Trường Đại học đề nghị Thơ đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh năm 2022 cùng với tổng 7.560 chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ đại học chính quy và những chương trình đào tạo quality cao.

Bạn đang xem: Trường đại học sư phạm cần thơ

GIỚI THIỆU CHUNG

ctu.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1, các ngành tuyển sinh

Các ngành đào tạo và huấn luyện trường Đại học nên Thơ tuyển sinh vào năm 2022 như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ
Mã ngành: 7140202Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, C01, D01, D03
Ngành giáo dục Công dânMã ngành: 7140204Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7140206Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: T00, T01, T06
Ngành Sư phạm Toán họcMã ngành: 7140209Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B08, D07
Ngành Sư phạm Tin họcMã ngành: 7140210Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Sư phạm vật lýMã ngành: 7140211Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, D29
Ngành Sư phạm Hóa họcMã ngành: 7140212Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D24
Ngành Sư phạm Sinh họcMã ngành: 7140213Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: B00, B08
Ngành Sư phạm Ngữ vănMã ngành: 7140217Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: C00, D14, D15
Ngành Sư phạm kế hoạch sửMã ngành: 7140218Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: C00, D14, D64
Ngành Sư phạm Địa lýMã ngành: 7140219Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: C00, C04, D15, D44
Mã ngành: 7140231Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: D01, D14, D15
Ngành Sư phạm giờ đồng hồ PhápMã ngành: 7140233Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D14, D64
Mã ngành: 7510401Chỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành Kỹ thuật trang bị liệuMã ngành: 7520309Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7510601Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01
Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứngMã ngành: 7510605Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7520103Các chuyên ngành:Cơ khí sản xuất máyCơ khí ô tôChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520114Chỉ tiêu: 70Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520216Chỉ tiêu: 70Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520207Chỉ tiêu: 70Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520201Chỉ tiêu: 70Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành Kỹ thuật cấp cho thoát nướcMã ngành: 7580213Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B08, D07
Mã ngành: 7580201Chỉ tiêu: 140Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Ngành chuyên môn xây dựng dự án công trình thủyMã ngành: 7580202Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7580205Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành bình yên thông tinMã ngành: 7480202Chỉ tiêu: 40Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành truyền thông đa phương tiệnMã ngành: 7320104Chỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7480101Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480106Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480102Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480103Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480104Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340302Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7810103Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340115Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340120Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 76201115Chỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7850102Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7380101Các siêng ngành:Luật hành chínhLuật mến mạiLuật tứ phápChỉ tiêu: 200Tổ đúng theo xét tuyển: A00, C00, D01, D03
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu: 170Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành công nghệ chế đổi thay thủy sảnMã ngành: 7540105Chỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành technology sau thu hoạchMã ngành: 7540104Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7620105Chỉ tiêu: 140Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7640101Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: B00, A02, D07, B08
Mã ngành: 7620110Các siêng ngành:Khoa học tập cây trồngNông nghiệp công nghệ caoChỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D07
Mã ngành: 7620109Chỉ tiêu: 100Tổ thích hợp xét tuyển: B00, B08, D07
Mã ngành: 7620112Chỉ tiêu: 160Tổ thích hợp xét tuyển: B00, B08, D07
Mã ngành: 7440301Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, D07
Mã ngành: 7850101Chỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7520320Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành công nghệ rau trái cây và cảnh quanMã ngành: 7620113Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành công nghệ đất (chuyên ngành làm chủ đất và technology phân bón)Mã ngành: 7620103Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7620301Chỉ tiêu: 220Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành căn bệnh học thủy sảnMã ngành: 7620302Chỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành quản lý thủy sảnMã ngành: 7620305Chỉ tiêu: 100Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành Thống kêMã ngành: 7460201Chỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7460112Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00
Mã ngành: 7520401Chỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, A02, C01
Mã ngành: 7440112Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, C02, D07
Mã ngành: 7720203Chỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, C02, D07
Mã ngành: 7420101Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7420203Chỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, B08
Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành Văn họcMã ngành: 7229030Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: C00, D01, D14, D15
Mã ngành: 7310630Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, D01, D14, D15
Mã ngành: 7220201Các siêng ngành:Ngôn ngữ AnhPhiên dịch – Biên dịch giờ AnhChỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: D01, D14, D15
Mã ngành: 7220203Chỉ tiêu: 40Tổ phù hợp xét tuyển: D01, D03, D14, D64
Mã ngành: 7320201Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D03, D29
Mã ngành: 7229001Chỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7310201Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7310301Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, C00, C19, D01
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)
Ngành technology sinh học tập (Chương trình tiên tiến)Mã ngành: 7420201TChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Nuôi trông thủy sản (Chương trình tiên tiến)Mã ngành: 7620301TChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành technology thực phẩm (Chất lượng cao)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Kỹ thuật gây ra (Chất lượng cao)Mã ngành: 7580201CChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao)Mã ngành: 7520201CChỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành công nghệ thông tin (Chất lượng cao)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Kỹ thuật phần mềm (CLC)Mã ngành: 7480103CChỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành quản lí trị marketing (CLC)Mã ngành: 7340101CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (CLC)Mã ngành: 7810103CChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Tài thiết yếu – ngân hàng (Chất lượng cao)Mã ngành: 7340201CChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao)Mã ngành: 7340120CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220201CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: D01, D14, D15

2, cách làm xét tuyển

Trường Đại học đề xuất Thơ tuyển chọn sinh đại học chính quy năm 2022 theo những phương thức xét tuyển chọn sau:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyểnPhương thức 2: Xét công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2022Phương thức 3: Xét học bạ THPTPhương thức 4: Xét học bạ thpt vào các ngành Sư phạmPhương thức 5: Tuyển lựa chọn vào chương trình tiên tiến và phát triển và chất lượng caoPhương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học bồi dưỡng kiến thức thủ tục 1: Xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển

Thực hiện tại theo quy định của cục GD&ĐT và trường Đại học nên Thơ. Xem cụ thể về thủ tục này trên đây.

Thời gian đk xét tuyển trực tiếp theo quy định của bộ GD&ĐT.

phương thức 2: Xét tuyển theo điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Hình thức xét tuyển:

Xét tuyển dựa vào tổng điểm thi của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển chọn theo ngành đăng ký.Ngành giáo dục đào tạo thể chất: quanh đó 2 môn thi văn hóa thuộc tổ hợp, sỹ tử phải đăng ký thi năng khiếu sở trường TDTT (Do ngôi trường Đại học cần Thơ tổ chức)

Lưu ý:

Không thực hiện điểm bảo giữ thi thpt năm 2021 về trướcKhông sử dụng điểm miễn thi môn ngoại ngữ và không nhân hệ số môn thiKhông xét học lực cùng hạnh kiểm thpt (kể cả những ngành sư phạm)

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60% tổng chỉ tiêu

Các ngành áp dụng: toàn bộ các ngành

Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào:

Theo giải pháp của trường Đại học buộc phải Thơ sau khoản thời gian có công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (và không tồn tại môn nào một điểm trở xuống theo thang điểm 10)Với ngành giáo dục và đào tạo thể chất: Điểm môn năng khiếu sở trường TDTT đề nghị >= 5.0 theo thang điểm 10

Cách tính điểm xét tuyển: ĐXT = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có) (ĐXT có tác dụng tròn cho hai chữ số thập phân, không nhân thông số môn thi)

Lệ phí đăng ký dự thi: 25.000 đồng/nguyện vọng

Hồ sơ và thời gian đăng cam kết xét tuyển: Theo quy định của cục GD&ĐT (dự con kiến tháng 4/2022). Thí sinh đăng ký với hồ sơ dự thi kì thi giỏi nghiẹp thpt năm 2022 tại những trường trung học phổ thông hoặc vị trí nhận hồ sơ do những Sở giáo dục đào tạo và Đào sản xuất quy định.

cách tiến hành 3: Xét học bạ THPT

Hình thức xét học tập bạ: Xét điểm TB môn 5 học kì (trừ HK2 lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển chọn ứng cùng với ngành đăng ký.

Cách tính điểm xét học tập bạ:

ĐXT = (Điểm M1 + Điểm m2 + Điểm M3) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

Điểm M1, M2, M3 là vấn đề mỗi môn 1, môn 2 cùng môn 3 thuộc tổ hợp xét tuyểnĐiểm M1, M2, M3 được xem theo cách làm chung sau:.

Điểm M = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12)/5

Các ngành đào tạo: Tất cả các ngành trừ nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên.

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển chọn ứng với ngành đk đạt 19.0 trở lên trên (không cùng điểm ưu tiên):

Tổng điểm 3 môn = Điểm M1 + Điểm m2 + Điểm M3 >= 19.5

Các bước đăng ký hồ sơ xét tuyển:

Bước 2: Sau khi đặt hàng online và chắc chắn rằng không còn chỉnh sửa, thí sinh gửi hồ sơ về ngôi trường bao gồm:

+) Phiếu đk xét tuyển chọn (được in từ hệ thống sau khi đk trực tuyến)

+) bản sao học tập bạ hoặc bạn dạng gốc giấy xác nhận kết quả học tập tập thpt (có đủ 5 học tập kì bắt buộc xét)

+) Thí sinh tốt nghiệp THPT từ thời điểm năm 2021 quay trở lại trước nên nộp phiên bản sao bằng giỏi nghiệp thpt hoặc bạn dạng gốc giấy bệnh nhận xuất sắc nghiệp trung học phổ thông tạm thời

+) Lệ phí đk xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng

Bước 3: gửi hồ sơ về trường Đại học nên Thơ theo một trong các vẻ ngoài sau:

+) hiệ tượng 2: Sử dụng thương mại & dịch vụ gửi hồ sơ xét tuyển chọn của Bưu năng lượng điện Việt Nam.

thủ tục 4: Xét học tập bạ trung học phổ thông vào ngành sư phạm

Chỉ tiêu: 40%

Các ngành xét tuyển: các ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển dựa theo điểm TB môn 6 học kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển. Điểm mỗi môn nhằm tính điểm xét tuyển được xem bằng TB cộng của điểm TB môn trong 6 học tập kỳ, làm tròn mang lại 2 chữ số thập phân.

Tính điểm môn xét học bạ với điểm xét tuyển:

Điểm môn = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12 + Điểm TB môn HK2 lớp 12)/6

Điểm xét học bạ = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

Riêng ngành Giáo dục thể chất, sỹ tử phải dự thi môn năng khiếu TDTT do Trường ĐHCT tổ chức thi để lấy điểm (thời gian thi thông báo sau).

Điều kiện xét tuyển:

Các ngành sư phạm khác: học tập lực lớp 12 một số loại GiỏiNgành giáo dục đào tạo thể chất: học tập lực năm lớp 12 các loại Khá trở lên. 02 trường hòa hợp sau chỉ yêu cầu học lực lớp 12 nhiều loại TB trở lên:

+ thí sinh là VĐV cấp 1, khiếu nại tướng, chuyển vận viên đã từng có lần đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ non sông và nước ngoài hoặc giải vô địch giang sơn và quốc tế.

+ có điểm thi môn năng khiếu TDTT (do ngôi trường ĐHCT tổ chức triển khai thi) từ bỏ 9,0 trở lên (theo thang điểm 10).

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

Phiếu ĐKXT theo chủng loại (đăng ký trực tuyến và in ra từ bỏ hệ thống)01 bản sao học tập bạ hoặc phiên bản gốc giấy chứng thực kết quả học tập tậpBằng giỏi nghiệp trung học phổ thông (với thí sinh đã giỏi nghiệp thpt trước đó)Thí sinh học tập lực trung bình đk vào ngành giáo dục và đào tạo thể chất: giả dụ là chuyển vận viên cấp cho 1, khiếu nại tướng, vận chuyển viên đã có lần đoạt huy chương trên Hội khỏe mạnh Phù Đổng, những giải trẻ quốc gia và thế giới hoặc giải vô địch non sông và thế giới thì nộp thêm bạn dạng photo giấy chứng nhận có tương quan đến kết quả trên.

Lệ tầm giá xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

Đăng ký trực con đường tại: http://xettuyen.ctu.edu.vn/

thủ tục 5: Xét tuyển vào chương trình tiên tiến và unique cao

Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển chọn thí sinh trúng tuyển và nhập học vào Đại học đề nghị Thơ năm 2022 mong muốn chuyển sang học ngành thuộc chương trình tiên tiến hoặc chương trình quality cao.

Đối tượng xét tuyển: thí sinh trúng tuyển đại học chính quy bất kỳ ngành nào theo cách thức 1, 2, 3

Điều kiện xét tuyển: có điểm 3 môn tương xứng với tổng hợp xét tuyển chọn theo ngành.

Hồ sơ đăng ký: sẽ được hướng dẫn ví dụ khi làm giấy tờ thủ tục nhập học.

cách thức 6: Xét tuyển trực tiếp vào học bồi dưỡng kiến thức

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức 1 thời gian trước khi học chương trình đại học chính quy.

Xem thêm: Ôn Tập Về Hình Học (Tiếp Theo Lớp 3), Toán 3 Trang 174+175

Ngành xét tuyển: tất cả các ngành trừ đội ngành sư phạm

Đối tượng xét tuyển: học viên các huyện nghèo, biên giới, hải đảo và người dân tộc thiểu số ít người, ví dụ như sau:

Thí sinh là người dân tộc thiểu số hết sức ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, si mê La, Cờ Lao, cha Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.Thí sinh bao gồm hộ khẩu thường xuyên trú từ bỏ 3 năm trở lên, học tập 3 năm và giỏi nghiệp thpt tại các huyện nghèo (học sinh học tập phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường xuyên trú), tính mang đến ngày nộp làm hồ sơ ĐKXT theo pháp luật tại nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 mon 12 năm 2008 của chính phủ nước nhà về Chương trình cung ứng giảm nghèo nhanh và bền bỉ đối cùng với 61 thị trấn nghèo và đưa ra quyết định số 275/QĐ-TTg ngày thứ 7 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về câu hỏi phê để mắt danh sách các huyện nghèo cùng huyện thoát nghèo tiến độ 2018-2020; thí sinh trăng tròn huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khoanh vùng Tây nam giới Bộ;

Điều khiếu nại ĐKXT:

Tốt nghiệp thpt năm 2022Thuộc một trong các những đối tượng nói trên

Quy định đào tạo:

Sau khi nhập học, thí sinh nên học chương trình bổ sung kiến thức 1 năm (các môn học bồi dưỡng: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh, Tin học)Phải đạt kết quả theo phương tiện của Hiệu trưởng ngôi trường ĐHCT new được vào học chấp thuận chương trình đh chính quy năm học tập 2022-2023 đúng với ngành bởi vì thí sinh đăng ký.

Hồ sơ đk xét tuyển: Nộp hồ sơ tại Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo theo quy định của bộ GD&ĐT

HỌC PHÍ

Học phí trường Đại học đề nghị Thơ năm 2022 dự kiến như sau:

Nhóm ngành Sư phạm: 13.200.000 đồng/năm học tập (sinh viên Sư phạm được đơn vị nước cung cấp 100% chi phí khóa học và làm việc phí)Nhóm ngành marketing và quản ngại lý: 13.200.000 đồng/năm học.Nhóm các ngành khoa học sự sống, công nghệ tự nhiên: 14.200.000 đồng/năm học.Nhóm các ngành Toán và thống kê, máy vi tính và technology thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, chế tạo và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y: 15.200.000 đồng/năm họcNhóm những ngành Nhân văn, khoa học xã hội với hành vi, báo chí và thông tin, thương mại & dịch vụ xã hội, du lịch, khách hàng sạn, thể thao thể thao, thương mại & dịch vụ vận tải, môi trường xung quanh và đảm bảo môi trường: 12.600.000 đồng/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết hơn tại: Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học buộc phải Thơ

Tên ngànhĐiểm chuẩn
201920202021
Giáo dục đái học21.2522.2524.5
Giáo dục Công dân22.52125.0
Giáo dục Thể chất18.2517.524.25
Sư phạm Toán học22.52425.5
Sư phạm Tin học18.2518.523.0
Sư phạm đồ lý21.7518.524.5
Sư phạm Hóa học22.2522.2525.75
Sư phạm Sinh học20.7518.523.75
Sư phạm Ngữ văn22.522.526.0
Sư phạm định kỳ sử22.751925.0
Sư phạm Địa lý22.522.2524.75
Sư phạm tiếng Anh23.523.7526.5
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp18.518.521.75
Ngôn ngữ Anh22.2524.526.5
Ngôn ngữ Pháp1718.526.5
Triết học19.252224.25
Văn học19.752224.75
Kinh tế20.7524.525.5
Chính trị học21.252425.5
Xã hội học21.252425.75
Việt nam học22.2524.525.5
Thông tin – thư viện16.518.522.75
Quản trị gớm doanh2225.2525.75
Marketing21.52526.25
Kinh doanh quốc tế22.2525.7526.5
Kinh doanh mến mại2124.7525.75
Tài chính – Ngân hàng2124.7525.75
Kế toán21.252525.5
Kiểm toán20.252425.25
Luật21.7524.525.5
Sinh học141519.0
Công nghệ sinh học172124.5
Sinh học ứng dụng141519.0
Hóa học15.251523.25
Khoa học tập môi trường141519.25
Toán ứng dụng141522.75
Khoa học vật dụng tính162125.0
Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu1516.524.0
Kỹ thuật phần mềm17.522.525.25
Hệ thống thông tin151924.25
Kỹ thuật trang bị tính1516.523.75
Công nghệ thông tin19.7524.2525.75
Công nghệ chuyên môn hóa học151924.0
Quản lý công nghiệp1822.524.75
Kỹ thuật cơ khí18.7523.2524.5
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử16.2521.524.25
Kỹ thuật điện162023.75
Kỹ thuật điện tử – viễn thông1516.523.0
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa1621.524.25
Kỹ thuật vật dụng liệu141524.0
Kỹ thuật môi trường141524.75
Vật lý kỹ thuật141524.5
Công nghệ thực phẩm19.523.524.25
Công nghệ sau thu hoạch141523.75
Công nghệ sản xuất thủy sản161723.0
Kỹ thuật xây dựng162124.25
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy141523.5
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông141518.0
Kỹ thuật tài nguyên nước1422.25
Khoa học tập đất141515.5
Chăn nuôi141521.0
Nông học151519.5
Khoa học cây trồng141519.25
Bảo vệ thực vật151621.75
Công nghệ rau trái cây và cảnh quan141515.0
Kinh tế nông nghiệp17.522.524.5
Phát triển nông thôn14
Nuôi trồng thủy sản151622.25
Bệnh học tập thủy sản141520.25
Quản lý thủy sản141521.5
Thú y19.522.2524.5
Hóa dược2125.25
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành2124.2525.0
Quản lý tài nguyên cùng môi trường151823.0
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên17.2521.524.0
Quản lý đất đai151823.0
Chương trình chất lượng cao
Ngôn ngữ Anh19.7520.525.0
Kinh doanh quốc tế19.252325.0
Tài chủ yếu – Ngân hàng152124.5
Công nghệ thông tin172024.0
Công nghệ nghệ thuật hóa học151616.75
Kỹ thuật xây dựng151520.75
Kỹ thuật điện151519.5
Công nghệ thực phẩm1515.2520.75
Chương trình tiên tiến
Công nghệ sinh học161619.5
Nuôi trồng thủy sản151515.0