I. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI trong BẢNG TUẦN HOÀN

Trong bảng tuần hoàn, những nguyên tố kim loại có mặt ở:

Nhóm IA (trừ hidro), đội IIA, đội IIIA (trừ Bo) và 1 phần của các nhóm IVA, VA, VIA.Các đội B (từ IB đến VIIIB).Họ lantan cùng actini, được xếp riêng biệt thành 2 mặt hàng cuối bảng.

Bạn đang xem: Vị trí kim loại trong bảng tuần hoàn


II. CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

1. Cấu trúc nguyên tử

Nguyên tử của những nguyên tố kim loại thường tất cả 1, 2 hoặc 3 electron ở phần ngoài cùng. Ví dụ:

11Na: 1s22s22p63s1. 12Mg: 1s22s22p63s2. 13Al: 1s22s22p63s23p1.

Trong một chu kì, bán kính nguyên tử của nguyên tố sắt kẽm kim loại lớn với điện tích hạt dấn thì hỏ hơnhơn so với nguyên tử nguyên tố phi kim.

2. Cấu trúc tinh thể

Thủy ngân là sắt kẽm kim loại duy duy nhất tồn tại ngơi nghỉ thể lỏng ở điều kiện thường, còn những kim một số loại khác ở thể rắn với có cấu tạo tinh thể.

Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở số đông nút mạng của tinh thể. Các electron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân đề xuất dễ bóc khỏi nguyên tử và vận động tự do trong mạng tinh thể.

Có 3 giao diện mạng tinh thể kim loại thông dụng sau:

a.Mạng tinh thể lục phương

Các nguyên tử,ion kim loại nằm trên các đinh và tâm những mặt của hình lục giác đứng và bố nguyên tử, ion nằm phía trong của hình lục giác

Trong tinh thể, nạm tích của cácnguyên tử và ion kim loại chiếm 74%, còn sót lại 26% là không gian trống.Thuộc loại này còn có các kim loại: Be, Mg, Zn,...

b. Mạng tinh thể lập phương trung khu diện

Các nguyên tử, ion kim loại nằm trên các đỉnh cùng tâm những mặt của hình lập phương.

Trong tinh thể, thể tích của những nguyên tử cùng ion kim loại chiếm 74%, sót lại 26% là không gian trống. Trực thuộc loại này có các kim loại: Cu, Ag. Au, Al.

*

c. Mạng tinh thể lập phương trung khu khối

Các nguyên tử, ion sắt kẽm kim loại nằm trên các đinh và trung ương của hình lập phương.

Trong tinh thể, thể tích của cácnguycn tử với ion kim loại chi chiếm 68%, còn sót lại 32% là không gian trống.Thuộc loại này còn có các kim loại: Li, Na, K, V, Mo,...

*


1773818

3. Link kim loại

Ở tâm lý lỏng và rắn, các nguyên tử kim loại link với nhau bằng một kiểu link hóa học riêng gọi là liên kết kim loại.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Sơ Yếu Lý Lịch Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch 2C/Tctw-98, Mẫu Lý Lịch 2C

Liên kết kim loại là links được xuất hiện giữa các nguyên tử cùng ion sắt kẽm kim loại trong mạng tinh thể vị sự tham gia của các electron tự do.


1773757

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy nhằm lại thắc mắc ở mục hỏi đáp nhằm cùng bàn thảo và vấn đáp nhé. Chúc các em học tốt!