D.khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

Bạn đang xem: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Lời giải:

Đáp án đúng:D.khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

Giải thích:

Áp dụng công thức định luật khúc xạ tia nắng n1sini = n2sin r→ lúc i tăng thì r cũng tăng.

Cùng đứng top lời giải search hiểu về hiện tượng khúc xạ ánh nắng qua nội dung bài bác viết dưới đây nhé.

I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường vào suốt này thanh lịch môi trường vào suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân làn giữa hai môi trường được gọi làhiện tượng khúc xạ ánh sáng

*
vào hiện tượng khúc xạ ánh sáng" width="407">

II. Định luật khúc xạ ánh sáng

*
trong hiện tượng khúc xạ tia nắng (ảnh 2)" width="430">

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới với pháp tuyến) và ở phía vị trí kia pháp tuyến so với tia tới.

- Với hai môi trường vào suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi:

Công thức:

*
vào hiện tượng khúc xạ ánh sáng (ảnh 3)" width="177">

Công thức của định luật khúc xạ ánh nắng viết dưới dạng đối xứng:

n1sini = n2sinr

III. Chiết suất của môi trường

a) Chiết suất tỉ đối

Tỉ số ko đổi

*
trong hiện tượng khúc xạ ánh nắng (ảnh 4)" width="54">

trong hiện tượng khúc xạ được gọi là chiết suất tỉ đối n21của môi trường (2) chứa tia khúc xạ đối với môi trường (1) chứa tia tới.

+ n21> 1 thì r

*
vào hiện tượng khúc xạ tia nắng (ảnh 5)" width="235">

+ n21 i: Tia khúc xạ bị lệch xa pháp tuyến hơn. Môi trường (2) chiết quang yếu môi trường (1).

*
vào hiện tượng khúc xạ tia nắng (ảnh 6)" width="244">

b) Chiết suất tuyệt đối

- Chiết suất tuyệt đối (thường gọi tắt là chiết suất) của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

+ Chiết suất của chân không là 1.

+ Chiết suất của bầu không khí gần bằng 1.

+ những môi trường trong suốt khác đều bao gồm chiết suất tuyệt đối lớn hơn 1.

- Hệ thức giữa chiết suất tỉ đối với chiết suất tuyệt đối:

*
trong hiện tượng khúc xạ ánh nắng (ảnh 7)" width="103">

Trong đó:

n1là chiết suất tuyệt đối của môi trường (2)

n2là chiết suất tuyệt đối của môi trường (1)

Chú ý:

- Hệ thức giữa chiết suất tỉ đối cùng vận tốc truyền ánh sáng trong những môi trường:

*
trong hiện tượng khúc xạ ánh nắng (ảnh 8)" width="150">

- Chiết suất của một môi trường: n = v/c

Trong đó:

+ c = 3.108m/s là vận tốc ánh nắng trong chân không.

+ v là vận tốc tia nắng trong môi trường bao gồm chiết suất n.

- Biểu thức khác của định luật khúc xạ ánh sáng:

n1sini = n2sinr

+ Trường hợp i với r nhỏ hơn 10othì: sini ≈ i; sinr ≈ r

Ta có: n1i = n2r

+ Trường hợp i = 0o, r = 0othì tia sáng sủa đi vuông góc với mặt phân làn (không xảy ra hiện tượng khúc xạ).

Xem thêm: Số Phận Những Đứa Trẻ '' Dạt Nhà Là Gì Mới Nhất 2022

III. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng

Ánh sáng truyền đi theo đường như thế nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó:

*
trong hiện tượng khúc xạ ánh nắng (ảnh 9)" width="115">
*
vào hiện tượng khúc xạ ánh nắng (ảnh 10)" width="506">
*
vào hiện tượng khúc xạ tia nắng (ảnh 11)" width="507">

Chú ý: Tính thuận nghịch cũng biểu hiện ở sự truyền thẳng với sự phản xạ.

IV. Liên hệ thực tế

*
vào hiện tượng khúc xạ ánh sáng (ảnh 12)" width="433">

Vị trí thật của những vật ở trong nước thấp hơn vị trí mà mắt ta quan sát thấy

*
trong hiện tượng khúc xạ tia nắng (ảnh 13)" width="678">

chú ý xuống cốc nước, ta thấy ống hút như bị gãy khúc tại mặt nước và đáy cốc dường như cao lên