- Mạch xê dịch LC bao gồm một tụ điện gồm điện dung C cùng cuộn cảm bao gồm độ từ bỏ cảm L tạo thành mạch kín, gọi là mạch dao động hay form dao động.
Bạn đang xem: Trong mạch dao động lc

*

Điện tích bên trên tụ điện dao động điều hòa cùng với tần số góc ω gồm biểu thức: (q m = m Q_0cosleft( omega t + varphi ight))Dòng điện tức thời qua cuộn cảm tất cả biểu thức: (i = q' = - omega Q_0sin(omega t + varphi ) = I_0cos(omega t + varphi + dfracpi 2)) Điện áp thân hai đầu tụ điện tất cả biểu thức: (u = dfracqC = dfracQ_0C mcos(omega mt + varphi m) = mU_0 mcos(omega mt + varphi m))

- các đại lượng đặc thù riêng đến mạch xấp xỉ LC:

(omega = dfrac1sqrt LC , m f = dfrac12pi sqrt LC , m T = 2pi sqrt LC )

- Mối tương tác giữa những giá trị cực đại:

(I_0 = omega Q_0 = dfracQ_0sqrt LC ) , (U_0 = dfracQ_0C = dfracI_0omega C = omega LI_0 = I_0sqrt dfracLC )

- biến thiên của điện cùng từ trường vào mạch LC được call là xê dịch điện từ. Nếu không có tác đụng về điện hoặc trường đoản cú với phía bên ngoài thì được điện thoại tư vấn là giao động điện từ tự do.


2. Năng lượng điện từ trong mạch dao động

- năng lượng điện trường tập trung ở vào tụ điện: (W_d = dfrac12Cu^2 = dfrac12qu = dfracq^22C = dfracQ_0^22C mco ms^2(omega t + varphi ))

- năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm: (W_t = dfrac12Li^2 = dfracQ_0^22Csin ^2left( omega t + varphi ight))

- Trong quy trình dao động của mạch, tích điện từ và năng lượng điện trường luôn chuyển hóa cho nhau, nhưng lại tổng năng lượng điện từ bỏ là ko đổi.


*

II - CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Dạng 1: khẳng định chu kì, tần số của mạch dao động

- Tần số góc: (omega = dfrac1sqrt LC m o T = 2pi sqrt LC ; m f = dfrac12pi sqrt LC )

Lập tỉ số, ta có: (dfracT_1T_2 = dfracf_2f_1 = dfracomega _1omega _2 = sqrt dfracL_2L_1 .sqrt dfracC_2C_1 )(omega _0 = dfrac1sqrt LC = dfracI_0Q_0, m o mT = 2pi dfracQ_0I_0, m f = dfracI_02pi Q_0)

- câu hỏi ghép tụ điện nối liền và tuy vậy song

Mạch tất cả L cùng C1 bao gồm tần số f1 - Mạch có L cùng C2 gồm tần số f2


*

*Xem thêm: 37 Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Tự Trọng Hay Nhất 2021, Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Nói Về Lòng Tự Trọng

2. Dạng 2: khẳng định I0, Q0, U0, u, i

- tự phương trình dao động: (q = Q_0cosleft( omega t + varphi ight),i = q' = - omega Q_0sin(omega t + varphi ) = I_0cos(omega t + varphi + dfracpi 2))

(u = dfracqC = dfracQ_0C mcos(omega mt + varphi m) = mU_0 mcos(omega mt + varphi m))

=> Mối contact giữa các đại lượng:

(I_0 = omega Q_0 = dfracQ_0sqrt LC ) , (U_0 = dfracQ_0C = dfracI_0omega C = omega LI_0 = I_0sqrt dfracLC )

- Điện áp tức thời:

Cách 1: thay vào phương trình: (u = dfracqC = dfracQ_0C mcos(omega mt + varphi m) = mU_0 mcos(omega mt + varphi m))Cách 2: (u^2 = U_0^2 - dfracLCi^2 = dfracLC(I_0^2 - i^2))

- Dòng năng lượng điện tức thời:

Cách 1: thế vào phương trình:(i = q = - omega Q_0sin(omega t + varphi ) = I_0cos(omega t + varphi + dfracpi 2))Cách 2: (i^2 = I_0^2 - dfracCLu^2 = dfracCL(U_0^2 - u^2))

- Điện tích tức thời:

Cách 1: nuốm vào phương trình: (q = Q_0cosleft( omega t + varphi ight))Cách 2: (q^2 = (Cu)^2 = Q_0^2 - dfraci^2omega ^2 = dfrac1omega ^2(I_0^2 - i^2))