Giải Vở bài tập Toán 5 bài 12: rèn luyện chung trang 14,15

Bài 1 trang 14 Vở bài tập Toán 5 Tập 1: đưa phân số thành phân số thập phân:

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 14 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 1: đưa hỗn số thành phân số:

*

Trả lời

*

Bài 3 trang 15 Vở bài xích tập Toán 5 Tập 1: Viết phân số phù hợp vào địa điểm chấm

1dm = .....m 1g = .....kg 1 phút =.....giờ2dm = .....m 5g =.....kg 8 phút =.....giờ9dm = .....m 178g =.....kg 15 phút =.....giờHướng dẫn: 10dm = 1m

*
Trả lời
*
Bài 4 trang 15 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 1: Viết các số đo độ dài:

Mẫu:

*

a) 8m 5dm = ………………….....

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 14

b) 4m 75cm = ………………….....

c) 5kg 250g = ………………….....

Xem thêm: Ôn Tập Về Hình Học (Tiếp Theo Lớp 3), Toán 3 Trang 174+175

Trả lời

*

Bài 5 trang 15 Vở bài tập Toán 5 Tập 1: Viết số tương thích vào nơi chấm:

Đo chiều cao một chiếc cây được 4m 75cm. Như vậy, độ cao của cây đó là:

a)………..... Centimet b) ……….....dm c) ……….....m

Trả lời

Đo chiều cao một cái cây được 4m 75cm. Như vậy, độ cao của cây đó là:

a)475 cm b) 47,5 dm c) 4.75m


Mục lục Giải vở bài tập Toán lớp 5:

Các bài xích soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát đít nội dung sgk.


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3