Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following.

Bạn đang xem: Whenever problems come up

 (Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D bên trên phiếu trả lời của bạn để đã cho thấy từ hoặc nhiều từ có nghĩa gần kề nhất bỏ phần được gạch chân trong mỗi phần sau)

Whenever problems come up, we discuss them frankly & find solutions quickly

A. clean

B. encounter

C. arrive

D. happen

Trả lời:

Chọn câu trả lời D. Happen

Giải thích: come up: xảy mang đến = happen: xảy ra

Các đáp án còn lại

A. Clean: dọn sạch

B. Encounter: va trán

C. Arrive: đến

Whenever problems happen, we discuss them frankly và find solutions quickly

Dịch nghĩa: Bất cư bao giờ có vấn đề xảy ra, shop chúng tôi đều bàn luận một biện pháp thẳng thắn và tìm ra giải pháp nhanh chóng.

Cùng đứng top lời giải đọc thêm về Come up nhé:

1.“COME UP” NGHĨA LÀ GÌ?

1. Là giữa những cụm trường đoản cú phổ biến, nghĩa của Come up = Happen. “Come Up” được gọi là xuất hiện, diễn ra. Come up được sử dụng trong ngữ cảnh hướng giỏi nói với ai đó về sự dịch chuyển của mình, từ bây giờ nó có nghĩa là tiến tới, dịch rời tới ngay gần ai kia hoặc ở đâu đó…

Come up được thực hiện trong văn cảnh hướng hay nói với ai đó về sự dịch chuyển của mình, lúc này nó có nghĩa là tiến tới, dịch rời tới ngay sát ai đó hoặc chỗ nào đó…

Ex: I came up khổng lồ her & asked for the book (Tôi đã tiến tới bên cô ấy với xin cuốn sách).

2. Lúc để sử dụng trong việc đưa ra sự việc nào đó bắt buộc thỏa luận, đề cập, nói tới… Thì có thể sử dụng Come up.

Ex: This plan came up for discussion (Kế hoạch này được chỉ dẫn để thảo luận).

3. Là cụm từ có thể diễn tả sự bất ngờ, có nghĩa là đạt tới, bắt kịp, lên tới…

That result didn’t come up lớn what I hoped (Kết quả này đã không đạt tới mức những gì tôi kỳ vọng) plan comes up for discussion.

2. CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG CỦA “COME UP” vào TIẾNG ANH.

Có khá nhiều cách áp dụng của “Come Up”. “Come Up” được nhận xét là từ có độ khó cao vì được thực hiện và ứng dụng trong tương đối nhiều trường hợp. 

Đầu tiên, để chỉ vấn đề đến ai đó, theo ai kia ta sử dụng kết cấu sau;

 COME UP to lớn somebody

 Trong trường hòa hợp này chỉ vận dụng với những câu chỉ người. Các bạn có thể xem thêm qua các ví dụ sau:

 Ví dụ:

- She came up khổng lồ me and asked for money.

Cô ấy chạy theo tôi cùng hỏi mượn chút tiền.

*

 

Một giải pháp dùng khác, “Come Up” được dùng để làm chỉ một thứ gì đấy được nói đến hoặc được đề cập cho trong một cuộc hội thảo hay cuộc họp. Được chỉ dẫn với mục đích nào đó ta sử dụng cấu trúc sau;

COME UP for doing something

Cấu trúc này sẽ không nhất thiết sử dụng. Hoàn toàn có thể loại bỏ vế for. Tìm hiểu thêm qua ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ:

- The idea came up at the meeting.

Ý tưởng được khuyến nghị trong buổi họp.

Xem thêm: Mới Cải Ngồng Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ, Cải Đắng Trong Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ

Ngoài ra, chúng ta có thể dùng “Come Up” để diễn đạt hoạt hễ mọc lên của mặt trời, phương diện trăng. Trong lĩnh vực máy tính, “Come Up” cũng được dùng để chỉ các cửa sổ, các tab thao tác hiện lên ở trên màn hình máy tính xách tay của bạn. Cũng rất có thể dùng “Come Up” nhằm chỉ những cơ hội, các bước đang mang đến với bạn,... Sát bên đó, “Come Up” còn được dùng với nghĩa chỉ sự xuất hiện, xẩy ra một cách bất ngờ đến.