" class="title-header">Trật từ bỏ đúng về đường đi của máu trong hệ tuần trả hở là A. Tim → Động mạch→ khoang cơ thể→ thảo luận chất cùng với tế bào→ hỗn hợp máu - dịch mô→ tĩnh mạch→ tim B.


Bạn đang xem: Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là

*

10 điểm

NguyenChiHieu


Trật từ bỏ đúng về lối đi của máu trong hệ tuần trả hở làA. Tim → Động mạch→ vùng cơ thể→ thảo luận chất cùng với tế bào→ hỗn hợp máu - dịch mô→ tĩnh mạch→ timB. Tim→ hễ mạch→ bàn bạc chất cùng với tế bào→ các thành phần hỗn hợp máu→ dịch mô→ khoang cơ thể→ tĩnh mạch→ timC. Tim→ động mạch→ các thành phần hỗn hợp máu - dịch mô→ khoang khung hình → thảo luận chất với tế bào→ tĩnh mạch→ timD. Tim→ rượu cồn mạch→ vùng cơ thể→ các thành phần hỗn hợp máu - dịch mô→ thảo luận chất cùng với tế bào → tĩnh mạch→ tim
*

*

*

*Xem thêm: " Take Priority Over Là Gì Mới Nhất 2022, Top 20 Take Priority Over Là Gì Mới Nhất 2022

Đáp án: D. Tim→ hễ mạch→ vùng cơ thể→ các thành phần hỗn hợp máu - dịch mô→ thảo luận chất cùng với tế bào → tĩnh mạch→ timGiải thích:Tim → cồn mạch → khoang khung hình → các thành phần hỗn hợp máu-dịch mô → hiệp thương chất cùng với tế bào → tĩnh mạch → tim.