Cho kẽm tác dụng với Axít Sunfuric sệt và Axít Sunfuric loãng bao gồm phương trình phản nghịch ứng hóa học với thu được đông đảo chất gì? các bạn cùng cân đối phương trình chất hóa học Zn + h2so4 như sau:

Zn + H2so4 cân đối phương trình bội phản ứng.

Ta mang đến Kem tác dụng với H2so4 đặc với H2so4 đang ra phản ứng chất hóa học khác nhau:

Zn công dụng H2SO4 đặc

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Điều kiện phản ứng Zn cùng dung dịch H2SO4 đặc

Ở ánh sáng thường với h2so4 đặc

Kẽm rã dần, lộ diện khí không màu, giữ mùi nặng hắc đó là lưu huỳnh đioxit (SO2)

Zn tác dụng H2SO4 loãng

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Điều khiếu nại phản ứng xảy ra phan ứng Zn tính năng H2SO4 loãng

Nhiệt độ thường và H2SO4 loãng

Có khí ko màu bay ra cùng mẩu kẽm tan dần

Bài tập lấy ví dụ như với Zn cùng H2so4

Ví dụ 1 : Phương trình chất hóa học nào tiếp sau đây không đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Sắt + S 

*
 FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2
Bạn đang xem: Zn h2so4 đặc

Lời giải
Chọn câu trả lời D

Ví dụ 2 : Thả một mẫu mã kẽm vào hỗn hợp axit H2SO4 loãng thấy xuất hiện, hiện tượng gì?

A. Bao gồm khí không màu thoát ra

B. Gồm khí có màu thoát ra, cùng viên kẽm rã dần

C. Tất cả khí không màu bay ra cùng mẩu kẽm tung dần

D. Mẫu kẽm tung dần

Lời giải

Đáp án C

Ví dụ 3 : bội phản ứng của kim loại Zn với dung dịch H2SO4 loãng bao gồm phương trình ion thu gọn gàng là

A. Zn + 2H+ → H2 + Zn2+

B. Zn + 2H+ + SO42- → H2 + ZnSO4

C. Zn + 4H+ + SO42- → 2H2O + Zn2+ + SO2

D. Zn + SO42- → ZnSO4


Lời giải
Chọn giải đáp A
Ví dụ 4 : Dãy sắt kẽm kim loại nào trong những dãy tiếp sau đây gồm các kim loại đều không tính năng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội?A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt

Lời giải

Chọn lời giải D


Dành mang đến Học Sinh

Công Thức Toán Học

Công Thức Lượng Giác

Công Thức Đạo Hàm

Công Thức Hạ Bậc

Bảng Cửu Chương
Xem thêm: Công Thức C - Các Công Thức Thường Gặp

Bài Viết Được Xem các Nhất

Những hiện tượng mà bọn họ thường gặp gỡ hàng ngày .Hiện tượng nháy mắt phải