Độ dài mặt đường trung tuyến đường ứng với cạnh huyền của tam giác vuông có các cạnh góc vuông bởi $6,cm$ , $8,cm$ là:

Phương pháp giải

Bước 1: Áp dụng định lý Pytago nhằm tính độ nhiều năm cạnh huyền.Bạn sẽ xem: Đường trung tuyến đường ứng cùng với cạnh huyền

Bước 2: Sử dụng đặc thù trong tam giác vuông con đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền nhằm tính độ dài mặt đường trung tuyến.
Bạn đang xem: Trung tuyến ứng với cạnh huyền

*

Áp dụng định lý Pytago cho tam giác $ABC$ vuông trên $A$ ta có:

$BC^2 = AC^2 + AB^2$ giỏi $BC^2 = 6^2 + 8^2$( Rightarrow )$BC^2 = 100$ . Suy ra $BC = 10,left( cm ight)$

Do $AH$ là mặt đường trung tuyến đường ứng với cạnh huyền $BC$ nên

$AH = BC:2 = 10:2 = 5left( cm ight)$

Đáp án đề xuất chọn là: c


*

*

*Xem thêm: Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Miền Bắc Ngày 10 Tháng 8 /2021, Dự Đoán Xsmb Ngày 10/8/2021

*

Cho tam giác $ABC,$ mặt đường cao $AH$ . Gọi $I$ là trung điểm của $AC,E$ là vấn đề đối xứng với $H$ qua $I$. Tứ giác $AECH$ là hình gì?

Cho tứ giác (ABCD), lấy (M,N,P,Q) thứu tự là trung điểm của những cạnh (AB,BC,CD,DA.) Tứ giác (ABCD) cần có điều kiện gì để (MNPQ) là hình chữ nhật.

Độ dài mặt đường trung tuyến đường ứng với cạnh huyền của tam giác vuông có những cạnh góc vuông bởi $6,cm$ , $8,cm$ là:

Cho tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$ , $AC = 6,cm$ , điểm $M$ ở trong cạnh $BC$ . Gọi $D,E$ theo sản phẩm công nghệ tự là các chân đường vuông góc kẻ tự $M$ đến $AB,AC$. Chu vi của tứ giác $ADME$ bằng:

Cho tam giác (ABC) với bố trung tuyến đường (AI,BD,CE) đồng quy tại (G.) (M) và (N) theo lần lượt là trung điểm của (GC) với (GB.)

Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = a, BC = b(a>b).$ những phân giác trong của những góc $A, B, C, D$ tạo thành tứ giác $MNPQ.$

Cho tam giác (ABC) vuông trên (A,) điểm (M) ở trong cạnh huyền (BC.) điện thoại tư vấn (D,E) lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ (M) đến (AB,AC.)

Cho hình chữ nhật $ABCD$ gồm (AB = a;,AD = b) . Mang đến $M$ , $N$ , $P$ , $Q$ là những đỉnh của tứ giác $MNPQ$ cùng lần lượt thuộc các cạnh $AB$ , $BC$ ,$CD,DA$ . Tìm giá bán trị nhỏ dại nhất của chu vi tứ giác $MNPQ$ .