Trợ đụng từ trong giờ Anh rất thú vị bị nhầm lẫn với "ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU" nếu các bạn không hiểu rõ. Hãy để Anh ngữ Ms Hoa khiến cho bạn hiểu rõ rộng về từ một số loại này nhé.

Bạn đang xem: Trợ từ trong tiếng anh


 

*


I. KHÁI NIỆM TRỢ ĐỘNG TỪ (AUXILIARY VERBS)

1. Khái niệm

Trợ hễ từ (auxiliary verbs) được hiểu là một số trong những động từ rất có thể giúp những động từ không giống hình thành những thể nghi vấn, đậy định để nhấn mạnh hay hình thành một số thì (tenses) hay phương pháp (mood) làm sao đó

Có 12 trợ rượu cồn từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to).

Trong số 12 trợ rượu cồn từ nêu trên, gồm 9 rượu cồn từ còn được xếp vào một số loại Động từ bỏ khuyết thiếu thốn (Modal verbs). Đó là các động từ bỏ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare với used (to) nên đa số người dễ nhầm lẫn những khái niệm này.

2. Đặc tính thông thường của trợ động từ

Trợ hễ từ được thực hiện để sinh ra thể che định bằng phương pháp thêm NOT sau đụng từ.


He is here. --> He is not here.They would help us. --> They would not help us.

Trợ cồn từ được thực hiện để xuất hiện thể nghi ngại bằng đảo ngữ (inversion).


He is here. --> Is he here?

Trợ cồn từ được sử dụng để hình thành Câu hỏi đuôi (Tag-question) bằng cách dùng lại chủ yếu động tự ấy.


They were there, weren"t they?

Trợ cồn từ được thực hiện để hình thành Câu trả lời ngắn (short answer) bằng phương pháp dùng lại chủ yếu động trường đoản cú ấy.


It will take hours to vày this work.Yes, it will. (No, it won"t)

Trợ hễ từ được sử dụng lại vào loại Câu tỉnh giấc lược (elliptical sentences).


They will spend their holidays in Spain. Will you? (= Will you spend your holiday in Spain?)


II. CÁCH SỬ DỤNG TRỢ ĐỘNG TỪ

1. Một vài câu áp dụng trợ rượu cồn từ

Câu lấp định dùng trợ động từ

Trợ động từ rất có thể hình thành câu đậy định, bạn có thể thêm not vào sau cùng trợ rượu cồn từ, trước hễ từ chính:

Anna will leave now. => Anna will not leave now.She can swim => She can not swim.

Chú ý khi viết tắt:

Stt

Viết thường

Viết tắt

1

will not

won’t

2

must not

musn’t

3

would not

wouldn’t

4

could not

couldn’t

5

can not

can’t

Câu nghi vấn dùng trợ hễ từ

Bạn rất có thể hình thành câu hỏi bằng phương pháp đặt trợ đụng từ sinh sống đầu câu (trên chủ ngữ):

Anna will leave now. =>Will she leave now?

Xin nhắc lại, trợ rượu cồn từ hình thái luôn đi với dạng thức nguyên thể không tồn tại to của hễ từ. Vị vậy, sau trợ rượu cồn từ hình thái không bao giờ có các dạng , , xuất xắc thời thừa khứ của động từ. Chỉ bao gồm hai cách sử dụng trợ đụng từ hình thái:

(1) modal + : would be, can go, will have, must see, …(2) modal + have + : could have gone, would have been,..

Tất nhiên trong giải pháp (2), từ bỏ have đó là động trường đoản cú nguyên thể không có to; ko được sửa chữa nó bằng has tuyệt had.

2. Một trong những trợ cồn từ hay gặp

Trợ rượu cồn từ “BE”

a. "BE" được sử dụng làm trợ động từ nhằm hình thành những thì tiếp diễn và thể bị động

Ví dụ:

He was washing clothes when we came. 

 b. "BE" là 1 trong loại cồn từ chưa đầy đủ. Vì vậy luôn yên cầu phải có một té ngữ từ để kết thúc ý nghĩa của câu

Ví dụ:

Her dinner is ready. Her father was a famous man. 

c. Khi được áp dụng như một cồn từ hoàn chỉnh, "BE" tức là hiện hữu, tồn tại

Ví dụ:

I think, therefore I am.d. "BE TO" dùng làm diễn tả

- Một sự thu xếp, sắp xếp (arrangement)

Ví dụ:

The wedding is lớn take place on Sunday. 

- Một mệnh lệnh, một yêu thương cầu

Ví dụ:

You are to see the teacher at 4 o’clock. 

- Tính chất tương lai giữa những trường hòa hợp cần biểu đạt tương lai trong quá khứ (Future in the Past)

Ví dụ:

My daughter & her husband were to lớn come & see us this weekend, but they couldn’t come. e. "DO BE" là một vẻ ngoài nhấn mạnh, làm tăng ý nghĩa sâu sắc tình cảm của hành động hay làm cho câu nó có chân thành và ý nghĩa thuyết phục hơn

Ví dụ

Do be careful when you cross the road. 

f. Một vài thành ngữ cùng với "BE" 

Thành ngữ

Ví dụ

be able to: bao gồm thể, bao gồm khả năng

I am not able to lớn guarantee the results.

be about to: sắp tới sửa

The plane is about to take off

be apt to: có khiếu, nhanh trí về

He’s apt lớn ask awkward questions

be bound to: tốt nhất định, bao gồm khuynh hướng

Prices are bound to go up this autumn

be certain to: cứng cáp chắn

The match is certain lớn start on time

be due to: vì, vày bởi, ắt hẳn, tốt nhất định

He’s due to lớn arrive at any moment.

be going to: định sẽ

We’re going to lớn need more staff here

be liable to: có khả năng sẽ

This machine is liable lớn break down

be sure to: chắn chắn, kết thúc khoát là

He’s sure to lớn be waiting outside.

be likely to: dường như như là

They’re likely to lớn win by several goals.

be meant to: ý hy vọng nói là

Are you meant lớn work overtime?

be supposed to: coi là, có trách nhiệm là

We’re not supposed lớn smoke in here

Trợ động từ HAVE

a. HAVE được sử dụng làm trợ hễ từ để tạo các thì hoàn thành

Ví dụ:

I have answered her questions. Has she finished his dinner? 

b. Khi được dùng như một động từ chủ yếu trong câu, HAVE tức là sở hữu. Với ý nghĩa này, vào văn nói cùng trong nhiều cấu trúc văn viết, got được thêm vào với have nhưng mà không làm tăng thêm ý nghĩa.

Ví dụ

The woman has (got) a car.How many children have she (got)?

c. Khi dùng với nghĩa khác rộng là sở hữu, HAVE có các vẻ ngoài phủ định, nghi vấn... Như các động từ thường thì khác. Lúc ấy HAVE cũng không cần sử dụng với got sinh hoạt phía sau.

Ví dụ

Did you have a letter from home? (= receive)I don’t have much difficulty with English grammar (= find, experience) => cùng với cách sử dụng này "HAVE" thường diễn tả một hành vi có tính chất của một thói quen, một sự lặp đi lặp lại nhiều lần. Hãy so sánh hai câu sau:

Ví dụ:

He has a walk in the garden.He walks in the garden.D. HAVE rất có thể được dùng trong thể nguyên nhân. Bao hàm 2 cấu trúc:

- Active: S + (have) + O1 + V + O2- Passive: S + (have) + O2 + past participle (by O1)

Ví dụ:

They had Lana clean the floor.We have just had our house painted.Why don’t you have your hair cut?=> Trong phần nhiều các trường hòa hợp này HAVE có thể được thay thế sửa chữa bởi "get"

Ví dụ:

Why don’t you get your hair cut? They got the floor cleaned. 

e. HAVE to lớn (phải, đề xuất phải) dùng diển tả một sự đề xuất thiết, sự cưỡng bách, bắt buộc. Trường vừa lòng này "have" cũng rất có thể dùng với got làm việc phía sau

Ví dụ

I missed the bus, so I had to lớn walk lớn the office.You’ve got lớn work hard to lớn make a living.

f. HAVE TO được dùng thay cho MUST ở các thì mà MUST ko có.

Xem thêm: Số Đỉnh, Số Cạnh, Số Mặt Của 5 Khối Đa Diện Đều Là Gì, Số Đỉnh, Số Cạnh, Số Mặt Của 5 Khối Đa Diện Đều

Ví dụ:

You will have to leave for work early in the morning. We had to lớn answer all the questions in the examination. Trợ hễ từ DO

DO rất có thể là:

- Một đụng từ thường:

Ví dụ:

She does her work well. 

- Một trợ động từ.

+ khi dùng làm trợ rượu cồn từ, vị có những phương pháp sử dụng sau đây:

a. Dùng để làm hình thành thể lấp định cùng thể ngờ vực cho những động từ bỏ thường

Ví dụ

She doesn’t lượt thích swimming. Don’t sit on that chair! 

b. Dùng làm hình thành câu hỏi đuôi khi rượu cồn từ trong câu đó là một rượu cồn từ thường

Ví dụ:

We stayed in that hotel, didn’t we? John doesn"t clean the floor, does he? 

c. Dùng để tránh lập lại hễ từ thiết yếu khi cồn từ đó là một các loại động từ thường xuyên trong câu trả lời ngắn

Ví dụ:

He likes swimming. - So does she. Did we go khổng lồ London? - Yes, we did. 

d. Dùng để làm hình thành bề ngoài nhấn mạnh

Ví dụ

You did make me surprised. (Bạn làm tôi ngạc nhiên.)He does write his name on the board. (Anh ta viết tên bản thân lên bảng.)

Một số từ các loại khác rất có thể bạn quan lại tâm