Nhằm cung cấp ngân hàng câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 giúp học sinh rèn luyện trong quá trình học tập và ôn thi THPT đất nước môn Toán, slovenija-expo2000.com reviews đến những em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 12. Tài liệu có 1408 trang cùng với các thắc mắc và bài tập trắc nghiệm Toán 12 bao gồm đáp án, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm trong chương trình Giải tích 12 với Hình học 12.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 12 theo chuyên đề

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 12:I. GIẢI TÍCH 12Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.+ Dạng toán 1. Tính đối kháng điệu của hàm số.+ Dạng toán 2. Cực trị của hàm số.+ Dạng toán 3. Giá bán trị lớn số 1 và giá trị nhỏ tuổi nhất của hàm số.+ Dạng toán 4. Đồ thị của hàm số cùng phép tịnh tiến hệ toạ độ.+ Dạng toán 5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.+ Dạng toán 6. điều tra khảo sát sự biến chuyển thiên cùng vẽ trang bị thị của một số hàm đa thức.+ Dạng toán 7. điều tra sự trở thành thiên với vẽ đồ thị của một vài hàm phân thức hữu tỉ.+ Dạng toán 8. Một trong những bài toán thường gặp gỡ về vật dụng thị.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương I.Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.+ Dạng toán 1. Luỹ thừa với số nón hữu tỉ.+ Dạng toán 2. Luỹ thừa với số mũ thực.+ Dạng toán 3. Lôgarit.+ Dạng toán 4. Số e và lôgarit trường đoản cú nhiên.+ Dạng toán 5. Hàm số mũ với hàm số lôgarit.+ Dạng toán 6. Hàm số luỹ thừa.+ Dạng toán 7. Phương trình mũ với lôgarit.+ Dạng toán 8. Hệ phương trình mũ và lôgarit.+ Dạng toán 9. Bất phương trình mũ và lôgarit.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II.Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.+ Dạng toán 1. Nguyên hàm.+ Dạng toán 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm.+ Dạng toán 3. Tích phân.+ Dạng toán 4. Một số phương thức tính tích phân.+ Dạng toán 5. Ứng dụng tích phân nhằm tính diện tích s hình phẳng.+ Dạng toán 6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật dụng thể.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương III.Chương IV. SỐ PHỨC.+ Dạng toán 1. Số phức.+ Dạng toán 2. Căn bậc hai của số phức với phương trình bậc hai.+ Dạng toán 3. Dạng lượng giác của số phức với ứng dụng.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương IV.II. HÌNH HỌC 12Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.+ Dạng toán 1. định nghĩa về khối nhiều diện.+ Dạng toán 2. Phép đối xứng qua phương diện phẳng với sự bằng nhau của các khối nhiều diện.+ Dạng toán 3. Phép vị tự cùng sự đồng dạng của các khối đa diện. Những khối nhiều diện đều.+ Dạng toán 4. Thể tích của khối đa diện.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I.Chương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN. + Dạng toán 1. Khía cạnh cầu, khối cầu.+ Dạng toán 2. Quan niệm về phương diện tròn xoay.+ Dạng toán 3. Mặt trụ, hình trụ với khối trụ.+ Dạng toán 4. Mặt nón, hình nón cùng khối nón.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II.Chương III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ vào KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Tỉnh Nào Sau Đây Không Thuộc Đông Bắc ? Tỉnh Nào Sau Đây Không Thuộc Đông Bắc

+ Dạng toán 1. Hệ toạ độ trong ko gian.+ Dạng toán 2. Phương trình mặt phẳng.+ Dạng toán 3. Phương trình mặt đường thẳng.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương III.

tải tài liệu