/U=1/4, A/X=2/3 và tích số giữa A với U bằng 115200, số lượng nuclêôtit loại A của gene là:

480640360720

Đáp án:

0,408 µm = 4080Å → Số ribonuclêôtit của mARN:

*
= 1200

Ta có: 4G = U, 3A = 2X, A x U = 115200 (trên mARN) → A = 240, U = 480, G = 120, X = 360

→ gen: A = 240 + 480 = 720.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 24: Gen nhân song 2 đợt, mỗi gen con sao mã 3 lần, giả dụ gen nhiều năm 5100 Å thì tổng số links cộng hoá trị có trong tất cả các phân tử mARN được tạo thành là:

1199659961798835988

Đáp án:

N = 5100 : 3,4 . 2 = 3000

Số gene con tạo thành là: 22 = 4

Số mARN chế tạo thành là: 4.3 = 12

Số link cộng hóa trị là: (1500 + 1500-1) . 12 = 35988

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 25: Gen nhân song 1 đợt, từng gen nhỏ sao mã 2 lần, ví như gen nhiều năm 5100 Å thì tổng số liên kết cộng hoá trị bao gồm trong tất cả các phân tử mARN được tạo thành là:

11996 59961798835988

Đáp án:

N = 5100: 3,4. 2 = 3000nu

Số gene con tạo nên là 2^1 = 2

Số mARN tạo nên thành là 2.2= 4

Số liên kết cộng hóa trị là: (1500 + 1500-1). 4 = 11996

Đáp án phải chọn là: A

C/ DỊCH MÃ

Câu 1: Quá trình tổng hòa hợp prôtêin được hotline là:

Sao mãTự saoGiải mãKhớp mã

Đáp án:

Tự sao là quá trình nhân đôi

Sao mã là quy trình tổng thích hợp ARN

Giải mã (dịch mã) là quy trình tổng đúng theo prôtêin 

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 2: Dịch mã có cách gọi khác là:

Sao mãKhớp mãTự saoGiải mã

Đáp án:

Tự sao là quá trình nhân đôi

Sao mã là quá trình tổng hợp ARN

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 3: Dịch mã là quy trình tổng hợp:

ProteinmARNADNtARN

Đáp án:

Dịch mã là quá trình tổng đúng theo protein.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 4: Tổng vừa lòng chuỗi polipeptit xảy ra ở:

Tế bào chấtTất cả các bào quanNhân tế bàoNhiễm nhan sắc thể

Đáp án:

Quá trình dịch mã tổng hòa hợp chuỗi polipeptit diễn ra trong tế bào chất.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 5: Chuỗi polipeptit được tổng hòa hợp ở:

Nhân tế bàoTi thểChất tế bàoNhiễm sắc đẹp thể

Đáp án:

Quá trình dịch mã tổng vừa lòng chuỗi polipeptit ra mắt trong tế bào chất.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 6: Thành phần nào sau đây không thâm nhập trực tiếp vào quá trình dịch mã?

ADN.mARN.Ribôxôm.tARN.

Đáp án:

ADN không trực tiếp thâm nhập vào dịch mã, nó gia nhập vào phiên mã tổng thích hợp ARN, ARN sẽ tham gia vào dịch mã.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 7: Ở sinh thứ nhân thực, yếu tố nào dưới đây không gia nhập trực tiếp vào quá trình dịch mã?

Ribôxôm.mARN trưởng thành.tARN.mARN sơ khai.

Đáp án:

Ở sinh vật nhân thực mARN sơ khai không gia nhập trực tiếp vào quá trình dịch mã

Đáp án phải chọn là: D

Câu 8: Phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận ra và tích hợp khi dịch mã?

tARNADNmARNrARN

Đáp án:

mARN tất cả vị trí để riboxôm nhận ra và đã nhập vào khi dịch mã

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 9: Dạng tin tức di truyền được trực tiếp áp dụng trong tổng hòa hợp prôtêin là

tARN. MARN. RARN. ADN.

Đáp án:

mARN là dạng tin tức di truyền được trực tiếp áp dụng trong quy trình tổng vừa lòng prôtêin.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 10: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào dưới đây đóng phương châm như “người phiên dịch”?

ADNtARNrARNmARN

Đáp án:

Phân tử đóng vai trò như “người phiên dịch” là tARN.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 11: Phân tử nào tiếp sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?

ADNmARNtARNrARN

Đáp án:

Phân tử mARN trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 12: Trong tổng đúng theo prôtêin, năng lượng ATP thực hiện công dụng nào sau đây?

Tham gia hoạt hoá axit aminGiúp hình thánh links peptit giữa những axit aminCả A với B đúngCả A, B, C phần đa sai

Đáp án:

ATP tham gia hoạt hóa axit amin

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 13: Trong tổng đúng theo prôtêin, vì sao phải cần tới năng lượng ATP?

Liên kết peptit giữa những axit amin cần có năng lượng để hình thànhSự hoạt hoá axit amin cần có năng lượngCác tARN cần phải có năng lượng nhằm khớp mã với mARNCả A, B, C

Đáp án:

Trong tổng hợp prôtêin, tích điện ATP triển khai chức năng hoạt hoá axit amin.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 14: Nhận định như thế nào sau đó là đúng khi nói về ribôxôm?

Ribôxôm cấu trúc gồm nhì tiểu đơn vị chức năng bằng nhauĐược cấu trúc từ ARN cùng prôtêinHai tiểu đơn vị chức năng lớn và nhỏ bé của ribôxôm chỉ phối kết hợp tạo thành ribôxôm hoàn hảo khi thực hiện dịch mã.Ribôxôm chỉ có ở sinh đồ vật nhân thực.

Đáp án:

Ý A sai vày ribôxom gồm 2 tiểu đơn vị lớn với nhỏ

Ý B không đúng vì cấu trúc của ribôxom gồm có rARN cùng protein histon

Ý D sai vày sinh vật nhân sơ cũng có riboxom

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 15: Nhận định như thế nào sau đây là sai khi nói đến ribôxôm?

Được cấu trúc từ rARN.Ribôxôm chỉ bao gồm ở cả sinh vật dụng nhân sơ và nhân thực.Ribôxôm có hai tiểu đơn vị chức năng lớn và nhỏ bé tạo thành.Hai tiểu đơn vị lớn và nhỏ bé của ribôxôm luôn luôn gắn với nhau để chuẩn bị tổng thích hợp prôtêin.

Đáp án:

Các ý đúng là A, B, C

Ý D sai vày hai tiểu đơn vị lớn và nhỏ bé của ribôxôm chỉ phối kết hợp tạo thành ribôxôm hoàn hảo khi tiến hành dịch mã.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 16: Liên kết giữa những axit amin là loại links gì?

HiđrôHoá trịPhôtphođiestePeptit

Đáp án:

Liên kết giữa những axit amin là links peptit.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 17: Các axit amin link với nhau bằng link gì?

Cộng hóa trịPeptitVande VanPhôtphođieste

Đáp án:

Liên kết giữa các axit amin là liên kết peptit.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 18: Trong chuỗi pôlipeptit, những axitamin liên kết với nhau bằng liên kết

peptit.cộng hóa trị. Hiđrô. Glicôzit.

Đáp án:

Trong chuỗi pôlipeptit, các axitamin link với nhau bằng links peptit.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 19: Các giai đoạn cùa dịch mã là:

Giải mã → Sao mã.Sao mã →Khớp đối mã→Giải mã.Hoạt hóa→ Tổng đúng theo polipeptit.Phiên mã→Hoạt hóa→Tổng hòa hợp polipeptit.

Đáp án:

Các quy trình trong dịch mã: hoạt hóa axit amin => Tổng thích hợp chuối polipeptit

Đáp án nên chọn là: C

Câu 20: Quá dịch mã được quy ước chia thành bao nhiêu giai đoạn?

2314

Đáp án:

Quá dịch mã được chia làm 2 giai đoạn:

1. Hoạt hóa acid amin

2. Tổng vừa lòng chuỗi polipeptit

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21: Quá trình dịch mã bao gồm các tiến độ nào?

Phiên mã cùng hoạt hóa axit aminHoạt hóa axit amin với tổng hòa hợp chuỗi polipeptitTổng vừa lòng chuổi polipeptit và loại trừ axit amin mở đầuPhiên mã với tổng phù hợp chuỗi polipeptit

Đáp án:

Quá trình dịch mã có 2 giai đoạn:

- Hoạt hóa axit amin

- Tổng phù hợp chuỗi polipeptit

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 22: Cho các dữ liệu sau:

1- Enzyme thủy phân aa mở đầu

2- Riboxom tách thành nhị tiểu phần bé nhỏ và phệ rời ngoài mARN

3- Chuỗi polipeptit xuất hiện bậc cấu tạo không gian của protein

4- Riboxom trượt gặp gỡ bộ ba xong trên mARN thì dừng lại

Trình tự đúng trong giai đoạn chấm dứt dịch mã là:

4 -3- 1-24 -2- 3 -14 -1 – 3 -24- 2 -1- 3

Đáp án:

Trình tự đúng trong các giai đoạn dứt dịch mã là 4- 2 -1- 3

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 23: Cho các dữ liệu sau:

1- Riboxom chạm chán bộ ba kết thúc trên mARN thì dừng lại

2- Chuỗi polipeptit hình thành bậc cấu trúc không gian của protein

3- Enzyme cắt bỏ axit amin mở đầu

4- Riboxom bong khỏi mARN

Trình tự đúng trong giai đoạn chấm dứt dịch mã là:

3 -4- 1-21 -3- 2 -41 -4 – 3 -21- 2 -4- 3

Đáp án:

Trình tự đúng trong các giai đoạn dứt dịch mã là 1 trong -4 – 3 -2

Đáp án nên chọn là: C

Câu 24: Sản phẩm của quy trình hoạt hóa axit amin trong quy trình dịch mã là?

mARNChuỗi polipeptitAxit amin tự doPhức vừa lòng aa-tARN

Đáp án:

Sản phẩm của quy trình hoạt hóa axit amin trong quá trình dịch mã là tinh vi aa-tARN

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 25: Phức thích hợp aa-tARN là sản phẩm của thừa trình?

Hoạt hóa axit amin ra đời chuỗi polipeptitCắt bỏ axit amin mở đầuKhớp mã của tARN vào mARN

Đáp án:

Sản phẩm của quy trình hoạt hóa axit amin trong quy trình dịch mã là tinh vi aa-tARN

Đáp án bắt buộc chọn là: A

D/ CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ

Câu 1: Trong tế bào của vi trùng E. Coli, hotline N là số nuclêôtit của gen kết cấu thì số axitamin cần thiết mà môi trường nội bào phải hỗ trợ để tổng thích hợp một chuỗi pôlipeptit là:

N/6 – 2.N/3 – 2.N/3 – 1.N/6 – 1.

Đáp án:

Số axitamin cần thiết mà môi trường xung quanh nội bào phải cung ứng để tổng thích hợp một chuỗi pôlipeptit N/6 -1

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 2: Trong tế bào của vi trùng E. Coli, ta có thể tính được số axit amin của một chuỗi pôlipeptit toornh hợp từ là một gen theo công thức:

N/6 – 2.N/6 – 1.N/3 – 1.N/3 – 2.

Đáp án:

Số axitamin cần thiết mà môi trường thiên nhiên nội bào phải hỗ trợ để tổng vừa lòng một chuỗi pôlipeptit N/6 -1

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 3: Nếu một chuỗi polypeptit được tổng hợp từ trình từ mARN dưới đây, thì số axit amin của nó vẫn là bao nhiêu ?

5’ -XGAUGUGUUUXXAAGUGAUGXAUAAAGAGUAGX-3’

8659

Đáp án:

mARN5’ –XGAUGUGU UUX XAA GUG AUG XAU AAA GAGUAGX-3’

Phân tử ARN được dịch mã ban đầu từ đầu 5→3’ và bước đầu dịch mã từ địa chỉ AUG và xong tại vị trí của bộ ba xong xuôi ( UAA/ UAG / UGA).

Số aa trong chuỗi polipeptit sẽ thông qua số bộ ba nằm trong lòng bộ ba mở đầu và bộ ba hoàn thành ( do sau khi kết thúc dịch mã thì axitamin đầu tiên sẽ bị cắt bỏ): 8 bộ bố = 8 aa

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 4: Nếu một chuỗi polypeptit được tổng phù hợp từ trình tự mARN dưới đây, thì số axit amin của nó đã là từng nào ?

5’ -XGAUGUGUUUXXAAGUGAUGXAUAAAGGGGAGUAGX-3’

8 659

Đáp án:

mARN5’ – XGAUG UGU UUX XAA GUG AUG XAU AAA GGG GAG UAGX -3’

Phân tử ARN được dịch mã bước đầu từ đầu 5→3’ và bước đầu dịch mã từ vị trí AUG và dứt tại vị trí của bộ ba hoàn thành (UAA/ UAG / UGA).

Số aa trong chuỗi polipeptit sẽ ngay số bộ ba nằm trong lòng bộ ba mở màn và bộ ba kết thúc (vì sau khi chấm dứt dịch mã thì axitamin thứ nhất sẽ bị giảm bỏ): 9 bộ cha = 9 aa

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 5: Một đoạn mạch gốc ADN vùng mã hóa của gene ở vi trùng có trình tự những nucleotit như sau:

3’…..GXXAAAGTTAXXTTTXGG….5’ Phân tử protein vì chưng đoạn gen kia mã hóa có bao nhiêu axit amin?

3586

Đáp án:

Mạch mã gốc: 3’…..GXX AAA GTT AXX TTT XGG….5’

mARN: 5’…..XGG UUU XAA UGG AAA GXX….3’

Đoạn mARN bên trên mã hóa đến 6 axit amin. (không tất cả mã kết thúc)

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 6: Số axitamin vào chuỗi pôlipeptit được tổng hòa hợp từ phân tử mARN có 1500 nuclêôtit là:

1500498499500

Đáp án:

Số axit amin trong chuỗi polipeptide được tổng hòa hợp là 1500 : 3 – 1 = 499

Đáp án nên chọn là: C

Câu 7: Số axitamin vào chuỗi pôlipeptit được tổng hòa hợp từ phân tử mARN có 3000 nuclêôtit là:

Đáp án:

Số axit amin vào chuỗi polipeptide được tổng vừa lòng là 3000 : 3 – 1 = 999

Đáp án nên chọn là: B

Câu 8: Một mARN nguyên sơ phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh đồ nhân chuẩn có các vùng cùng số nucleotit khớp ứng như sau:

Exon 1

Intron 1

Exon 2

Intron 2

Exon 3

Intron 3

Exon 4

90

63

60

120

150

66

63

Số axit amin trong 1 phân tử protein hoàn hảo do mARN trên tổng thích hợp là: 

121120119204

Đáp án:

Tổng số Nu trong những đoạn exon của mARN cứng cáp là: 90+60+150+63=363 

Số bộ cha trên mARN cứng cáp là: 363/3=121 

Số axit amin vào phân tử protein hoàn hảo là: 121−1−1=119 (trừ mã hoàn thành và trừ axit amin mở đầu).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Một mARN sơ khai phiên mã xuất phát từ 1 gen cấu trúc ở sinh thứ nhân chuẩn chỉnh có các vùng và số nucleotit tương ứng như sau:

Exon 1

Intron 1

Exon 2

Intron 2

Exon 3

Intron 3

Exon 4

90

63

60

120

150

66

66

Số axit amin trong một phân tử protein hoàn hảo do mARN trên tổng phù hợp là: 

121120119204

Đáp án:

Tổng số Nu trong số đoạn exon của mARN trưởng thành là: 90+60+150+66=366

Số bộ bố trên mARN trưởng thành và cứng cáp là: 366/3=122

Số axit amin vào phân tử protein hoàn hảo là: 122−1−1=120 (trừ mã ngừng và trừ axit amin mở đầu).

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 10: Một gene (M) bao gồm chiều dài 0,51μm. Trong quy trình dịch mã đã tổng hợp đề xuất một chuỗi pôlipeptít gồm 399 axitamin. (M) là gen của nhiều loại sinh đồ nào sau đây?

Thể ăn khuẩnVirútNấm.Vi trùng Ecôli.

Đáp án:

Gen M gồm chiều nhiều năm 0.51μm → N= 3000 nu. Phiên mã tạo ra mARN bao gồm 500 bộ ba.

Nếu gene M là của sinh vật nhân sơ, dịch mã sẽ tạo ra 500-1=499 axit amin khác với đề bài xích → ren M là của sinh trang bị nhân thực.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 11: Một gene (M) gồm chiều lâu năm 0,408μm. Trong quá trình dịch mã đang tổng hợp yêu cầu một chuỗi pôlipeptit bao gồm 399 axitamin. (M) là gene của các loại sinh đồ dùng nào sau đây?

Thực vật.Virut HIV.Nấm.Vi trùng Ecôli.

Đáp án:

Gen M gồm chiều lâu năm 0.408μm → N= 2400 nu. Phiên mã tạo thành mARN có 400 cỗ ba.

Nếu gen M là của sinh đồ vật nhân sơ, dịch mã sẽ tạo ra 400-1=399 axit amin → gene M là của sinh thứ nhân sơ (Vi trùng Ecôli).

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 12: Ở sinh vật nhân sơ, một gene cấu trúc tất cả chiều dài bởi 0,408 micrômet. Hỏi chuỗi pôlipeptit vày gen này tổng hợp có bao nhiêu axit amin? Biết quy trình phiên mã với dịch mã diễn ra bình thường và ko tính axit amin mở đầu.

399398400798

Đáp án:

Ta có gen bao gồm chiều lâu năm là 0,408 micrômet→4080 Å

Số lượng nucleotit trong gen là: 4080 : 3,4 x 2 = 2400

Số lượng bộ cha trên phân tử mARN được phiên mã là: 2400 : 2 : 3 = 400

Trong chuỗi polipeptit của gene này tổng hòa hợp có con số aa là : 400 – 2 = 398

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 13: Ở sinh vật nhân sơ, một gen cấu trúc tất cả chiều dài bởi 0,51 micrômet. Hỏi chuỗi pôlipeptit vì gen này tổng hợp có bao nhiêu axit amin? Biết quá trình phiên mã cùng dịch mã diễn ra thông thường và ko tính axit amin mở đầu.

498.499.500.1498.

Đáp án:

Ta gồm gen có chiều nhiều năm là 0,51 micrômet→5100 Å

Số lượng nucleotit trong gene là: 5100 : 3,4 x 2 = 3000 nu

Số lượng bộ tía trên phân tử mARN được phiên mã là: 3000 : 2 : 3 = 500 ribonu

Trong chuỗi polipeptit của gen này tổng hòa hợp có số lượng aa là : 500 – 2 = 498 aa

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 14: Phân tử prôtêin gồm một chuỗi pôlipeptit có chứa các loại axit amin như sau: 100 alanin, 80 xistêin, 70 triptôphan, 48 lơxin. Chiều lâu năm của gene đã tinh chỉnh và điều khiển tổng vừa lòng phân tử prôtêin nói bên trên là:

3060 Å3570 Å4080 Å4590 Å

Đáp án:

Số axit amin của chuỗi polipeptide là 100 + 80+ 70 + 48 = 298

→ tổng cộng nucleotide của ren là (298 + 2) .3.2 = 1800

→ L = 1800 : 2 . 3.4 = 3060

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 15: Phân tử prôtêin bao gồm 1 chuỗi pôlipeptit có chứa các loại axit amin như sau: 125 alanin, 105 xistêin, 120 triptôphan, 98 lơxin. Chiều lâu năm của ren đã tinh chỉnh tổng thích hợp phân tử prôtêin nói trên là:

3060 Å3570 Å4080 Å4590 Å

Đáp án:

Số axit amin của chuỗi polipeptide là 125 + 105+ 120 + 98 = 448 aa

→ tổng cộng nucleotide của gen là (448 + 2) .3.2 = 2700 nu

→ L = 2700 : 2 . 3.4 = 4590 Å

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 16: Một phân tử mARN lâu năm 2040 Å được tách bóc ra từ vi trùng E. Coli bao gồm tỉ lệ những loại nuclêôtit A, G, U cùng X thứu tự là 20%, 15%, 40% và 25%. Bạn ta áp dụng phân tử mARN này làm cho khuôn nhằm tổng hợp tự tạo một đoạn ADN gồm chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quy trình tổng hòa hợp một đoạn ADN trên là:

G = X = 320, A = T = 280.G = X = 240, A = T = 360.G = X = 360, A = T = 240.G = X = 280, A = T = 320.

Đáp án:

rN = 2040 : 3,4 = 600 nu

rA = 600 . 0,2 = 120rU = 600 . 0,4 = 240rG = 600 . 0,15 = 90rX = 600. 0,25 = 150

→ Số nu mỗi một số loại cần hỗ trợ cho quy trình tổng vừa lòng ADN là A = T = 360 ; G = X = 240

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 17: Một ren ở vi khuẩn E. Coli vẫn tổng hợp cho 1 phân tử prôtêin hoàn hảo có 298 axit amin. Phân tử mARN được tổng thích hợp từ ren trên có tỷ lệ A : U : G : X là 1:2:3:4. Số lượng nuclêôtit từng các loại của gene trên là:

A = T = 270; G = X = 630.A = T = 630; G = X = 270.A = T = 270; G = X = 627.A = T = 627; G = X = 270.

Đáp án:

Số rnu của mARN là ( 298 + 2) . 3 = 900

A : U : G : X = 1:2:3:4

Đặt A = x , U = 2x, G = 3x, X = 4x

→ x + 2x + 3x + 4x = 900

→ x = 90

→ A = 90, U = 180 , G= 270, X = 360

→ A = T = 270 , G = X = 630

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 18: Ở sinh thứ nhân sơ, một chuỗi pôlipeptit được tổng hợp đã phải 499 lượt tARN. Trong số bộ ba đối mã của tARN có A = 447; bố loại còn sót lại bằng nhau. Mã chấm dứt của mARN là UAG. Số nuclêôtit mỗi loại của mARN làm khuôn cho việc tổng hòa hợp chuỗi pôlipeptit nói bên trên là?

A = 448; X =350; U = G = 351U = 447; A = G = X = 351U = 448; A = G = 351; X = 350A = 447; U = G = X = 352

Đáp án:

Có 499 lượt tARN → số ribonuclêôtit trên mARN là: 499×3+3=1500 ribonu (cộng 3 nu của mã kết thúc).

Trong các bộ cha đối mã gồm 447A → bên trên mARN tất cả 447U trong số bộ ba mã hóa aa, và 1U vào bộ tía kết thúc. Vậy tất cả 448U.

Trong các bộ tía đối mã aa bên trên mARN bao gồm A=G=X =

*
=350, mà cỗ ba xong xuôi là UAG nên ta có con số các một số loại nuclêôtit A=G=351 ; U= 448; X=350

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 19: Một gen bao gồm vùng mã hóa tất cả 150 chu kì xoắn. Quy trình dịch mã chế tạo ra chuỗi pôlipeptit vị gen này công cụ đã giải hòa ra số phân tử nước là

500.1500.498.499.

Đáp án:

Số ribonuclêôtit của mARN là 150.20 : 2 = 1500 ribonu

Số phân tử nước được giải phóng là 1500 : 3 – 2 = 498 (phân tử).

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 20: Cho biết những phân tử tARN mang những bộ cha đội mã vận chuyển tương ứng các axit amin như sau:

- tARN với bộ tía đổi mã AGA chuyển vận axit amin serin

- tARN mang bộ tía đổi mã GGG chuyên chở axit amin prolin

- tARN với bộ tía đổi mã AXX đi lại axit amin tryptophan

- tARN mang bộ cha đổi mã AXA vận chuyển axit amin cystein

- tARN với bộ ba đổi mã AUA vận tải axit amin tyrosine

- tARN với bộ ba đổi mã AAX vận động axit amin leucin

Trong quá trình tổng hợp, một phân tử Protein, phân tử mARN sẽ mã hóa được 50 axit amin Serin, 70 axit amin prolin, 80 axit tryptophan, 90 axit amin cysteine, 100 axit ain tyrosin, 105 axit amin leucin. Biết mã xong xuôi trên phân tử mARN này là UAA. Số lượng từng một số loại nucleotit trên phân tử mARN sẽ tham gia dịch mã là.

A = 102, U = 771, G = 355, X = 260A = 103, U = 772, G = 356, X = 260A = 770, U = 100, G = 260, X = 355A = 772, U = 103, G = 260, X = 356

Đáp án:

Cho những phân tử tARN sở hữu bộ bố đối mã chuyển vận tương ứng những axit amin như sau:

tARN có bộ tía đối mã các anticondon trên tARN :

AGA: serin : 50

GGG: prolin: 70

AXX: tryptophan: 80

AXA: cystein: 90

AUA: tyrosine: 100

AAX: leucin: 105

Ta tính con số từng loại nucleotit trong số anticodon.

A= 770, U=100, X=355, G = 260, theo nguyên tắc bổ sung cập nhật ta có con số nucleotit tương xứng trên mARN là: A=100, U=770, G=355, X=260.

Nhưng mARN này có mã mở đầu là AUG với mã chấm dứt là UAA, nên số lượng từng loại nucleotit là:

A=103, U=772, G=356, X= 260

Đáp án nên chọn là: B

Câu 21: Cho biết các phân tử tARN mang các bộ bố đội mã chuyển động tương ứng những axit amin như sau:

tARN sở hữu bộ cha đổi mã AGA vận động axit amin serintARN sở hữu bộ bố đổi mã GGG tải axit amin prolintARN với bộ ba đổi mã AXX vận chuyển axit amin tryptophantARN với bộ ba đổi mã AXA đi lại axit amin cysteintARN với bộ tía đổi mã AUA di chuyển axit amin tyrosinetARN có bộ cha đổi mã AAX di chuyển axit amin leucin

Trong quá trình tổng hợp, một phân tử Protein, phân tử mARN sẽ mã hóa được 55 axit amin Serin, 70 axit amin prolin, 66 axit tryptophan, 85 axit amin cysteine, 100 axit ain tyrosin, 94 axit amin leucin. Biết mã chấm dứt trên phân tử mARN này là UAA. Con số từng các loại nucleotit bên trên phân tử mARN vẫn tham gia dịch mã là.

A= 734, U=100, X=311, G = 265A = 100, U = 734, G = 311, X = 265A = 737, U = 102, G = 266, X = 311A = 103, U = 736, G = 312, X = 265

Đáp án:

Cho những phân tử tARN có bộ tía đối mã vận tải tương ứng các axit amin như sau:

tARN mang bộ ba đối mã những anticondon bên trên tARN :

AGA: serin: 55

GGG: prolin: 70

AXX: tryptophan: 66

AXA: cystein: 85

AUA: tyrosine: 100

AAX: leucin: 94

Ta tính số lượng từng một số loại nucleotit trong những anticodon.

Xem thêm: Nguyên Nhân Chủ Quan Là Gì, Khách Quan Là Gì, Thế Nào Là Nguyên Nhân Khách Quan Chủ Quan

A= 734, U=100, X=311, G = 265, theo nguyên tắc bổ sung ta có con số nucleotit khớp ứng trên mARN là: A=100, U=734, G=311, X=265.

Nhưng mARN này có mã mở màn là AUG với mã xong là UAA, nên con số từng một số loại nucleotit là:

A=103, U=736, G=312, X= 265

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22: Một gene ở sinh thứ nhân sơ từ bỏ nhân song 4 đợt liên tục thu được các gen con. Những gen con này số đông được phiên mã 5 lần thu được những mARN. Mỗi mARN được sinh sản thành có 6 lần riboxom trượt qua để dịch mã. Theo lí thuyết, số chuỗi polipeptit được tổng đúng theo trong quá trình dịch mã bên trên là :

480240960120

Đáp án:

1 ren nhân đôi 4 lượt thường xuyên → tạo ra 24 = 16 ren con

Mỗi gen nhỏ phiên mã 5 lần → chiếm được 16 x 5 = 80 mARN

Mỗi mARN có 6 lần riboxom trượt qua để dịch mã → tạo 80 x 6 = 480 chuỗi polipeptit

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Một gene ở sinh đồ vật nhân sơ từ nhân đôi 3 đợt liên tục thu được các gen con. Các gen con này phần nhiều được phiên mã 5 lần thu được những mARN. Từng mARN được chế tác thành bao gồm 3 lần riboxom trượt qua nhằm dịch mã. Theo lí thuyết, số chuỗi polipeptit được tổng phù hợp trong quy trình dịch mã bên trên là:

480240 960120

Đáp án:

1 ren nhân song 3 lượt thường xuyên → sinh sản 23 = 8 ren con

Mỗi gen nhỏ phiên mã 5 lần → nhận được 8 x 5 = 40 mARN

Mỗi mARN tất cả 3 lần riboxom trượt qua để dịch mã → chế tạo 40 x 3 = 120 chuỗi polipeptit

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 24: Số link peptit được có mặt khi phân tử mARN nhiều năm 0,408 micrômet tổng thích hợp 1 chuỗi pôlipeptit là:

404 liên kết402 liên kết400 liên kết398 liên kết

Đáp án:

Ta có: rN = 4080 : 3,4 = 1200

Số links peptit được hình thành = 1200 : 3 – 2 = 398

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 25: Số links peptit được sinh ra khi phân tử mARN nhiều năm 0,255 micrômet tổng vừa lòng 1 chuỗi pôlipeptit là: