Đề soát sổ giữa kì 1 vật lý 11 năm 2021 - 2022 có 4 đề thi giữa kì 1 bao gồm ma trận đề thi kèm theo câu trả lời giải đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 11 giữa kì 1


Họ cùng tên : ……………………. .

Lớp: 11B….

MA TRẬN BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 LỚP 11

Môn : vật Lí - Thời gian: 45 phút


I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA

Kiểm tra mức độ đạt chuẩn KTKN trong chương trình môn vật dụng lí lớp 11 sau khoản thời gian HS học xong chương I, II ( cụ thể ở form ma trận)

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: kiểm soát 1 tiết, TNKQ, 10 câu TN – 2 câu từ luận. HS làm bài trên lớp.

a) Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung triển lẵm chương trình

Nội dung

Tổng số tiết

Lí thuyết

Số huyết thực

Trọng số

LT

VD

LT

VD

Chương I: Điện tích - Điện trường

11

7

4,9

6,1

20,4

25,4

Chương II: mẫu điện ko đổi

13

6

4,2

8,8

17,5

36,7

Tổng

24

13

9,1

14,9

37,9

62,1

b) Tính số câu hỏi và điểm số cho những cấp độ


Cấp độ

Nội dung (chủ đề)

Trọng số

Số lượng câu

(chuẩn đề nghị kiểm tra)

Điểm số

Cấp độ 1,2

Chương I: Điện tích - Điện trường

20,4

6,1≈ 6

2

Chương II: dòng điện không đổi

17,5

5,3≈ 5

1,6

Cấp độ 3, 4

Chương I: Điện tích - Điện trường

25,4

7,6 ≈ 8

2,7

Chương II: chiếc điện ko đổi

36,7

11≈ 11

3,7

Tổng

100

30

10


Đề soát sổ giữa kì 1 môn đồ gia dụng lý 11

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Đặt một năng lượng điện dương, khối lượng nhỏ vào một năng lượng điện trường phần đa rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ đưa động:

A. Vuông góc với con đường sức điện trưường.

B. Theo một hành trình bất kỳ.

C. Ngược chiều con đường sức điện trường.

D. Dọc từ chiều của đường sức điện trường.

Câu 2. Phát biểu nào sau đó là không đúng?

A. êlectron không thể chuyển động từ đồ này sang thiết bị khác.

B. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1. 10-31(kg).

C. Nguyên tử hoàn toàn có thể mất hoặc dìm thêm êlectron để đổi mới ion.

D. Phân tử êlectron là hạt gồm mang năng lượng điện âm, có độ to 1,6. 10-19(C).

Câu 3. cỗ nguồn điện bao gồm n nguồn giống như nhau (E, r) được mắc nối tiếp, suất điện động và năng lượng điện trở trong của cục nguồn được khẳng định bởi

A. Eb = E , rb = nr

B.

*

C. Eb = nE , rb = r

D. Eb = nE , rb = nr

Câu 4. Công của chiếc điện có đơn vị chức năng là:

A. J/s

B. KWh

C. W

D. KVA

Câu 5. Đơn vị nào sau đây không đề xuất là đơn vị chức năng của cường độ dòng điện?

A. Ampe (A)

C. Giây trên Culông (s/C)

B. Culông bên trên giây (C/s)

D. Vôn bên trên ôm (V/)

Câu 6. Một điện tích điểm Q = 3. 10-8 C tạo ra một cường độ điện trường là 3. 105 V/m trên một điểm biện pháp nó một khoảng

A. 1 cm

B. 2cm

C. 3cm

D. 4cm

Câu 7. Hãy chỉ ra rằng biểu thức của định luật pháp Junlenxơ

A. Q = I2Rt

C. Q = U2Rt2

B. Q = UI2t

D. Q = U2Rt

Câu 8. Một tụ điện tích được một lượng điện tích là 10. 10-4 C. Lúc đặt vào nhì đầu phiên bản tụ một hiệu điện nạm 20V. Điện dung của tụ điện là:

A. 5mF

B. 50mF

C. 5nF

D. 50nF

Câu 9. Cho hiệu điện ráng UAB = 200V. Một năng lượng điện q = 10-7C di chuyển từ điểm A đến điểm B. Tích điện mà điện tích thu được khi di chuyển là bao nhiêu?

A. 2. 10-5J

B. 20. 10-5 J

C. 2. 105 J

D. 20. 105 J

Câu 10. Trên nhãn của 1 bàn là điện có ghi : 220V- 1100W. Nếu cần sử dụng bàn là trên sinh sống hiệu điện thay 220V vào 10 phút thì bàn là tiêu thụ một lượng điện năng là:

A. 660J

B. 6600J

C. 66000J

D. 660000J

II. Phần tự luận (5điểm) (Làm bài bác tự luận ra giấy đánh giá và kẹp vào)

Câu 1(2,5đ): Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mỗi nguồn tất cả suất điện cồn 5V, năng lượng điện trở trong 1W.

Các năng lượng điện trở R1 = 6W, R2 = R3 = 4W.

a/ xác định điện trở mạch ngoài?

b/ Tính cường độ mẫu điện mạch chính? Hiệu điện nỗ lực mạch ngoài?

c/ Tính năng suất tiêu thụ của mạch quanh đó và của bộ nguồn? Hiệu suất

của bộ nguồn?

d/ Tính năng lượng điện năng tiêu thụ của cục nguồn trong thời hạn 5 phút?

Câu 2 (2,5đ). Hai điện tích điểm q1 = -10-6C và q2 = 10-6C để tại hai điểm A với B bí quyết nhau 40cm vào chân không.

a) Tính lực can dự giữa hai điện tích.

Xem thêm: Những Nhân Tố Chủ Yếu Nào Đã Làm Cho Thời Tiết Khí Hậu Nước Ta Đa Dạng Và Thất Thường

b) Tính cường độ điện ngôi trường tổng vừa lòng tại điểm N phương pháp A 20cm và giải pháp B 60cm. .

c) Đặt tại N một năng lượng điện q3= 10-6 Tính lực điện tác dụng lên q3.

Đáp án đề soát sổ giữa kì 1 môn đồ vật lý 11

I. Trắc nghiệm khả quan (5 điểm)
Câu123456789

10