Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm con số giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một số phương trình lượng giác hay gặpÔn tập chương 1Bài 1: phép tắc đếmBài 2: thiến - Chỉnh phù hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép thử và biến chuyển cốBài 5: tỷ lệ của vươn lên là cốÔn tập chương 2 bài bác 1-2: phương pháp quy hấp thụ toán học - hàng sốBài 3: cấp cho số cộngBài 4: cung cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: số lượng giới hạn của hàng sốBài 2: số lượng giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: những quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm con số giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
100 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác
Trang trước
Trang sau

100 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Chương 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác

Để học giỏi Đại Số và Giải tích lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11 Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác. Bạn vào tên bài xích để theo dõi và quan sát phần bài xích tập và thắc mắc trắc nghiệm có đáp án tương ứng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 11 chương 1


Trắc nghiệm Hàm con số giác có đáp án

Câu 1. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) bao gồm tập khẳng định là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp


Câu 2.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) có tập xác minh là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp C


Câu 3.Tập khẳng định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án D


Câu 4.Hàm số :

*

bao gồm tập xác định là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Câu 5.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k ∈ Z.

Khoảng nào sau đây không phía trong tập xác minh của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Câu 6.Hàm số :

*

có tập xác định là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

Câu 7.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không có tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

Câu 8.Hàm số

*
thỏa mãn tính chất nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Xác định bên trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

Câu 9.Trong những hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

Câu 10.Trong các hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bạn dạng có đáp án

Câu 1: Phương trình sinx = cosx bao gồm số nghiệm thuộc đoạn <0;π> là:

A.1

B.4

C.5

D.2

Hiển thị đáp án

Ta tất cả sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> buộc phải k = 0. Vậy chỉ có một nghiệm của phương trình thuộc <0;π>.Chọn đáp án A


Câu 2: Phương trình sin2x = 1 bao gồm nghiệm là:

A.π/2+k4π, k ∈ Z.

B.π/2+kπ, k ∈ Z.

C.π/4+k2π, k ∈ Z.

D.π/4+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 3: Phương trình sin2 x/3 = 1 có nghiệm là:

A.π/2+k2π, k ∈ Z.

B.3π/2+k2π, k ∈ Z.

C.3π/2+k3π, k ∈ Z.

D.kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án
*

Chọn lời giải C


Câu 4: Phương trình 2cosx - √3 = 0 gồm tập nghiệm trong khoảng (0;2π) là:

*
Hiển thị đáp án
*

Chọn câu trả lời A


Câu 5: Phương trình sin(πcos2x) = 1 gồm nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z.

B.π+k2π, k ∈ Z.

C.π/2+kπ, k ∈ Z.

D.±π/6+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 6: Phương trình cosx/2 = - 1 gồm nghiệm là:

A.x = 2π + k4π, k ∈ Z. B.x = k2π, k ∈ Z.

C.x = π + k2π, k ∈ Z. D.x = 2π + kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 7: Phương trình cos23x = 1 tất cả nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Phương trình tan( x - π/4) = 0 bao gồm nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 9: Phương trình cot( x + π/4) = 0 gồm nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm: Marketing Online Là Làm Gì, Chiến Lược Marketing Online Phù Hợp

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời B


Câu 10: vào <0;π>,phương trình sinx = 1 – cos2x gồm tập nghiệm là:

*
Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án D


Giới thiệu kênh Youtube slovenija-expo2000.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, slovenija-expo2000.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học xuất sắc 11 dành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.slovenija-expo2000.com