Đặt xác suất đồng vị(^10B) = x (%), thì % đồng vị(^11B) = 100 – x (%)

Ta có: A = (frac10x + 11(100 - x)100 = 10,81)

→ x = 19%

→ tỷ lệ đồng vị (^10B) là 19%;

Phần trăm đồng vị (^11B) là 81%

Phần trăm trọng lượng của (^11B) trong H3BO3 là:

%(m_^11B) = (frac11.81100.(3.1 + 10,81 + 16.3)) .100 = 14,42%
Bạn đang xem: Trong tự nhiên bo có 2 đồng vị

Trong tự nhiên và thoải mái clo bao gồm hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, sót lại là 35Cl (Cl có số hiệu nguyên tử là 17).

Thành phần % theo cân nặng của 37Cl vào HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):


Một nhân tố R gồm 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số những hạt cơ phiên bản (n, p, e) trong 3 đồng vị bằng 129, số nơtron đồng vị X hơn đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z có số proton bằng số nơtron. Số khối của X, Y, Z lần lượt là


Trong tự nhiên clo gồm 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của clo là 35,5. Thành phần % khối lượng của 37Cl vào KClO3 là (Cho: K = 39, O = 16)


Trong thoải mái và tự nhiên clo gồm hai đồng vị bền là 35Cl cùng 37Cl trong các số ấy 35Cl chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm cân nặng 37Cl trong HClOn là 13,09%. Quý hiếm của n là


Trong tự nhiên và thoải mái nguyên tố Bo bao gồm hai đồng vị bền là 11B với 10B. Biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của Bo là 10,81. Vừa phải cứ bao gồm 1539 nguyên tử 10B thì sẽ có tương ứng bao nhiêu nguyên tử 11B ?


Một lít khí hiđro nhiều đơteri (12H) ở đk tiêu chuẩn có cân nặng 0,10 gam. Cho rằng hiđro chỉ tất cả hai đồng vị là 1H cùng 2H. Phần trăm khối lượng nguyên tử 1H trong một số loại khí hiđro bên trên là


*

khối lượng NTKTB của Bo là 10,812. Bo gồm hai đồng vị là 10B cùng 11B. A) Tìm phần trăm về số nguyên tử của mỗi đồng vịb) mỗi một khi xó 94 nguyên tử 10B thì gồm bao nhiêu nguyên tử 11B*

*

Nguyên tử Mg có bố đồng vị ứng 24Mg, 25Mg, 26Mg cùng với thành phần xác suất trong thoải mái và tự nhiên lần lượt là78,6%; 10,1%; 11,3%a) Tính nguyên tử khối vừa đủ của Mgb) mang sử Mg gồm 50 nguyên tử 25Mg, thì số nguyên tử của hai đồng vị còn sót lại là bao nhiêu ?
Xem thêm: Hình Ảnh Người Thứ 3 Trong Tình Yêu Anime, Hình Ảnh Tình Yêu Người Thứ 3