Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 nhiều người đang xem: Vua như thế nào tập trận đùa đùa cờ lau phất trận một thời ấu thơ


Bạn đang xem: Vua nào tập trận đùa chơi cờ lau phất trận một thời ấu thơ

*

*Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán Hình Lớp 10 Chương 1, Lưu Trữ Đề Kiểm Tra Hình Học 10 Chương 1

*

Ai từng đóng cọc bên trên sông

Đánh rã thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh

Vua như thế nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời

Vua như thế nào tập trận chơi chơi

Cờ vệ sinh phất trận một thời ấu thơ

GIẢI CÂU ĐỐ SAU

Ai từng đóng góp cọc trên sông

Đánh rã thuyền giặc nhuộm hồng sóng xanh?

Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

Vua làm sao tập trận chơi chơi

Cờ vệ sinh phất trận 1 thời ấu thơ?

Vua làm sao thảo chiếu dời đô?

Vua nào khởi xướng Hội thơ Tao Đàn?

Giải câu đố với viết đúng tên các nhân vật lịch sử hào hùng trong câu đố sau.

Ai từng đóng cọc bên trên sông

Đánh chảy thuyền giặc,nhuộm hồng sóng xanh?

Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

Vua nào tập trận chơi chơi

Cờ vệ sinh phất trận một thời ấu thơ?

Vua làm sao thảo chiếu dời đô?

Vua nào thủ xướng hội thơ Tao Đàn?

Ai trả lời tương đối đầy đủ mới k^^

Giải câu đố cùng viết đúng thương hiệu các anh hùng lịch sử vào câu đố sau :

Ai từng đóng góp cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

Vua nào tập trận nghịch chơi

Cờ vệ sinh phất trận một thời âu thơ?

Vua như thế nào thảo Chiếu dòi đô?

Vua nào khởi xướng Hội thơ Tao Đàn?

Theo TRẦN LIÊN NGUYỄN

Giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử

(1) Ai từng đóng cọc bên trên sông

Đánh tranthuyền giặc , nhuộm hồng sóng xanh ?

(2)Vua như thế nào thần tốc quân hành

ngày xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

(3) Vua nào tập trận đùa chơi

Cờ vệ sinh phất trận một thời ấu thơ?

(4) Vua nào thảo chiếu tránh đô ?

(5) Vua nào thủ xướng Hội Thơ Tao Đàn?

Ai nhanh và đúng bản thân tick

Giải câu đố:

Ai từng đóng góp cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

Vua làm sao thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

Vua như thế nào tập trận chơi chơi

Cờ vệ sinh phất trận 1 thời ấu thơ?

Vua làm sao thảo Chiếu dời đô?

Vua nào khởi xướng Hội thơ Tao Đàn?

Giúp mình nhé!

Ai từng đóng góp cọc trên sông

Đánh rã thuyền giặc,nhuộm hồng sóng xanh ?

Vua nào thần tốc quân hành

ngày xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

Vua nào tập trận đùa chơi

Cờ vệ sinh phất trận 1 thời ấu thơ?

Vua nào thảo Chiếu dời đô?

Vua nào thủ xướng Hội thơ Tao Đàn?

Câu đố về cờ vua:

Hai người lũ ông chơi cờ vua. Họ nghịch 5 trận đấu.Kết quả, mọi cá nhân giành thành công 3 trận. Sao lại như thế?

Câu đố về cờ tướng:

Nếu cầm quân xanh đi trước và đề nghị chiếu liên tiếp thì trong 5 nước bạn có ăn được tướng đỏ mà lại không thoát khỏi cung?