20 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Đại số Chương 1 Mệnh đề - Tập hợp có đáp án đưa ra tiết, đúng chuẩn nhất giúp những em củng ráng kiến thức, luyện giải những dạng bài tập thành thạo
Tổng phù hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10: Đại số Chương 1 Mệnh đề - Tập hợp có gợi ý lời giải cụ thể và đáp án, giúp các em học tập sinh rèn luyện được kỹ năng phản nghịch xạ, giải đáp chính xác các bài trắc nghiệm Toán lớp 10 nhanh nhất tại đây:

Câu 1

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

Đáp án

Với x = 0 , ta có 02 = 0 đề nghị mệnh đề A sai.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 10 chương 1

Với n = 3 , ta có 4n + 3 = 4.3 + 3 = 15 là 1 trong những hợp số bắt buộc mệnh đề B sai.

Xét phương trình x2 - 4x + 5 = 0 (*) bao gồm Δ' = 4 - 5 = -1 x2 ⇔ x2 - 2x

Cho mệnh đề: "Với gần như số nguyên n không phân chia hết đến 3, n2 - 1 phân chia hết mang đến 3". Mệnh đề lấp định của mệnh đề trên là mệnh đề nào bên dưới đây?

A. "Tồn trên số nguyên n không phân chia hết cho 3, n2 - 1 không chia hết mang đến 3";

B. "Tồn tại số nguyên n không chia hết đến 3, n2 - 1 chia hết mang lại 3";

C. "Tồn trên số nguyên n phân chia hết đến 3, n2 - 1 phân tách hết mang lại 3";

D. "Tồn tại số nguyên n chia hết mang đến 3, n2 - 1 không phân chia hết mang đến 3";

Đáp án

Mệnh đề: "Với rất nhiều số nguyên n không phân chia hết đến 3, n2 - 1 phân tách hết mang lại 3".

Mệnh đề lấp định của mệnh đề trên là "Tồn trên số nguyên n không phân tách hết mang đến 3, n2 - 1 không phân chia hết mang lại 3".

Mệnh đề lấp định của mệnh đề "∀x ∈ X; P(x)" là "∃x ∈ X; P(x)____"

Chọn câu trả lời A

Câu 3

Cho mệnh đề chứa phát triển thành P(m): "m ∈ Z: 2m2 - 1 phân chia hết cho 7".

Mệnh đề đúng là:

A. P(-4)

B. P(-3)

C. P(5)

D. P(6)

Đáp án

Ta gồm : P(-4) = 2.(-4)2 – 1 = 31 không chia hết mang lại 7.

P(-3) = 2.( -3)2 -1 = 17 không chia hết mang đến 7.

P(5) = 2.52 – 1 = 49 phân chia hết mang lại 7.

P(6) = 2.62 – 1 = 71 không phân tách hết đến 7.

Vậy mệnh đề và đúng là P(5).

Chọn đáp án C

Câu 4

Tập vừa lòng (-4; 3> ∩ Z bởi tập nào bên dưới đây?

A. -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

B. -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

C. -3; -2; -1; 0; 1; 2

D. 0; 1; 2; 3

Đáp án

Tập vừa lòng (-4; 3> ∩ Z = -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

Chọn đáp án A

Câu 5

Cho nhị tập vừa lòng A = 2; 4; 6; 8, .

Tập thích hợp A ∪ B là tập nào dưới đây?

A. 4; 6

B. 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8

C. 1; 2; 3; 4; 6; 8

D. 2; 8

Đáp án

Chọn lời giải B

Câu 6

Cho A = (-3; 2), B = (0; 5>. Khi ấy A ∪ B bằng:

A. (0; 2)

B. (2; 5)

C. (-3; 5)

D. (-3; 5>

Đáp án

Chọn đáp án D

Câu 7

Cho nhì tập hòa hợp A = (-∞; 1>, B = {x ∈ R: -3 Đáp án

Chọn câu trả lời A

Câu 8

Cho nhì tập hợp A = (-7; 1>, B = <-7; 5). Tập CBA là:

A. (1; 5)

B. <1; 5)

C. (1; 5) ∪ -7

D. <1; 5) ∪ -7

Đáp án

Chọn câu trả lời C

Câu 9

Cho những tập thích hợp A = <-2; +∞), B = <2; 5), C = <0; 5). Tập thích hợp A ∩ B ∩ C là:

A. (-2; 5)

B. (2; 3)

C. <2; 3)

D. (1; +∞)

Đáp án

Chọn giải đáp C

Câu 10

Cho những tập hợp A = (-∞; -1>, B = (3; +∞), C = <0; 5). Tập hợp (A∪B)∩C là:

A. (-∞; 0) ∪ (5; +∞)

B. <-1; 5)

C. (3; 5)

D. ∅

Đáp án

Chọn giải đáp C

Câu 11

Biểu diễn trên trục số của tập đúng theo <2; +∞)(-∞; 3) là hình nào dưới đây?

Đáp án

Ta tất cả <2; +∞)(-∞; 3) = <3; +∞) cần hình B màn trình diễn đúng tập hợp đang cho.

Chọn câu trả lời B

Câu 12

Tập thích hợp R((2; 5) ∩ <3; 7)) là tập nào bên dưới đây?

A. <3; 5)

B. (-∞; 2> ∪ <7; +∞)

C. (-∞; 3> ∪ (5; +∞)

D. (-∞; 3) ∪ <5; +∞)

Đáp án

Chọn đáp án D

Câu 13

Cho A = x. Phần bù của A trong tập số thực R là:

A. <-2; 2>

B. (-2; 2)

C. (-∞; -2) ∪ (2; +∞)

D. (-∞; -2> ∪ <2; +∞)

Đáp án

Ta gồm A = x = (-∞; -2> ∪ <2; +∞) ⇒ CRA = RA = (-2; 2).

Chọn lời giải B

Câu 14

Cho số thực m > 0. Điều kiện buộc phải và đủ để hai tập thích hợp (-∞; 1/m) cùng (4m; +∞) có giao không giống rỗng là:

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 15

Cho nhì tập thích hợp A = , B = (-∞; -1) ∪ (1; +∞).

Tập hợp các giá trị của thông số a sao cho A ⊂ B là:

A. (-∞; -3) ∪ (1; +∞)

B. (-∞; -1) ∪ (1; +∞)

C. <-3; 1>

D. (-3, 1)

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 16

Cho hai tập vừa lòng A, B. Xét những mệnh đề sau:

Hỏi gồm bao nhiêu mệnh đề đúng trong số mệnh đề trên?

A. 4

B. 3

C. 2

D.1

Đáp án

Tất cả 4 mệnh đề sẽ cho các đúng.

Nên sử dụng biểu đồ Ven để biểu diễn những tập hợp.

Chọn lời giải A

Câu 17

Xét nhì tập đúng theo A, B và các xác định sau:

Trong các khẳng định trên, tất cả bao nhiêu xác định là mệnh đề đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án

Với nhị tập đúng theo A, B bất cứ ta luôn luôn có các khẳng định sau là đúng:

Chọn đáp án B

Câu 18

Một loại chiếu hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn là 1,8m ± 0,005m, chiều dài là 2m ± 0,010m. Chu vi của chiếc chiếu là:

A. 7,6m ± 0,005m

B. 7,6m ± 0,010m

C. 7,6m ± 0,015m

D. 7,6m ± 0,030m

Đáp án

Chu vi của chiếc chiếu là:

2.<(1,8m ± 0,005m) + (2m ± 0,010m)> = 2.(3,8m ± 0,015m) = 7,6m ± 0,030m

Chọn câu trả lời D

Câu 19

Chiều cao của di tích lịch sử Cột cờ thủ đô do một bạn đo được là l_ = 41,34m ± 0,05m. Khi đó, số quy tròn của chiều cao h = 41,34 là:

A. 41m

B. 41,4m

C. 41,3m

D. 41,2m

Đáp án

Vì độ chính xác đến hàng ngàn (độ đúng là 0,05) đề nghị ta quy tròn số 41,34 đến hàng phần chục.

Vậy số quy tròn của chiều cao h là 41,3m.

Chọn giải đáp C

Câu 20

Với tập hợp X có hữu hạn phần tử, kí hiệu |X| là số bộ phận của X.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào 10 2016 - Đáp Án Đề Thi Môn Toán Vào 10 Năm 2016 Hà Nội

Cho A, B là nhị tập đúng theo hữu hạn phần tử, sắp tới xếp những số |A ∪ B|, |A B|, |A| + |B| theo thứ tự ko giảm, ta được:

Đáp án

Chọn đáp án A

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới phía trên để tải về hướng dẫn 20 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Đại số Chương 1 Mệnh đề - Tập hợp file word, pdf hoàn toàn miễn phí.