toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong thử nghiệm I-âng về giao quẹt ánh sáng khoảng cách giữa nhì khe là a=2mm, khoảng cách từ hai khe cho màn là D=2m, ánh sáng 1-1 sắc tất cả bước sóng λ = 0 , 64 μm . Vân sáng sản phẩm công nghệ 3 bí quyết vân sáng sủa trung chổ chính giữa một khoảng

A.

Bạn đang xem: Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 2mm

1,20 mm.

B.1,66 mm.

C. 1,92 mm.

D.6,48 mm.


*

Chọn lời giải C.

*


Trong thí điểm Y-âng về giao sứt ánh sáng, khoảng cách giữa nhị khe là 0,5 mm, khoảng cách từ phương diện phẳng đựng hai khe cho màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm bao gồm bước sóng 0,5 μm. Vùng giao sứt trên màn rộng lớn 26 mm (vân trung chổ chính giữa ở chính giữa). Số vân sáng là

A.15.

B.17.

C.13.

D.11.


Trong phân tách Y-âng về giao thoa với ánh sáng đối chọi sắc, khoảng cách giữa nhì khe là 1 trong mm, khoảng cách từ mặt phẳng cất hai khe cho màn là 2m. Trong hệ vân bên trên màn, vân sáng bậc 3 bí quyết vân trung trọng tâm 2,4 mm. Cách sóng của ánh sáng 1-1 sắc dùng trong thể nghiệm là

A.0,5 μm.

B.0,7 μm.

C.0,4 μm.

D.0,6 μm.


Trong thí nghiệm Young về giao trét ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ nhị khe đến màn là 2 m, ánh sáng 1-1 sắc sử dụng trong thí nghiệm bao gồm bước sóng trong vòng từ 0,4 μ mđến 0,76 μ m. Trên vị trí cách vân sáng trung trung ương 1,56 mm là 1 trong vân sáng. Bước sóng của tia nắng dùng trong xem sét là

A. λ = 0 , 42 μm

B. λ = 0 , 62 μm

C. λ = 0 , 52 μm

D. λ = 0 , 72 μm


Tiến hành thể nghiệm Y – âng về giao thoa tia nắng với mối cung cấp sáng đơn sắc gồm bước sóng 0,5 μm , khoảng cách giữa nhị khe sáng là 1 mm và khoảng cách từ màn mang đến hai khe là 1,5m. Vân sáng bậc 3 cách vân sáng sủa trung tâm một khoảng

A. 2 mm

B.2,25 mm

C. 9 mm

D.7,5 mm


Trong phân tách Y-âng về giao quẹt ánh sáng, khoảng cách giữa nhì khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng đựng hai khe đến màn quan gần cạnh là 2m. Nguồn phát ánh nắng gồm các bức xạ đối chọi sắc tất cả bước sóng trong tầm từ 0,40 μm mang lại 0,76 μm. Bên trên màn, trên điểm bí quyết vân trung trung tâm 3,3 mm bao gồm bao nhiêu bức xạ cho vân tối?

A. 5 sự phản xạ

B. 6 bức xạ

C. 3 bức xạ

D. 4 bức xạ


Trong nghiên cứu Y−âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa nhị khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng cất hai khe đến màn quan gần cạnh là 2m. Nguồn phát tia nắng gồm những bức xạ đơn sắc có bước sóng trong tầm từ 0,40 μm đến 0,76 μm. Bên trên màn, tại điểm giải pháp vân trung trung ương 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?

A. 4 bức xạ.

B. 6 bức xạ.

C. 3 bức xạ.

D. 5 bức xạ.


Trong thể nghiệm Y-âng về giao sứt ánh sáng, với khoảng cách hai khe a = 1 m m , khoảng cách hai khe cho màn D = 2 m thì khoảng chừng vân giao quẹt là i = 1 , 1 m m , bước sóng của ánh sáng đối kháng sắc chiếu cho hai khe là

A.0,55 μm.

B.0,2 m.

C.0.55 mm.

D.1,1 mm.


Trong xem sét Y-âng về giao trét ánh sáng solo sắc, khoảng cách giữa nhị khe là một trong mm, khoảng cách từ khía cạnh phẳng chứa hai khe mang lại màn là 2 m. Vào hệ vân trên màn, vân sáng sủa bậc 3 phương pháp vân trung trọng điểm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

A. 0 , 5 μm

B. 0 , 7 μm

C.

Xem thêm: Giá Trị Lượng Giác Của Các Cung Có Liên Quan Đặc Biệt, Cực Hay, Chi Tiết

0 , 4 μm

D. 0 , 6 μm


Trong nghiên cứu Y–âng về giao bôi ánh sáng, khoảng cách giữa nhị khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe mang lại màn quan ngay cạnh là 2m. Mối cung cấp phát tia nắng gồm các bức xạ đối chọi sắc bao gồm bước sóng trong khoảng từ 0,40 cđến 0,76 μm. Bên trên màn, tại điểm phương pháp vân trung trọng tâm 3,3 mm gồm bao nhiêu phản xạ cho vân tối?