Người ta hay được sử dụng các vần âm in hoa A, B, C, … để đặt tên mang đến tập hợp. Thông thường, bao gồm hai giải pháp viết tập hợp là: LIỆT KÊ CÁC PHẦN TỬ của tập hợp, và CHỈ RA TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG mang đến các thành phần của tập hợp.

Bạn đang xem: Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử


Video: giải pháp viết tập hợp bởi hai cách.

Hai bí quyết viết tập hợp

Cách 1: Liệt kê các thành phần của tập hợp

Có thể viết (mô tả) một tập hợp bằng phương pháp liệt kê những phần tử của chính nó theo tía quy ước sau:


Các thành phần của tập phù hợp được viết trong hai lốt ngoặc nhọn , cách nhau bởi vì dấu chấm phẩy ” ; “Mỗi thành phần chỉ được viết một lần.Thứ từ liệt kê tùy ý.

Sau đấy là một số bài bác tập ví dụ: (Các em hãy suy nghĩ và từ giải, kế tiếp Click vào nút ĐÁP ÁN để hiểu câu trả lời).


Lưu ý:

Một năm gồm có 4 quý:

Quý I có có: tháng Một, mon Hai, tháng Ba.Quý II tất cả có: mon Tư, mon Năm, tháng Sáu.Quý III tất cả có: mon Bảy, mon Tám, mon Chín.Quý IV có có: mon Mười, tháng Mười Một, mon Mười Hai.

Lưu ý

Trong trường đoản cú “NHA TRANG”, chữ A với chữ N xuất hiện hai lần. Mặc dù nhiên, khi viết tập hợp, ta chỉ liệt kê chúng một lần mà lại thôi.

Cách 2: Chỉ ra đặc điểm đặc trưng mang đến các thành phần của tập hợp

Trong Câu hỏi 1 ở trên, thay vày liệt kê các phần tử để viết tập thích hợp A, ta cũng hoàn toàn có thể viết tập vừa lòng A bằng phương pháp nên đặc điểm đặc trưng mang lại các phần tử của tập đúng theo như sau:

A = n


Câu hỏi 5: mang lại D là tập hợp gồm các số thoải mái và tự nhiên lẻ và to hơn 30. Hãy viết tập hợp D bằng cách chỉ ra đặc điểm đặc trưng mang đến các thành phần của tập hợp.


Câu hỏi 6: cho tập vừa lòng E = 0; 2; 4; 6; 8. Hãy chỉ ra đặc thù đặc trưng mang đến các phần tử của tập đúng theo E và viết tập đúng theo E theo phong cách này.


Ta thấy 0; 2; 4; 6; 8 là những số thoải mái và tự nhiên chẵn và nhỏ tuổi hơn 9. Đó cũng là đặc điểm đặc trưng cho các bộ phận của tập đúng theo E.

Vậy: E = {x | x là số tự nhiên và thoải mái chẵn, x thắc mắc 7: mang lại tập hợp X = 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

a) Hãy bình chọn xem trong số những số: 5; 9; 2; 4; 13; 12, số nào là thành phần thuộc tập thích hợp X, số nào không thuộc X.

b) điện thoại tư vấn G là tập hợp những số tự nhiên và thoải mái chẵn ở trong tập đúng theo X. Hãy viết tập hòa hợp G theo nhị cách.*

Cách minh họa tập hợp bằng hình vẽ như thế này được điện thoại tư vấn là biểu đồ Ven, vì chưng nhà toán học tín đồ Anh Giôn Ven (John Venn, 1834 – 1923) chuyển ra.

♫ chúng ta nên xem: Dạng bài tập về CÁCH VIẾT TẬP HỢP.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Viết tập hợp những số thoải mái và tự nhiên lẻ bé dại hơn 20.

Bài tập 2: Viết tập hợp những tháng (dương lịch) gồm 30 ngày.

Bài tập 3: Viết tập hợp các tháng của quý II cùng quý III.

Bài tập 4: đến tập thích hợp A gồm những số từ bỏ nhiên bé dại hơn 12.

a) Hãy viết tập hòa hợp A bằng phương pháp liệt kê các phần tử của nó.

b) gọi B là tập đúng theo gồm những số tự nhiên lẻ nằm trong tập vừa lòng A. Hãy viết tập thích hợp B.

c) Hãy viết tập đúng theo C gồm những số thoải mái và tự nhiên có một chữ số trong tập hợp A.

d) Hãy tìm số đông số tự nhiên vừa trực thuộc tập hòa hợp B, vừa nằm trong tập hòa hợp C.

e) Hãy viết tập phù hợp E gồm các số thoải mái và tự nhiên thuộc tập thích hợp A và phân chia hết mang đến 3.

Bài tập 5: mang đến tập thích hợp X = 0; 3; 6; 9; 12. Hãy viết lại tập thích hợp X bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng đến các thành phần của tập hợp.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Vật Lí 8 Hay Nhất, Giải Sbt Vật Lý 8 Ngắn Gọn, Hay Nhất


Chia sẻ ví như thấy hay:


Toán lớp 6

Tập đúng theo là gì? các ví dụ về tập hợp.


Bài viết mớiChuyên mụcChuyên mụcChọn siêng mụcToán lớp 6(374)Toán lớp 7(3)Follow slovenija-expo2000.com

*