Hỗn thích hợp X tất cả hai amin (no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp) cùng hai hiđrocacbon (mạch hở, thể khí ở điều kiện thường, có cùng số nguyên tử H vào phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít X yêu cầu vừa đầy đủ 19,656 lít O2 chiếm được H2O, 29,92 gam CO2 và 0,56 lít N2. Các thể tích khí được đo ở đk tiêu chuẩn. Xác suất thể tích của amin tất cả phân tử khối lớn hơn trong X


Thí nghiệm pha chế axetilen từ khu đất đèn (thành phần đó là canxi cacbua) được tế bào tả bằng hình vẽ

Vai trò của bình đựng dung dịch NaOH là


Cho những phát biểu sau:

(a) Tecmit là lếu láo hợp có bột nhôm với bột sắt oxit.

Bạn đang xem: Xút ăn da là hiđroxit của kim loại nào sau đây

(b) Để bảo vệ kim một số loại kiềm yêu cầu ngâm ngập trong dầu hỏa.

(c) Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy.

(d) vào tự nhiên, nhôm oxit tồn tại dưới dạng ngậm nước với dạng khan.

(e) Thạch cao khan dùng để làm nặn tượng, đúc khuôn với bó bột lúc gãy xương.

(g) hiệ tượng làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ những ion Ca2+, Mg2+.

Số phát biểu đúng là


Điều chế etyl axetat trong phòng thí điểm được bộc lộ như hình mẫu vẽ sau:

Cho những phát biểu sau:

Cho những phát biểu sau:

(a) Etyl axetat có ánh nắng mặt trời sôi thấp (77oC) yêu cầu dễ bị bay hơi khi đun nóng.

(b) H2SO4 đặc vừa làm hóa học xúc tác, vừa có chức năng hút nước.

(c) Etyl axetat qua ống dẫn bên dưới dạng hơi nên nên làm lạnh bằng nước đá để ngưng tụ.

(d) phản nghịch ứng xảy ra trong phân tích trên được call là phản bội ứng este hóa.

Số tuyên bố đúng là


Hỗn vừa lòng X đựng một ancol 1-1 chức với một este (đều no, mạch hở). Đốt cháy trọn vẹn 11,52 gam X bằng lượng O2 hoàn toản thu được tổng thể mol CO2 cùng H2O là 0,81 mol. Khía cạnh khác, 11,52 gam X phản nghịch ứng trọn vẹn với 0,16 mol KOH nhận được muối với hai ancol. đến Na dư vào lượng ancol trên bay ra 0,095 mol H2. Phần trăm cân nặng của ancol trong X gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đốt bột nhôm nguyên hóa học trong khí oxi.

(b) Để thanh thép lâu ngày trong bầu không khí ẩm.

(c) ngâm thanh đồng nguyên hóa học vào dung dịch FeCl3.

(d) đặt lá kẽm nguyên hóa học vào dung dịch đựng H2SO4 cùng CuSO4.

Số thí nghiệm xẩy ra ăn mòn năng lượng điện hóa là


Hòa tan trọn vẹn 34,24 gam tất cả hổn hợp X tất cả FeCO3, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch cất NaNO3 cùng NaHSO4, chấm dứt phản ứng thu được hỗn hợp Y (không chứa muối amoni) và các thành phần hỗn hợp khí Z gồm CO2 với NO (tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 3). Dung dịch Y hòa tan về tối đa 8,4 gam bột sắt (không có khí thoát ra). Nếu mang đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, chiếm được 209,18 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của Fe3O4 trong X


Cho m gam tất cả hổn hợp X gồm CH3OH, C2H4(OH)2, CH2=CH-CH2OH, CH3CH2OH, C3H5(OH)3 tác dụng với lượng vùa dùng Na nhận được 2,016 lít H2 (đktc). Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn m gam X bắt buộc 12,32 lít O2 (đktc), thu được CO2 và 8,64 gam H2O. Quý giá của m là


Cho những phát biểu sau:

(a) sắt là kim loại thông dụng thứ nhì trong vỏ Trái Đất.

(b) Gang trắng chứa ít cacbon, được dùng để luyện thép.

(c) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4 thu được kết tủa màu đen.

(d) mang lại thanh Al vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội thì thanh Al chảy dần.

(e) đến CO dư qua hỗn hợp Al2O3 cùng CuO đun nóng, nhận được Al và Cu.

(g) cho dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp FeCl2, nhận được kết tủa bao gồm Ag cùng AgCl.

Số tuyên bố đúng là


Cho những chất sau: Fe2O3, Cr2O3, Cr(OH)3, Fe(NO3)2. Số chất phản ứng được với hỗn hợp NaOH loãng là


Cho những dung dịch loãng tất cả cùng độ đậm đặc mol/l: NaOH, NaCl,NaHCO3,Na2SO4

Dung dịch dẫn điện rất tốt là:


Cho những phát biểu sau:

(a) các amino axit là chất rắn kết tinh ở đk thường.

(b) các peptit đều phải sở hữu phản ứng màu biure.

(c) Xenlulozơ là yếu tắc chính làm cho màng tế bào thực vật.

(d) nhiệt độ sôi của axit cacboxylic cao hơn nữa ancol có cùng phân tử khối.

(e) các este thường rất dễ tan trong nước và nặng mùi thơm đặc trưng.

Xem thêm: Bai Tap Tieng Anh Lop 7 Unit 14 Co Dap An H Lớp 7 Unit 14: Freetime Fun

(g) những anđehit vừa gồm tính lão hóa vừa bao gồm tính khử.

Số phát biểu đúng là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam