Soạn bài bác Nghị luận về một bốn tưởng, đạo lí rất ngắn tốt nhất trang 20 SGK ngữ văn 12 tập 1 giúp tiết kiệm thời hạn soạn bài bác


1. Tò mò đề và lập dàn ý

Đề bài: Anh/chị hãy trả lời câu hỏi sau ở trong nhà thơ Tố Hữu:

“Ôi! Sống đẹp nhất là gắng nào, hỡi bạn?”

a. Tò mò đề

- Câu thơ của Tố Hữu đặt ra vấn đề: sống đẹp.

Bạn đang xem: Viết bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí lớp 12

- với thanh niên, học viên hiện nay, sống đẹp nhất là trau dồi tri thức, rèn luyện nhân cách, biết mong mơ và hành động vì mong mơ ấy.

- Để sống đẹp, con bạn cần rèn luyện những phẩm chất: nhân ái, khiêm nhường, dũng cảm, định kỳ thiệp, kiên trì, ý chí, yêu thích học hỏi.

- với đề bài bác này, cần vận dụng một số thao tác làm việc lập luận: giải thích, hội chứng minh, phân tích, bình luận.

- Để nội dung bài viết thuyết phục, nên sử dụng những tư liệu thuộc nhiều nghành nghề dịch vụ trong đời sống. Có thể nêu các minh chứng trong văn học tập để bài viết phong phú hơn.

b. Lập dàn ý

- Mở bài:

+ reviews vấn đề (diễn dịch/quy nạp/phản đề).

+ Nêu luận đề (trích dẫn trực tiếp/tóm tắt nội dung chủ yếu của bài viết).

- Thân bài:

+ Giải thích quan niệm “sống đẹp”.

+ Phân tích những khía cạnh thể hiện lối sinh sống đẹp, reviews một số tấm gương sống rất đẹp trong đời sống và trong văn học.

+ Phê phán những quan niệm và lối sinh sống không đẹp trong đời sống.

+ Xác định phương hướng và biện pháp phấn đấu để có thể sống đẹp.

- Kết bài: Khẳng định ý nghĩa sâu sắc của lối sinh sống đẹp.

2. Bí quyết làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý

- Mở bài: nêu vấn ý kiến đề xuất luận

- Thân bài:

+ phân tích và lý giải tư tưởng, đạo lý

+ so với điểm đúng, chưng bỏ mặt sai lệch của vấn kiến nghị luận

+ Nêu ý nghĩa, rút ra bài học kinh nghiệm nhận thức và hành động cho phiên bản thân

- Kết bài: bao quát lại vấn đề xuất luận


Trả lời câu 1 (trang 21, SGK Ngữ văn 12, tập 1)

Đọc văn bản và triển khai yêu cầu:

a. Vấn đề nghị luận: văn hóa và những biểu thị văn hóa ở con người.

=> Đặt tên mang đến văn bản: Bàn về văn hóa.

b. Để nghị luận, người sáng tác đã sử dụng một số thao tác nghị luận:

+ Giải thích: "Văn hóa – đó bao gồm phải là sự việc phát triển… là tất cả những loại đó".

+ Phân tích và bình luận: những đoạn còn lại.

c. Cách biểu đạt hấp dẫn, lôi cuốn: phối hợp linh hoạt không ít kiểu câu (câu hỏi, câu trần thuật), những câu gồm độ dài ngắn khác nhau; các câu các đoạn gồm sự liên kết nghiêm ngặt (sử dụng phép thế, phép lặp); lối diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, nhiều hình ảnh.

Trả lời câu 2 (trang 21, SGK Ngữ văn 12, tập 1)

Nhà văn Nga L.Tôn-xtôi nói: "Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không tồn tại lý tưởng thì không có phương phía kiên định, mà không tồn tại phương hướng thì không tồn tại cuộc sống"Anh/chị hãy nêu xem xét về phương châm của lý tưởng trong cuộc sống đời thường con người.

* Mở bài: reviews vấn ý kiến đề nghị luận, trích dẫn câu nói của L.Tôn-xtôi.

* Thân bài:

- Giải thích: hài lòng là ước mơ, là mục tiêu sống cao đẹp mắt trong cuộc đời của từng người. Lý tưởng có vai trò có tác dụng phương hướng kiên định giúp nhỏ người có được một cuộc sống có giá bán trị, ý nghĩa sâu sắc -> Lý tưởng có vai trò quan trọng trong cuộc sống đời thường con người.

- phân tích và lý giải tại sao lý tưởng bao gồm vai trò đặc biệt trong cuộc sống của con người:

+ Lý tưởng không chỉ là là ngọn đèn chỉ đường, gợi ý phương hướng mà còn là mục tiêu sống của nhỏ người. Nếu không tồn tại lý tưởng, cuộc sống con fan sẽ mất phương hướng với trở cần vô nghĩa, lãng phí.

+ Lý tưởng đem về động lực cho con người vượt qua những khó khăn, thử thách.

+ Lý tưởng góp con người khám phá bản thân, xác định giá trị của mình.

+ Các cá thể cùng sống gồm lý tưởng giúp cộng đồng xã hội phạt triển.

- Phê phán những thể hiện sống không tồn tại lý tưởng, không có mục đích.

Xem thêm: Tại Sao Nói Du Lịch Là Thế Mạnh Kinh Tế Của Bắc Trung Bộ, Bài 2 Trang 89 Sgk Địa Lí 9

- bài học kinh nghiệm nhận thức và hành động: việc xác minh lý tưởng, mục tiêu sống có ý nghĩa sâu sắc lớn lao trong cuộc sống; cần hành vi (học tập, trải nghiệm, nỗ lực) để dành được lý tưởng.