Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích những mặt bên hoặc bởi chu vi lòng nhân với chiều cao.

Bạn đang xem: V lăng trụ

Sxq = 2p.h

p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bởi tổng các diện tích xung quanh và ăn mặc tích nhị đáy.

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích s đáy nhân với chiều cao

V = S. H

S: diện tích s đáyh: chiều cao

Khái niệm hình lăng trụ

Lăng kính được tạo do hai dưới mặt đáy song song và vỏ mặt bên.Bảng tính thực hiện phép tính trong hình lăng kính vuông đều.Lăng kính vuông có các mặt mặt vuông góc với mặt đáy.Lăng kính gần như là lăng kính mà dưới mặt đáy của nó có những cạnh dài bởi nhau.

Xem thêm: Cuộc Khai Thác Thuộc Địa Lần 1 Của Thực Dân Pháp

Các công thức

*
*

V – thể tíchA – diện tíchAd – diện tích đáyAxq – diện tích xung quanhh – đường caoa – những cạnhn – số cạnh

Bảng tính

Hãy giới thiệu 3 giá bán trị

n =
a =
h =

Làm tròn số thập phân


thể tích V =
diện tích A =
diện tích lòng Ad=
diện tích bao phủ Axq=

Chủ đề liên quan
*

Thể tích và ăn diện tích hình chóp
*

Thể tích và ăn diện tích hình cầu
*

Thể tích và ăn mặc tích hình nón
*

Thể tích và ăn mặc tích hình tròn trụ tròn
*

Thể tích và mặc tích hình hộp chữ nhật
Thể tích và ăn diện tích khối lập phương
Diện tích và chu viLũy thừa cùng khai cănPhương trìnhTrung bìnhThể tích và ăn mặc tíchHàm lượng giácLogaritNăng lượng cùng nhiên liệuChuyển đổi đơn vị chức năng đo
Chủ đề bắt đầu nhất


© 2022 slovenija-expo2000.com - Phép Tính Online
Máy tính online thực hiện các phép tính đơn giản đến nâng cao, thay đổi đơn vị đo, giải hệ phương trình, tính diện tích, khai căn, lũy thừa, hàm vị giác...